Hovedsiden

Om oss

Arrangement

Gamle filmer på DVD

Kalenderen

Ingaheftet

Bygdedagen

Meieriet

Varteig Bygdemuseum

Inga fra Varteig

Kulturminneregistrering

Artikler

Postkasse

Lenker

Indeks-overskrift

Velkommen til Varteig Historielag

Varteig Historielag
Stiftet 8.2.1982

Du er besøkende nr:

Velkommen til Varteig Historielag

Vi ønsker deg velkommen til Varteig Historielags nettsider, som ble etablert på ettervinteren 2009. Det er vårt håp at du her vil finne nyttig lesestoff både om historielagets virke og om lokalhistorie med tilknytning til Varteig.

Sist oppdatert: 18. februar 2018.

Siste oppdateringer: Nye bilder publisert, komplett tillitsmannsoversikt, årsmøtet i historielaget, Isak Lunde (90) fortsetter som tillitsvalgt, møteplan for 2018, 2018-kalenderen (forsiden), jubileumsmarkering og adventsmøte, om utflytting fra Varteig, bildebytte (forsiden), møte om gamle Skjeberg-bilder, amerikanere på Varteig-besøk, vandring i Ise-området, våningshuset på Meieriet skal restaureres, bygdedagen ble en suksess, Inga 2017 er klar (forsiden og her), møte med Ingolfstad-søsknene, nye vinduer i meieribygningen, kurs i gårds- og slektshistorie, møte om husmannsplasser, spel om Inga og birkebeinerne, årsmøte i historielaget, 150-årig båtbyggertradisjon, Hans Nielsen Hauge, møte om gamle riksveier, båtbyggeriet i Øvre Tune, tur på tusenårsstien, historisk novelle om Inga fra Varteig, etterkommere tilbake på Harehytta, bygdedagen vel i havn, historielagets vårtur, 3000 bilder på nett, kulturminnene skal skiltes, gamle minner i flotte akvareller, marsmøtet i historielaget, Sarpsfossens historie, storfilm med fokus på Inga fra Varteig, glassmaleriene i kirken, vi har passert 1000 fb-venner (forsiden), historielagets bildearkiv vekker interesse (forsiden), historien om barnebarnet til Inga fra Varteig, da Varteig fikk gravkapell, middelalderkirkegården registreres (forsiden), stemmelokaler i Varteig, forfedre fra Brunsby og Mathisdalen, vekkelsesbryllupet på Snoppestad, Inga-hefter på nett, Spydevold-boka på nett (forsiden), oppdatering av gamle kart, gamle boplasser i Varteig, den nye historielagslederen skriver slektsbok, TV-innslag om historielaget (forsiden), radioopptak fra 1950, dialekt-CD og hefte klar for salg, stor respons på bilder på nett, gi grasrotandelen til Varteig Historielag, er du i slekt med Inga?, Håkon Håkonssons kongsgård, Håkon Håkonsson-jubileet, birkebeinermaleriet på ukjent sted (forsiden) og Inga fra Varteig på musikkvideo.

 

Siste nytt

 

Nye bilder er publisert

Varteig Historielags bildegruppe har latt OL være OL, og heller publisert nye bilder.
Her er det et assortert utvalg fotografier som du bare kan nyte.
Du finner bildene ved å trykke her.


Årsmøtet avspeilet stor aktivitet i historielaget Isak (90) går på et nytt år som tillitsvalgt

Første mandagen i februar var det årsmøte i Varteig Historielag, og her ser vi styret for 2018. Leder Oddveig Nilsen (gjenvalgt) er flankert av nestleder Solveig Rød t.v. (gjenvalgt) og sekretær Ingrid Kullerud t.h. (ikke på valg). Bak fra venstre står kasserer Terje Bergby (ikke på valg), 2. varamedlem Jan Hasle (ny), styremedlem Gudmund Bøe Seljehammer (ny) og 1. varamedlem Trond Kokkim (gjenvalgt).
Det var et rolig og raskt avviklet årsmøte, men både i årsberetning og regnskap kom det tydelig fram at historielaget driver aktivt og solid.
Etter at klubba hadde falt, viste Jan Hasle film fra bygdedagens 100-årsjubileum i fjor.

Les mer fra årsmøtet, med beretninger og årsmøteprotokoll ved å trykke her. Komplett oversikt over tillitsvalgte finner du ved å trykke her.

(Foto: Øistein Bøe).

Isak Lunde (bildet over) har passert de 90, men ser ingen grunn til å trekke seg som tillitsvalgt i Varteig Historielag. Han sitter i Meierikomiteen, og er villig til å gå på et nytt år.
– Du behøver ikke være så ille sprek for å kunne gjøre et stykke dugnadsarbeid, sier Isak. Nå er nok imidlertid 90-åringen sprekere enn de fleste på hans alder, og deltar med godt humør og stor arbeidsglede i jobben med å holde Meieri-eiendommen vedlike.
Oddveig Nilsen er som historielagsleder svært takknemlig for de mange som bretter opp ermene for på sikre lagets brede aktivitet. Uten dem, ville Varteig Historielag blitt historie for lenge siden! sier hun.

Les mer ved å trykke her.

(Foto: Kjell Lunde).

 


Historielagets møteplan for 2018 er banket

Styret i Varteig Historielag har banket en fullstendig møteplan for 2018. Det blir møter mandagene 5. februar (årsmøte og filmvisning), 5. mars (en slektshistorie fra arkivmaterialet), 9. april (gamle påsketradisjoner), 8. oktober (forsvarsanlegget "Glommalinjen"), 5. november (Jakob Sande-kveld) og 3. desember (Livet i Fjella).
Dessuten blir det vandring ved Østtorp søndag 19. august og tur til Dalsland kanal første helgen i september.

Se fullstendig møteplan ved å trykke her.

 

 

 

Varteig-kalenderen for 2018

Det finnes fortsatt noen eksemplarer igjen av Varteig Historielags kalender for 2018. "Varteig i gamle dager" er ettertraktet hos vartingene, det vet vi. Og gledelig mange bruker også kalenderen som en julehilsen til venner og familie.

Historielagets medlemmer tilbød kalenderen på dørene i Varteig i tiden før jul. Skulle du ikke ha vært hjemme, eventuelt ikke bor i Varteig, kan du bare kontakte en av de tillitsvalgte i historielaget. Vi sørger ganske kjapt for å få distribuert kalenderen til deg.

Prisen er 100 kroner pluss eventuell porto.

Kalenderen inneholder en rekke flotte bilder. Forsiden prydes av to bilder av gnr. 3028, bnr. 16 Høkelia (se bildet). Plassen eksisterer ikke lenger, men bildene vi bringer forteller mye om både bruket og bygningsmassen. Bildene er fra 1953 og 1975.

Ellers byr vi på bilder fra Bergby-Vestigærn fra 1904, Kokkimrennet i 1985, Anders Olsen ("Tittut'n") fra ca. 1925, skolebilde fra Østaskogs fra 1937, barnetoget i 1989, konfirmantene fra 1968, søskenkvartett (Hasle) fra Vestgård omkring 1930, Elise og Olaf Bergerud på Strømnes med barnebarn omkring 1960, håndballjentene fra 1952-1953, elever på Strømnesåsen i 1957-1958, ungene i Hasle barnehage i 1981 og griseslakting på Bergsland i 1997.

Skaff deg kalenderen med mange bilde-godbiter!

 

 

Jubileumsmarkering og adventsmøte

Første mandagen i desember feiret Varteig Historielag seg selv, idet man da kunne se tilbake på 35 års drift. Samtidig var det adventsmøte, med underholdning og påkostet servering.
Bildet t.v. viser noe av forsamlingen. På bildet t.h. underholder Kjell Arne Sterkerud.

Les mer om møtet ved å trykke her.

 

 

Vartinger på flyttefot

Et betydelig antall vartinger flyttet i siste halvdel av 1800-tallet fra bygda for å søke arbeid og framtid andre steder. Industrietableringen var i gang, og lenger ned langs Glomma var det jobb å få både på sagbruk og teglverk.

Karl Ottar Fjeld (bildet) kåserte over temaet i historielagets novembermøte, og han presenterte også et knippe vartinger som i sin tid etablerte seg i Borge og stiftet familie der.

Les mer fra møtet ved å trykke her.

 

 

 

Thor A. Bøe. Peder A. Bøe.

Bildeforveksling i Inga 2017

I årets utgave av Varteig Historielags årstidsskrift Inga skriver vi om rettssaken mot Peder A. Bøe. Han sto tiltalt etter at han og noen andre gutter skjøt bryllupssalutt i et bryllup på Bergerud. Det endte for øvrig med full frifinnelse av unggutten.
Til artikkelen har vi et bilde som vi hadde fått informasjon om at var av Peder A. Bøe. Dessverre medførte ikke det riktighet. Bildet er av broren Thor A. Bøe. Vi beklager feiltakelsen!
Bildene her viser Thor A. Bøe (sittende, 1907-1996) og Peder A. Bøe (1903-1970) stående.
Artikkelen står på side 28 og påfølgende sider i Inga 2017.


Noen som har gamle murstener?

Meierikomiteen i Varteig Historielag vil få en murer til å utføre noe spekking og nødvendig utskifting av murstener med frostskader på meieribygningen. Men, vi trenger noen gamle murstener. Disse må være tørre (ha vært lagret tørt).Er det noen som kan avse noen gamle murstener? Meierikomiteen er klar med en murer til å gjøre jobben nesten umiddelbart!
Kontakt Kjell Lunde eller noen andre i meierikomiteen.

 

 

Kaffepause hører med på alle historielagsmøtene

Kaffe, te og litt å bite i hører med når Varteig Historielag har sine møter. Så også på møtet første mandagen i oktober. Her er det Gunnar Kultorp (t.v.) og Kjell Lunde som forsyner seg.

Det var Nils Erik Eriksen fra Skjeberg Historielag som var kveldens foredragsholder. Han hadde med seg mer enn 50 bilder fra gamle Skjeberg, og knyttet fine kommentarer til bildene etter hvert som de ble presentert.

På møtet ble det også drøftet ulike mål for historielagets turer ut av bygda.

Les mer fra møtet ved å trykke her.

 

 

 

Ihuga Varteig-venner

Sheri Ann og Paul Page (bildet) er ihuga Varteig-venner. Nylig var de på besøk i bygda, for andre gang på to og et halvt år. Sheri Anns oldefar Ludvig Andersen var fra Sulusnes, og broren Gunder ble gift med Ragna Magalena Johannesdatter fra Smaaberg. Derfor inneholdt Varteig-besøket solide stopp både på Sulusnes og Smaaberg, og på Lunde ble det i tillegg en koselig ridetur.

Les mer om besøket og slekten ved å trykke her.

 

 

 

Lokalhistorisk vandring i vakker høstsol

Varteig Historielag arrangerte lørdag 16. september sin høstvandring på Ise, i vakker høstsol. Det var alt annet enn sol da turen egentlig skulle gått av stabelen en uke tidligere. Arrangørene gjorde derfor meget lurt i å utsette.

Det var Solveig Rød som var dyktig guide, og bildet er fra Velta, under et av stoppene på vandringen i lokalhistorien.

Les mer fra turen ved å trykke her.

 

Eget turhefte til høstvandringen

Solveig Rød utarbeidet eget turhefte for deltakerne på høstvandringen. Heftet finner du ved å trykke her.

 

 

De nye vinduene males

Sørveggen på boligen på Meieriet skal få nye vinduer og ny bordkledning. De spesialbestilte vinduene er ferdig fra fabrikk, og Meierikomiteens medlemmer maler nå vinduene. Snart kan arbeidene fortsette med kledning av veggen.

Meieriet er Varteig Historielags eiendom, og målet er å føre våningshuset tilbake til slik det så ut på 1880-tallet.

På bildet ser vi Isak Lunde (t.v.) og Gunnar Bråthen i sving med malerkosten.

Se tekst og flere bilder ved å trykke her.

 

(Foto: Kjell Lunde.)

 

 

 

100-årsjubileet ble en knallsuksess

Vi kan slå det fast med udiskutabel sikkerhet; årets bygdedagsarrangement ble i alle deler særdeles vellykket. Det var 100-årsjubileum for bygdedagen, med rikholdig program, fint sommervær og mye folk. Bedre kan det ikke bli!

Bildet er hentet fra framføringen av skuespillet om Inga fra Varteig. Rundt 25 vartinger, med historielagets Ingrid Kullerud i spissen, imponerte da Tor Andersens skuespill fra 1994 ble framført.

Som man ser, var det stor oppslutning om jubileums-bygdedagen. Det er anslått at omkring 400 mennesker deltok på stevnet. Det er utvilsomt den største oppslutningen på ganske mange år.

Les mer og se stor bildesamling fra jubileums-bygdedagen ved å trykke her.

 

 

 

Forsiden på Inga 2017 markerer 100-årsjubileet for bygdedagen. Varteig-mesterskapet i melkespannkasting er et populært innslag. (Tegning: Anne Sofie Bergerud).

96 sider spekket med god lokalhistorie

Den som trodde det var mulig å skrive seg tom for god Varteig-historie, må tro om igjen. Rykende fersk fra trykkeriet foreligger nå Varteig Historielags årstidsskrift Inga. For øvrig hefte nummer 33 i rekken. Og her byr redaksjonskomiteen på 96 sider spekket med god lokalhistorie. Interessen for lokalhistorie fra Varteig synes å være stor, og det er heller ingen fare for at vi skal gå tom for temaer som kan danne grunnlaget for lokalhistoriske artikler. Årets utgave av Varteig Historielags årstidsskrift Inga er et godt eksempel i så måte.

Vi markerer selvsagt på behørig vis at det er 100 år siden første bygdedagen ble avviklet i Varteig. Vi har gått i gamle protokoller og aviser, og gir et bilde av utviklingen fra første stevnet i 1917.

Vi har imidlertid stoppet lenger i 1917, og gått i dybden på hva lokalavisene hadde av Varteig-nyheter for 100 år siden. Her gis det fine tidsbilder som det er vel verd å fordype seg i. Et tidsbilde er det også at Peder A. Bøe i 1920 måtte møte i retten etter en bryllups-salutt på Bergerud. Unggutten ble imidlertid frifunnet med den begrunnelse at bryllupsskyting var en gammel tradisjon. Vi må også ta det som et tidsbilde at Hilda Kjernsbæk i 1924 ble sagt opp fra sin stilling som menighetssøster i Varteig. Årsaken var at hun tok voksendåp.

Ellers skriver vi om Astrid Lindemark, Varteigs første kommunale husmorvikar. Vi har også intervju med Inger Marie Brenne, som dessverre gikk bort for kort tid siden. Likeså har vi i vår "kjendis-serie" et intervju med Simen Brenne, som har gode barndomsminner fra besøkene hos bestemor Ruth og bestefar Oddvar Brenne ved Småbergrampa. Vi har også samtalt med Margrethe Berg, som var første jenta fra Varteig som tok Studenten.

I 2003 ble Misjonssambandets forening i Varteig lagt ned etter 98 års drift. Virksomheten holdes imidlertid fortsatt i gang. Vi har sett nærmere på foreningens mangslungne historie.

Tradisjonen tro har vi også gårdspresentasjoner. Denne gang Ekeli gnr 3004, bnr 18, Skogly gnr 3004, bnr 56, Stubberud gnr 3042, bnr 20 og gnr 3043, bnr 2, Stubberud gnr 3042, bnr 10, samt Norberg gnr 3042, bnr 9 og gnr 3043, bnr 6. Tar vi med artikkelen om minkfarmene på Stubberud, burde det meste av innholdet i årets Inga-hefte være nevnt.

Inga 2017 ble lagt fram for salg på bygdedagen 18. juni, og årstidsskriftet kan også fås kjøpt gjennom tillitsvalgte i historielaget. Prisen er 100 kroner.

Se mer om innholdet i årets utgave ved å trykke her.Ingolfstad-søsknene trakk bra med folk

Ingolfstad-søsknene Lene (Skovholt), Astrid (Skovholt Mills) og Otto (Skovholt) trakk nærmere 50 lydhøre mennesker da de i historielagets aprilmøte fortalte løst og fast fra sin tid i Varteig.

Faren Birger Ingolfstad ble utnevnt til sogneprest i Varteig i 1957, og de tre søsknene fikk derfor store deler av sin oppvekst i bygda og ble kjent med mange både i nabolaget, på skolen og i foreninger. Familien flyttet senere til Rælingen og bosatte seg på morens hjemgård Skovholt, og tok gårdsnavnet som etternavn.

Les referatet fra møtet ved å trykke her.

 

Bildet er tatt under pausa i historielagsmøtet. Ved fremste bordet ser vi Aslaug Bergerud.
Foto: Ingrid Kullerud.

 

 

 

Nye vinduer i meieribygningen

Varteig Historielag vet å ta vare på eiendommen Meieriet, som laget i sin tid fikk i gave fra Westgaard-søsknene. Nå er alle tre søsknene borte, men Meieriet står der som et monument over levd liv.

Siste prosjektet har vært nye vinduer i frontveggen på selve meieribygningen. På bildet ser vi fornøyde karer foran de nye vinduene. Fra venstre står Jonas Ulriksen Slettemyr og Per Arild Gulichsen fra firmaet Mesterbygg, og Gunnar Bråthen og Kai Rød fra Varteig Historielags meierikomité.

En langt større oppgave står imidlertid foran oss. Bolighuset trenger sårt til en restaurering. Plater skal av, vinduer skiftes og ny kledning skal på.
Arbeidene starter med det første, der sørveggen skal tas først.

Se flere bilder ved å trykke her.

 

 

Vartinger på leting i pantebøkene

Varteig Historielag arrangerte lørdag 18. mars dagskurs i søk i panteregistre og pantebøker. Kursinstruktør var Vigdis Skaar Nygaard, og det var særdeles lydhøre "elever" som fulgte hennes orientering. Elleve kursdeltakere fikk mye nyttig informasjon, og et godt grunnlag for å kunne reise hjem og søke i de digitale kildene.

På bildet ser vi fra venstre Knut Øyvin Skaar, Svein Magne Agnalt, Anne Sofie Bergerud, Yngvar og Turid Eilertsen (bak), Hans Erik Pedersen, Oddveig Nilsen og Bjørn Langerød.

Les mer om kurset ved å trykke her.

 

 

 

Møte om husmannsplasser

Registrering av husmannsplasser sto sentralt i historielagets møte i mars. Varteig Historielag har gående en omfattende registrering av kulturminner i bygda, og Ovaskogs er et stort antall husmannsplasser allerede skiltet.

I møtet 6. mars var det imidlertid arbeidet i Rakkestad som ble satt i fokus. Roger Torper (bildet) har ledet jobben med å registrere og skilte husmannsplasser, og å hanke inn tilgjengelig informasjon både om husmannsvesenet generelt og de enkelte plassene spesielt. Dette arbeidet har også endt i ei bok om husmannsplassene i Rakkestad, Os og Degernes.

Det ble en svært interessant kveld, og du kan lese mer fra møtet ved å trykke her.

Les mer om arbeidene i Varteig ved å trykke her.

 

 

 

 

Inga - en modig og omsorgsfull kongsmor

Inga fra Varteig ble framstilt som en særdeles modig, tapper og bestemt kvinne da birkebeinerspelet "Jakten på kongssønnen" hadde sin urpremiere i Mesnali tredje helgen i februar. Men skuespiller Lisa Birkenes Thun (bildet) klarte også å tegne Inga som en svært omsorgsfull mor til kongsbarnet Håkon Håkonsson.

Thun har sin bakgrunn fra skuespill og teaterproduksjon ved Høgskolen i Nord-Trøndelag, og gjorde en mesterlig innsats i det historiske spelet om Inga og birkebeinernes kamp for kongsmakten.

Godt over 1500 mennesker så spelet ved Mesna Islandshest Senter i Mesnali i Ringsaker. Det ble en ubetinget suksess, og målet er å gjøre spelet til en fast tradisjon.

Dermed har Inga fra Varteig fått enda en arena.

Les mer om spelet ved å trykke her.

 

 

 


150-årig båtbyggertradisjon

Da den siste båten ble levert fra Øvre Tune Båtbyggeri våren 2011, var det slutten på en 150 år lang båtbyggertradisjon. Lensebåten som båtbyggeriet produserte, ble brukt i tømmerfløtingen i Glomma. Dessuten var den også en svært viktig farkost i privat ferdsel på Glomma. Sånn sett var dette viktig lokalhistorie også for Varteig, og mange vartinger var lykkelige eiere av båter laget i Skaar-familiens regi.

Les mer om båtbyggerne fra Skår og Åleskjær ved å trykke her.

Lensebåten ble også brukt til lystturer. Som her, med fire fra søskenflokken på Vestgård, sammen med gårdsgutten på gården.  Fra venstre ser vi søsknene Ragnhild, Hedvig, Martha og Iver Hasle. Foran i båten sitter Bjarne Nes fra Hafslundsøy. 
Eier av bildet: Varteig Historielags Fotosamling.
Link til bildet.

 

 

Gunerius Johansen "Et oppfinnergeni - en tusenkunstner"

Gunerius Johansen.

Erik Ødegård holdt foredrag for Varteig Historielag 5. desember. Han fortalte om lensearbeideren, klokkemakeren, trikkekonduktøren, tusenkunstneren, orgelbyggeren og «halv»-Vartingen Gunerius Johansen fra Stegetangen i Degernes. Var han Norges siste eremitt?

Les mer om foredraget ved å trykke her

Hans Nielsen Hauge - "Mannen som endret samfunnet"

Hans Nielsen Hauge.Varteig Historielags møte mandag 7. november i Bygdehallen var i Hans Nielsen Hauges tegn. Guttorm Halvorsrud holdt foredrag som gav tilhørerene innblikk i hva Hans Nielsen Hauge betydde for samfunn og omgivelser under sin aktive tid fra 1796.

Les mer om foredraget ved å trykke her.


Kulturminneregistreringen starter opp igjen Østaskaus

Terje Bergby, Oddveig Nilsen og Jørgen Winsvold registrerer kulturminner. Foto Solveig Rød.

I Ise-området er det fra før av gjort mange registreringer. Nå tar en ny gruppe for seg de gamle registreringene som bl. a. Ola Bergby og Julius Berg har gjort. Der koordinatene finnes, blir disse kontrollert, og det blir tatt flere bilder. Historielaget har kjøpt egen håndholdt gps og kartmateriell som blir brukt i arbeidet. Foreløpig har vi tatt en forsiktig start i området ved Knatterud. Her har vi hatt med Jørgen Winsvold som kjentmann. Pga. elgjakta vil det nå bli en pause i registrering av plasser i utmarka. I oktober vil vi derfor prøve å få tatt noen steder som ligger i/nær bebyggelse. Foreløpig består registreringsgruppa av Oddveig Nilsen (GPS-kordinater), Terje Bergby (skriver) og Solveig Rød (foto). Men det er plass til flere, så har du lyst til å være med en gang eller tre, ta kontakt med noen i gruppa.

Solveig Rød.Møte om de
gamle riksveiene

Rundt 25 personer fulgte interessert med da Tore Wiik (bildet til venstre) kåserte om de gamle riksveiene i september-møtet i Varteig Historielag. Mange nikket også gjenkjennende til bilder og filmsnutter som viste gjenværende rester av riksvei 1 gjennom Østfold.

På bildet til høyre ser vi Terje Bergby, Kai Rød, Gunnar Kultorp, Odd H. Johansen og Isak Lunde.

 

Les mer om møtet ved å trykke her.

 


 

 

 

Tusen år på tusen meter

Varteig Historielag la i år sin høsttur til tusenårsstien mellom Borgarsyssel museum og Hafslund hovedgård. Turen ble avviklet siste lørdagen i august, og dyktig guide var historielagets egen nestleder, Solveig Rød.

På bildet ser vi fra venstre Trond Kokkim, Ingrid Kullerud (delvis skjult), Bjørn Eng, Kari Synnøve Lunde, Inger Skogen, Sølvi Jelsness, Gunnar Kultorp, Arild Smaaberg, Gunnar Bråthen, Kai Rød og Ragnhild Aune Sulusnes.

Les mer om turen ved å trykke her.

 

 

 

Inga fra Varteig og kong Håkon Sverresson i Borg i 1203. Dette er et oljemaleri av Hilfrid Jensen på Brusevold, etter et fotografi av datteren Lise Charlott Brusevold-Nilsen. Bildet ble tatt på Nestu-Kokkim. Modellene er Ingrid Lunde (Inga), Kenneth Lunde (Håkon) og Henrik Brusevold-Nilsen (birkebeineren).

Da Inga møtte kong Håkon i Borg

Ane Sofie Tømmerås har skrevet novelle om Inga fra Varteig.
(Foto: Nina Rangøy.)

Møtet mellom Inga fra Varteig og kong Håkon Sverresson i Borg i 1203 skulle være med på å endre norgeshistorien. Resultatet av forholdet ble kongssønnen Håkon Håkonsson. 13 år gammel ble han kronet til konge av birkebeinerne, og i hans regjeringstid ble det slutt på borgerkrigen i Norge. Og kongsmoren Inga ble en av middelalderens mest markante kvinneskikkelser.

Ane Sofie Tømmerås fra Skjeberg er advokat av yrke, men har i alle år vært en aktiv skribent. Hun har latt seg fascinere av Kongesagaene og Ingas skjebne, og har skrevet en historisk novelle om Inga. Novellen er hentet fra boka "Pensel & Penn" - historiske forteller fra Sarpsborg gjennom 1000 år, som utkom våren 2016. 

Hun har tillatt seg noe fri diktning om hverdagsdetaljer og mellommenneskelige forhold, men ellers er det mye fakta innbakt i novellen. Hovedkilden hennes er nettopp Kongesagaene, blant annet i forhold til når og hvor kampene utspant seg, herjingene i Skjeberg og Rakkestad, brevet fra kong Sverre til sønnen, når Håkon var i Borg, utseende og egenskaper hos hovedpersonene, brev fra Håkon til dronning-stemoren og striden dem imellom.

Du kan lese novellen ved å trykke her.

 

 

På morfars og oldefars barndomstrakter

Søstrene Tove Idland fra Askim og Gro Tomasini fra California (opprinnelig fra Askim), og Toves datter Marie Idland Kristiansen fra Oslo er etterkommere etter Ole Nybråten. Ole var født i 1895, og fikk mye av barne- og ungdomstiden sin på Harehytta. Foreldrene Annette og Rikard leide Harehytta fram til de flyttet til Nybråten i Skiptvet i 1908. Ole var eldste sønnen deres, og er morfaren til Tove og Gro, og oldefaren til Marie.

Andre søndagen i august var de på besøk på Harehytta, der Ole vokste opp. Det var første gangen de tre var på den gamle husmannsplassen, og de medgir at det var spesielt å være der og se hvordan familien hadde bodd, og hvordan de må ha hatt mange og lange turer til og fra jobb og skole.

På bildet står de foran den gamle husmannsstua som trolig ble reist helt tidlig på 1800-tallet.

Les mer om etterkommernes besøk på Harehytta og om plassens historie ved å trykke her.

 

 

 

 

 

Tre tusen bilder og tre millioner treff

1. juni i 2013 publiserte Varteig Historielag de 220 første bildene på nett. Tre år senere ligger det 3000 bilder på det nettbaserte fotoarkivet, og bildene har hatt noe over 3,3 millioner treff! Dette er en respons som selv ikke de mest optimistiske i historielaget klarte å se for seg for tre år siden.

Responsen er svær stor. Det gjelder både i forhold til bildegivere som stiller både fotoalbum og enkeltbilder til rådighet for oss, og det gjelder den store mengde mennesker som er inne på fotoarkivet vårt og ser på bildene.

Les mer om fotoarkivet ved å trykke her.

 

 

 

 

90.000 kroner til skilting av kulturminner

Varteig Historielag har fått et tilskudd på 90.000 kroner fra Sparebankstiftelsen DNB. Pengene skal i sin helhet gå til skilting av kulturminner i bygda. I årene fra 2009 er det foretatt fotografering, beskrivelse og koordinatfesting av mange hundre kulturminner i Varteig. Historielaget har avsluttet selve registreringsarbeidet Ovaskogs, og nå står skiltingen for tur.

Historielagsleder Oddveig Nilsen (bildet) er svært takknemlig for tilsagnet om støtte. - Sammen med egne midler og med en betydelig dugnadsinnsats skal vi merke i alt 94 ulike objekter Ovaskogs. De første skiltene håper vi er på plass over sommeren, sier hun.

Les mer om prosjektet ved å trykke her.

 

 

 

Nostalgisk reise med flotte akvareller

Oddmund Olsen hadde tatt med seg et rikt utvalg av sine flotte akvareller da han andre mandagen i april var kveldens kåsør i historielaget.

Både kunst og kunstner ble møtt med stor interesse, og morsomt var det at han også knyttet historier og personlige minner til flere av bildene.

Det ble mange gjenkjennende nikk og lave kommentarer i retning av "ja, sånn så det ut", da Olsen tok forsamlingen med på sin reise noen tiår tilbake i tid i Sarpsborg

På bildet ser vi Oddmund Olsen sammen med Solveig Rød, nestleder i Varteig Historielag.

 

Les mer om møtet og se bilder ved å trykke her.

 

 

Om prinsesser og historielagsarbeid

I mars-møtet i Varteig Historielag ble det vist en film om prinsesse Kristina, barnebarnet til Inga fra Varteig som ble gift med en spansk prins.
Mye av møtet var dessuten viet historielagets lokale virke. Blant annet jobbes det med å få merket kulturminner i Varteig. Bare Ovaskogs snakker vi om nærmere 100 kulturminner som skal få sine informasjonsskilt. Et omfattende prosjekt som man nå er i startgropa med.
Ellers ble det orientert om arbeidet som er gjort for å kvalitetssikre lokale stedsnavn på kommunale kart, samt et oppryddingsarbeid som er gjennomført for bedre å kunne presentere en del av de gjenstandene som historielaget sitter med.

Bildet er tatt i møtet og vi ser fra venstre Synnøve Lunde Karlsen, Ragnhild Lunde Komperød, Ragnhild Aune Sulusnes, Liv Østtorp Hauge, Lars Cato Skaar, Gunnar Kultorp og Oddveig Nilsen. Bak ses Sølvi Jelsness og Arne Hansen.

Les mer fra møtet ved å trykke her.

 

 

 

Den utemmede Sarpsfossen

Dette motivet er fra 1848, og viser Sarpsfossen mens den ennå var utemmet og uten bru. Den første kjedebrua ble bygd i 1854, og den moderne industriutbyggingen i og ved fossen drøyde ytterligere 35 år. Selve fossen har imidlertid vært viktig for industriformål tilbake til 1600-tallet, og det første saghuset ble reist allerede på 1300-tallet.

På siste møtet i Varteig Historielag kåserte Solveig Rød om fossen, både dens historiske betydning, som turistattraksjon og som nøkkelen til industrietableringen både på Hafslund- og Borregaard-siden.

Link til bildet.

Les mer fra møtet og se flere flotte bilder av Sarpsfossen og Sarpebrua ved å trykke her.

 

 

 

Hun spiller Inga i storslått actionfilm

Ane Ulimoen Øverli (25) spiller Inga fra Varteig i den storslåtte actionfilmen "Birkebeinerne" som hadde kinopremiere sist fredag. Den unge skuespilleren legger ikke skjul på sin fascinasjon over kongsmoren fra Varteig. Den spennende historien fra 1200-tallet satte hun seg inn i blant annet ved å lese artiklene om Inga her på historielagets hjemmeside.

– Inga må ha vært en modig og egenrådig kvinne – eller i alle fall har omstendighetene krevd at hun ble det, framholder skuespilleren. Øverli betegner Varteigs mest kjente kvinne som sterk som ei binne som kjempet med alt hun hadde for sønnen sin.

Det er Nils Gaup som har regien på "Birkebeinerne", og med seg har han et stjernespekket lag med skuespillere. Birkebeinerne som tok kongssønnen over fjellet spilles av Jakob Oftebro (Skjervald Skrukka) og Kristofer Hivju (Torstein Skevla).

Les intervjuet med Ane Ulimoen Øverli ved å trykke her.

 

 

Glassmaleriene i kirken er en kunstskatt

Glassmaleriene i Varteig kirke er en kunstskatt som nok ikke får den oppmerksomhet som den fortjener. Med smått og stort dreier det seg om rundt 115 motiver, hvorav 56 er bibelske motiver.

Varteig Historielag ønsket å bidra på sin måte for å få satt fokus på glassmaleriene, og presenterer på nettet en bildeserie på i alt 105 bilder. Bilderegistreringen favner hvert enkelt motiv, men har også flere oversiktsbilder for at man lettere kan orientere seg i forhold til plasseringen av bildene.

De to motivene på dette bildet er i dåpssakristiet.

Les mer om glassmaleriene ved å trykke her.

Bildeserien av glassmaleriene finner du ved å trykke her.

 

 

Vi har passert 1000 venner på Facebook!

Billedlig talt lar vi sjampisen sprette for følger nr. 1000!

Varteig Historielag har passert 1000 venner på Facebook etter at fb-kontoen ble opprettet i 2011. Følger nummer ett tusen melde seg på formiddagen tirsdag 17. november. Styret hadde på forhånd bestemt at vedkommende skulle tilbys ett års gratis medlemskap i Varteig Historielag. Det ble Dan Emil Winsvold som ble den tusende følgeren, og har med glede takket ja til medlemskap.
Etter en noe treg start, ble responsen på vår Facebook-side etter hvert veldig god, og tilstrømningen av nye venner er jevn. Derfor håper og tror vi at "venneskaren" skal fortsette å vokse også i tiden framover. Antall venner gjorde et kraftig byks oppover etter TV-innslaget 4. mars, da mer enn 150 nye venner meldte seg.
Hvis du ikke har blitt venn av historielaget på Facebook ennå, anbefaler vi det på det sterkeste. Dermed får du påminninger om møter, turer og andre aktiviteter i regi av Varteig Historielag, og også innlegg med blant annet gamle bilder. Vi legger også jevnlig ut bilder fra vårt digitale fotarkiv. Bruk bare menyknappen under menyvalgene til venstre på denne siden, der det står "På Facebook".

En fin måte å holde seg oppdatert på!

 

 

Varteig Historielags bildearkiv vekker interesse

Varteig Historielags bilder på nett vekker interesse også i andre historielag. Første torsdagen i november var Knut Øyvin Skaar og Øistein Bøe fra historielagets bildegruppa i Askim for å redegjøre for arbeidet med bilder i tillitsmannsmøtet i Østfold Historielag.

Overskriften for redegjørelsen var: "Fra prat over kaffekoppen til bilder på nettet". Forsamlingen på rundt 40 deltakere fra ulike historielag i Østfold fikk en orientering om arbeidet som gjøres.

Vil du lese mer om arbeidet med innsamling av gamle bilder i Varteig, kan du trykke her.

 

 

 

Ingas barnebarn var både norsk og spansk prinsesse

Inga fra Varteigs barnebarn Kristina var både norsk og spansk prinsesse. I året 1258 giftet hun seg nemlig med prins Felipe, en bror av spanskekongen Alfonso den vise. Dessverre døde Kristina bare fire år senere, men historien om henne er både spennende og mangfoldig. I oktober-møtet i historielaget tok Thorbjørn Greipsland forsamlingen med tilbake til 1200-tallet og Kristinas liv.

Bildet viser statuen av prinsessen, der den står i spanske Covarrubias.

Les referat fra møtet her.


 

 

 

Lang vei fram til det ble gravkapell

Det skulle bli en lang vei fram til gravkapellet i Varteig kunne innvies i 1952. Da menighetsrådet i 1946 vedtok å innhente tegninger, hadde saken allerede versert i flere år.
De første årene etter krigen var det sterk rasjonering på bygningsmaterialer og vanskelig å få byggeløyve. Det rammet også Varteig, som fikk avslag på søknaden om å bygge kapell.
Først høsten 1949 var grunnmur og dekke ferdig, og det skulle ta ytterligere halvannet år før endelig byggeløyve for bygningen kom. Byggearbeidene startet i oktober 1951, og i desember året etter kunne biskop Johannes Smemo vigsle kapellet. Da hadde det gått mer enn seks år siden tegningene forelå.

Les mer om tilblivelsen av kapellet ved å trykke her.

 Bildearkivet var tema gjennom hele dagen

Varteig Historielags bildearkiv på nett vekker berettiget oppmerksomhet. Det fikk vi erfare mandag 21. september, da en delegasjon fra Rælingen Historielag kom på besøk for å bli bedre orientert om jobben som ligger bak både program og innhold i fotoarkivet. De fikk også en omvisning på Meieriet (bildet ytterst til høyre), museet og kirken.

På kvelden var det møte i historielaget hvor temaet nettopp var bildesamlingen. Der var også folk oppfordret til å ta med seg bilder som kunne ha interesse, og disse ble skannet og informasjon notert i løpet av kvelden. Bildegruppas leder Knut Øyvin Skaar (bildet til høyre) orienterte om fotosamlingen.

Les mer om besøket fra Rælingen ved å trykke her.
Les mer om fotokvelden ved å trykke her.

 

 

Middelalderkirkegården fotoregistreres

Middelalderkirkegården i Varteig går fra hovedporten mot vest og fram til omkring midtveis mellom sakristiene og kapellet. Varteig Historielag foretok både i 2006 og 2012 en fotoregistrering av middelalderkirkegården, og nå er bilder av gravminnene i ferd med å bli lagt ut i vårt digitale fotoarkiv. Foreløpig er rundt 100 bilder publisert, og de resterende omkring 70 vil bli lagt ut fortløpende.
I tillegg til bilder av gravminnene, har vi nå også lagt de publiserte bildene inn på kirkegårdskart. På den måten kan man enkelt orientere seg på middelalderkirkegården dersom man ser etter en bestemt grav.
Kirkevergen har startet et arbeid med en bevaringsplan for middelalderkirkegården i Varteig. Les mer om dette prosjektet ved å trykke her.
Bildene av gravminnene finner du ved å trykke her.
Web-sidene med kirkegårdskart hvor bildene er linket, finner du her:
Gravfelt 01.
Gravfelt 02.
Gravfelt 03.

 

 

 

Tre av de fire stemmestedene har forsvunnet

Fram til og med stortingsvalget i 1993 var det fire stemmelokaler i Varteig. Dette bildet er fra kommune- og fylkestingsvalget i 1975, der valgmannskapene er fotografert på Høgheim. Bedehuset var stemmelokale for Ovaskogs valgkrets. Fra venstre ser vi John Nordahl Karlsen, Arne Bøe, Eugen Grøtvedt og Ingemann Glenne, med valgurna strategisk plassert på bordet foran dem. I tillegg til Ovaskogs, var Østaskogs, Neaskogs og Hasle egne valgkretser.
Nå er det bare ett stemmelokale igjen i gamle Varteig, nemlig Bygdehallen. Varteig valgkrets dekker Ovaskogs og Neaskogs med unntak av Hasle. Befolkningen på Hasle må til Øya-skolen for å gjøre sin borgerplikt, mens oppsitterne Østaskogs og Ise må til det tidligere administrasjonsbygget i Skjeberg.

Fram til og med kommunestyrevalget i 1916 var det for øvrig også bare ett stemmelokale i Varteig. Da var det ungdomsforeningens forsamlingslokale Breidablikk som ble benyttet.

Les mer om stemmelokalene ved å trykke her.

 

 

 

Erik Brun foran museet i Varteig. Bygningen var bolig på Vestre Brunsby og ble reist av Eriks tipptippoldeforeldre i 1812.

I tipptippoldeforeldrenes fotefar

Erik Brun gikk i sine tipptippoldeforeldres fotefar da han i sommer besøkte Varteig for å sette seg bedre inn i Brunsby-slektens historie.

Erik er nemlig tipptippoldebarn av Cathrine Olsdatter og Simen Svendsen Brunsby. De eide og drev Vestre Brunsby for 200 år siden. Det var også Cathrine og Simen som bygde det nye våningshuset på gården, som i dag tjener som bygdemuseum i Varteig. Bygningen ble reist i 1812, etter at den forrige boligen var ødelagt i brann.

Erik Bruns slektshistorie går fra Cathrine og Simen på Brunsby til tippoldeforeldrene Eli og Mathis på Nedre Dalene (Mathishytta). Oldefaren Simen representerer siste slektsleddet til Erik Brun som har opphav i Varteig. Simen tok etternavnet Brun. Han var yrkesmilitær, og ble tildelt kong Oscar IIs fortjenstmedalje for lang og tro tjeneste.

Les mer om Erik Brun og hans forfedre i Varteig ved å trykke her.

På samme siden vil du også kunne lese om Peter Lee fra Washington som jakter sine norske røtter.


 

 

Bryllupet ble starten på en vekkelse

Da Anna og Henrik Bøhaugen giftet seg 3. februar i 1905, utviklet bryllupsfesten seg til å bli et vekkelsesmøte. Brudeparet var blitt kristne kort tid før bryllupet, og de ønsket å ha en feiring i kristen ånd og stil. Det ble en rekke sterkt følelsesladde vitnesbyrd og hele bryllupsselskapet ble preget av stemningen. Beretningene vet å fortelle at kokka måtte varme opp kveldsmaten tre ganger før gjestene på Snoppestad fikk kommet seg til bords. 

Dette ble starten på en omfattende vekkelse i Varteig, mest Ovaskogs og Neaskogs – men også enkelte steder Østaskogs.

Bildet av Anna og Henrik til høyre er for øvrig forlovelsesbildet deres.

Les mer om det spesielle bryllupet på Snoppestad ved å trykke her.

 

 

 

 

Inga-hefter lagt på nett

Nå ligger alle de atten første utgavene av Varteig Historielags årstidsskrift Inga ute på nett. De sju siste, fra 1996 til 2002, er publisert nå.
Varteig Historielag ble stiftet i 1982, og allerede i 1985 var første årstidsskriftet klart til salg på bygdedagen. Siden har Inga-heftet vært like årvisst som selve bygdedagen. Og Varteig-kalenderen, for den saks skyld.
Har du ikke de gamle utgavene? Eller det kanskje er på tide å friske opp igjen i de mange lokalhistoriske artiklene? Da er sommerlektyren å finne her:
Inga 1996
Inga 1997
Inga 1998
Inga 1999
Inga 2000
Inga 2001
Inga 2002

Du finner en komplett oversikt over innholdet i alle utgavene, og tilgang til de atten utgavene som er lagt ut på nett, ved å trykke her.

 Olav Spydevold.

 

Varteigboka fra 1956 er på nettet

Nasjonalbiblioteket har lagt ut en skannet versjon av bygdeboka til Olav Spydevold, som ble utgitt i 1956. "Varteig - en liten bygds historie" er knapt å få tak i utenom i antikvariater, slik at publiseringen på nett er et svært godt alternativ. Du finner boka ved å trykke her.
Eneste forutsetningen er at du har norsk ip-adresse.

Samtidig minner vi om artikkelen som tar for seg Spydevold-bokas tilblivelse. Den finner du ved å trykke her.

God fornøyelse!

 

 

 

 

 

Dette er et utsnitt av et sammensatt kart fra 1775.

Oppdatering av gamle Varteig-kart

Vi har lagt ut flere kart fra gamle Varteig. Vi har hentet kartelementer fra historiske kart som Kartverket har publisert (ref. linker på sidene). Hvert kart er således satt sammen av opp til ni kartbiter.
Vi har samlet kart fra årene 1775/1776 - 1795 - 1804 - 1822/1826 - 1854 - 1899/1905 og 1982.
For kart over hele Varteig henvises til 1775 - 1795 - 1822 - 1854 - 1905 og 1982. Disse er verdt å studere, blant annet for plassering av husmannsplasser og navn på gårder og plasser. Vi har også markert hvordan veier gikk mellom gårder og plasser på kart fra 1775, 1826 og 1854. Sammenholder man flere kart, klarer man også å få et bilde av skrivemåte og utviklingen av gårder og husmannsplasser i Varteig. Det må vel tillegges at kartene ikke kan regnes for å være 100 prosent riktige, men det til tross, så gir det et godt tidsbilde av Varteig.
Ut over det finnes også kart over Østfold/Smaalenene fra 1854 og 1905 som er rikt på detaljer. Som en kuriositet har vi tatt med det 'Schieberske Compagnies District' med veier gjennom Varteig, detaljkart over Fossum bru som et militært strategisk område, samt bykjernene i Moss, Sarpsborg, Fredrikstad og Halden/Fredrikshald. Vi gjør oppmerksom på at enkelte kart er store og tar litt tid å laste ned.

Du finner kartene ved å trykke her.

 

 

 

På vandring mellom Varteigs boplasser

I regi av Varteig Historielag har det de siste årene pågått en kulturminneregistrering i bygda. Veldig mye faktisk informasjon er dermed blitt gjort tilgjengelig på nettet, der også kulturminnene er GPS-plassert på kart.

Her på hjemmesiden har vi forsøkt å løfte fram de mange boplassene som er blitt registrert. Det kan være husmannsplasser eller små bruk, hvorav mange ikke lenger eksisterer. Det gjelder eksempelvis for Øvre Morthaugen (bildet), som du kan lese mer om ved å trykke her. Totalt omfatter oversikten så langt rundt 150 objekter.

Ovaskogs er registreringen avsluttet, mens den fortsatt pågår Neaskogs og Østaskogs. Derfor vil det foreløpig også være forskjeller både i mengden registreringer og i beskrivelsen av dem.

Vi anbefaler en tur inn på oversikten over boplasser og fornminner i Varteig! Der er det mye kunnskap å hente. Dessuten vil kartene med plottede kulturminner være et utmerket verktøy når søndagsturen skal planlegges.

 

 

 

Letingen etter avdød oldefar førte henne til Varteig

Oddveig Nilsen. Olaves Eriksen.

Oddveig Nilsen fra Kjølberg er i ferd med å skrive slektsbok. I den forbindelse lette hun etter spor etter sin avdøde oldefar Olaves Eriksen.

Denne jakten førte henne for fire år siden til Varteig. Der fant hun det hun søkte. Olaves var nemlig født på Belsby og hadde hatt mye av sin oppvekst på Bergerud-Køya ved Bøkrysset, før han etablerte seg på Selbak.

Oddveig har vært aktiv i Varteig Historielag siden hun "fant" oldefaren. Nå er hun nyvalgt leder i laget.

Les mer om Oddveig ved å trykke her.

 

 

 

 

Gamle bilder er godt stoff - også for NRK!

Varteig Historielag var i TV-ruta onsdag 4. mars. Martin Tangen Schmidt fra NRK Østfold laget et innslag om historielagets arbeid med å samle inn og publisere bilder med Varteig-tilknytning. Bakgrunnen var at vi i fjor fikk en million - 1.000.000 - hits i våre bildealbum.

TV-iInnslaget var tiltenkt distriktssendingen, og kom i så måte på lufta i NRK Østfolds sending kl. 18.45. Nyhetsavdelingen på Marienlyst må imidlertid også ha falt for innslaget, for samme reportasjen kom i "Norge i dag" i nyhetssendingen på NRK 1 kl. 21.00. Det er i alle fall første gang Varteig Historielag er på riksdekkende fjernsyn, og det er formodentlig lenge siden Varteig ble presentert i beste sendetid.

På bildet ser vi NRK-reporter Martin Tangen Scmidt t.v. sammen med de to fra Varteig Historielkags bildegruppe som ble intervjuet i innslaget, Knut Øyvin Skaar (midten) og Øistein Bøe.

TV-innslaget om Varteig Historielags bilde-arbeid finner du ved å trykke her.

 

 

 

 

Arnt Bergby. Lars Bøe.

Radioopptak fram fra glemselen

Et radioopptak gjort av to eldre vartinger i 1950 er kommet fram fra glemselen og gjort tilgjengelig for Varteig Historielag. Lars Bøe (født i 1881) og Arnt Bergby (født i 1883) medvirker. Bøe forteller fra lokale forhold rundt forrige århundreskifte, om blant andre Maren på Fosselia som tjente 50 øre dagen for å bake og vaske rundt på gården. Han forteller også om herredsstyrets virke tidlig på 1900-tallet, og de noe spesielle kriteriene for å bli valgt inn.

Arnt Bergby var en kulturpersonlighet, og bidrar i programmet med både viser, regler og lokk slik de ble sunget i Varteig midt på 1800-tallet. Hans bidrag favner fra vakker vuggevise til gjeterens hverdag.

Les omtalen og hør på opptaket ved å trykke her.

 

 

 

 

 

 

Coveret på CD'en.
Forsiden på tekstheftet.

Varte-dialekt både på CD og i hefte

Siste hånd er lagt på verket, og nå er ”Sånn prekæ døm i Varte før i tiæ” klar både på CD og i teksthefte. – En lang prosess er ved veis ende, og på møtet vårt i Bygdehallen mandag blir det mulig å få kjøpt CD-plata og heftet, sier historielagsleder Solveig Rød.

– En av våre målsettinger er jo å spre lokalhistorie, og dialekt er absolutt lokalhistorie. Derfor har vi sett det som viktig å ta vare på gamle ord og uttrykk, sier Rød.

Omkring 700 ord med forklaring er med i samlingen, og i mange tilfeller gis det også eksempler på hvordan ordet ble brukt. Innholdet omfatter også en del uttrykk, og mange av stedsnavnene i Varteig er gjengitt på dialekt. Innledningen på både CD-plata og heftet er for øvrig en tenkt dialog mellom en heller fornem og fin byfrue og en ekte bondetalp fra Varteig.

Les mer om dialektaksjonen, og få smakebiter fra CD’en ved å trykke her.


 

 

   
   

 

 


På leting etter gamle kulturminner

Gunnar Bråthen og Isak Lunde ved stengarden på Bergerud. Arild Smaaberg, Gunnar Kultorp, Isak Lunde og Kjell Lunde på kloppa. En fantastisk flott stengard!

Varteig Historielag tar ikke sommerferie! Blant annet pågår kulturminneregistreringen for fullt. Registreringsgruppa Ovaskogs er i mål med sitt arbeid, men gruppene Østaskogs og Neaskogs jobber for fullt.
Disse bildene er tatt mens gjengen Neaskogs var på registrering en sommervarm juli-mandag. Da var det Bergerud-området som var målet for registreringen, blant annet med Møllefossen og den gamle Mølleveien.
Totalt er rundt 500 objekter registrert så langt i Varteig, og med bilder, beskrivelser og koordinater blir registreringene etter hvert lagt inn på http://kulturminnekart.no/ostfold.

Mer om registreringen finner du ved å trykke her.
Er du i slekt med Inga fra Varteig eller Harald Hårfagre?

Ikke minst gjennom romanforfatter Jan Ove Ekebergs bøker fra middelalderen, har interessen blitt stor for kongsmoren Inga fra Varteig.

Har du lyst til å sjekke om du kan være i slekt med Inga, og kanskje er du endog etterkommer etter Harald Hårfagre?

Du kan lese mer om slektsgangen ved å trykke her.

   
   

Over 6000 kroner i grasrotmidler

Det har vært en fin respons etter at Varteig Historielag ble "grasrotorganisasjon" senhøstes 2010. Fem prosent av spilleinnsatsen på de ulike spillene i Norsk Tipping går til historielaget, dersom den som tipper oppgir laget som mottaker. 19 spillere er så langt registrert at lar andelen gå til historielaget, og resultatet er at vi har passert 6000 kroner i grasrotandel. Det blir penger av sånt!

Les mer om grasrotandelen her.

 

   
   

Håkon Håkonssons kongsgård funnet

- Sensasjonelt, sier ekspertene etter at restene etter en kongsgård som tilhørte Håkon Håkonsson er funnet på Avaldsnes. Her lot kongssønnen til Inga fra Varteig også bygge en kirke, som bærer navnet Olavskirken. Denne kirken ble reist omkring 1250.

Se mer om funnet ved å trykke her.

   
   

Birkebeiner-maleriet på ukjent sted

Knud Bergsliens maleri av birkebeinerne med kongsbarnet er "forsvunnet". Gunerius Furuholmens maleri med Inga henger i Ingasalen.

Knud Bergsliens kjente birkebeiner-maleri er på ukjent sted. Maleriet av birkebeinerne med kongsbarnet Håkon Håkonsson fra 1869 ble sist gang vist fram for offentligheten under OL på Lillehammer i 1994. Nå skulle Bergsliens maleri vært med i en større utstilling i Tromsø 15. oktober, men bildet er ikke å spore. Maleriet viser birkebeinernes flukt over Filefjell med kongsemnet Håkon i 1206. En etterlikning av dette maleriet henger i Ingasalen i Bygdehallen i Varteig. Dette maleriet ble malt av Gunerius Furuholmen. Han har for øvrig tatt seg en kunstnerisk frihet ved å male også kongsmoren Inga inn i motivet, hvilket ikke Bergslien gjorde da han laget sitt maleri.
Aftenposten har skrevet om mysteriet omkring Bergsliens maleri, som ingen vil fortelle hvor finnes. Du får tilgang til artikkelen ved å trykke her.

   
   

Inga som musikkvideo!

Nå blir Inga fra Varteig og birkebeinernes kamp for å redde kongsbarnet hennes kjent over hele kloden. Det sørger det norskbritiske boybandet A1 for. I forbindelse med gruppas comeback er det laget en musikkvideo basert på låta ”Waiting for Daylight”.
Og det er på denne musikkvideoen at vi får et dramatisk møte med Inga og birkebeinerne, i deres kamp vinteren 1206 for å redde Håkon Håkonsson unna baglerne. Trykk på pila og se musikkvideoen over!

Mer om Inga fra Varteig, boybandet A1 og musikkvideoen ser du ved å trykke her.

   
   

Lokalhistorie i tre formater

Varteig Historielag satser stort for å gjøre lokalhistorien tilgjengelig for interesserte.

Årstidsskriftet Inga kommer i 96 sider - og utgaven for 2013 var den 29. i rekken. Pris: 100 kroner.

Også kalenderen med til sammen tretten eldre bilder - benevnt som "Varteig i gamle dager" er en godt innarbeidet tradisjon ettersom 2014-utgivelsen er den 30. i rekken. Pris: 80 kroner.

Til sammenlikning er de historiske filmene på DVD reneste babyen i historielaget. Den første utgaven, med skolefilmen fra 1959 og bygdefilmen fra 1961 var klar før jul i 2009. Ny DVD med fløterfilm fra 1980-tallet og skuespill basert på herredsstyret i 1861 var klar til bygdedagen i 2012. Pris: 170 kroner.

Målet er nye utgivelser av både Inga-heftet og kalenderen hvert år framover, og det kommer også flere DVD'er, så i sannhet er dette gode samleobjekter.

Alle salgsartiklene får du kjøpt ved henvendelse til Varteig Historielag.

Mer om de gamle filmene ser du her.

Mer om Varteig-kalenderen finner du her.

Se innholdsfortegnelse for Inga her.

------------------------------------------------------------

Varteig Historielag, stiftet 08.02.1982. org.nr. 991 901 809, registrert i Enhetsregisteret. Varteig Historielag har intet ansvar for innholdet i eksterne lenker.
Du når oss på mail: varteighistorielag[at]gmail.com

Webansvarlig: Øistein Bøe
Alle fotografier og tekster som ligger på Varteig Historielags nettsider er underlagt regler for kopirettigheter. Varteig Historielag tar et gebyr på 500 kroner pr. fotografi som ønskes brukt til et kommersielt formål. Når det gjelder bruk av tekster skal den enkelte tekstforfatter kontaktes. Mer informasjon fås ved henvendelse til Varteig Historielags leder.