Hovedsiden

Om oss

Arrangement

Gamle filmer på DVD

Kalenderen

Ingaheftet

Bygdedagen

Meieriet

Varteig Bygdemuseum

Inga fra Varteig

Kulturminneregistrering

Artikler

Postkasse

Lenker

Indeks-overskrift

2009bygdedag

Varteig Historielag
Stiftet 8.2.1982


Du er besøkende nr:
2014 2013 2012 2011 2010 2004-2008 Tilbake

Bygdedagen 2009:
Stor bredde og mye folk på bygdedagen

Et spekket program, rene sommervarmen og mye folk preget bygdedagen i 2009. Tradisjonen fra 1917 lever i beste velgående i Varteig.

Kirkegjengere kom med hesteskyss til bygdedagen - i år som på første arrangementet i 1917. Her er det leder Kjell Lunde i Varteig Historielag som gir Ragnhild Brenne en hjelpende hånd. Det er Asmund Brenne som sitter med tømmene. Knut Groven (t.v.) og Oddvar Juliussen på våpenutstillingen. Her viser de fram to gamle Krag-Jørgensenvåpen.

Sammen med bygdekvinnelaget, Lions og menighetsrådet, hadde Varteig Historielag lagt opp til et allsidig program søndag 21. juni. Her var det et bredt spekter av utstillinger og stands, med solid bygdedagsprogram og med mange aktiviteter.
Når det pågår parallelle aktivitetstilbud både på Meieriet, museet samt ute og inne ved kommunelokalet, er det vanskelig å gi noe anslag på hvor mange som deltok i bygdedagsmarkeringen, men vi tipper ikke mye feil om vi sier rundt 400 mennesker.

Kirkejubileet
Varteig kirkes 150-årsjubileum fikk naturlig nok en sentral plass i programmet. Først med gudstjeneste med liturgi og salmer tilbake fra midten av 1800-tallet, og der kirkegjengere hadde tatt imot oppfordringen om å kle seg tidsriktig anno 1859.
Kvinnelige prester fantes ikke for 150 år siden, og derfor hadde Varteig-prest Ingrid D. Levinsen funnet sin plass i benkeradene. I hennes sted var tidligere sogneprest i Varteig og domprost Ørnulf Elseth hentet inn fra Bergen.
Elseth holdt også kåseri under bygdedagsfesten ved kommunelokalet, og vektla kirkens rolle i bygda. Han betonte også det gode samarbeidet mellom skole og kirke. Selv om Elseth senere har virket i større menigheter og talt i flottere kirker, la han ikke skjul på at årene i Varteig hadde betydd veldig mye for ham.

Mange hadde tatt imot oppfordringen om å kle seg tidsmessig i anledning kirkejubileet. Her er det Kari S. Synnøve og Kjell Lunde som slår av en prat. I midten Anne-Marthe Lunde. I bakgrunnen Synnøve Lunde Karlsen.

Norgesmestere
Varteig Historielag bød på utstilling av våpen, effekter, uniformer og bilder av militær karakter, og hadde også samlet en del turnbilder.
Ellers var det en omfattende tekstilutstilling, menighetsrådet presenterte kirkens historie både ute og inne, og det var flere ulike salgs- og hobbyutstillinger.
På Meieriet hadde bygdekvinnelaget sin virksomhet, med kinning av smør og steking og salg av lefser.
Sangen og musikken sørget blant andre Varteig Menighetskor, Søndagsskolens Musikkorps i Rakkestad og Øystein Skaar på trekkspill for.
En ekstra spiss på dagen ble det da de nykårede norgesmesterne for skolekorps, de samarbeidende skolekorpsene i Varteig og på Sandbakken, tok turen om bygdedagen og ble behørig hyllet av blant andre bygdedagskomiteens leder Kjell Andersen og kultursjef Borghild-Johanne Øby.

Stolt varting
Kultursjefen deltok for øvrig i åpningen av bygdedagen. Arrangementet var i år valgt ut som månedens kulturarrangement i Sarpsborg.
Borghild-Johanne Øby poengterte det unike i at tradisjonen med bygdedagen har holdt seg levende helt siden 1917. Hun betonte samholdet og det gode miljøet i Varteig, og var stolt av selv å kunne kalle seg varting. I alle fall halvt varting, med en mor fra Brusevolddalen.
Finværet holdt seg gjennom hele arrangementet, kun med én liten regnskur som ikke la demper verken på programmet eller det sosiale liv på stedet.
Det var i alle fall nok å se på for dem som ønsket å sirkulere. På bygdemuseet var det guiding, og en egen hovslager ved Meieriet trakk mye folk. Ellers var det oppvisning både i turn og leikarring, og ulike lekeaktiviteter for ungene. Tradisjon på bygdedagen er også VM (Varteig-mesterskap) i siloloddbæring og melkespannkasting. Her gjaldt det både å ha teknikk og muskler.

Bygdekvinnelaget hadde en imponerende tekstilutstilling. Her ser vi Anne Sikkeland (t.v.) i samtale med Anne Mari og Steinar Kjus. Øystein Skaar sørget for stemning ved Meieriet, der han trakterte trekkspillet sitt i godværet.
Hovslager Aki Paltto i aksjon ved Meieriet. Et populært innslag som samlet mange skuelystne. Ørnulf Elseth hadde mange gode minner fra sine år som prest i Varteig. Her i samtale med Anders Sikkeland.
50-årskonfirmantene i 2009
50-årskonfirmantene er æresgjester under bygdedagen. Her er 1959-konfirmantene samlet. Foran fra venstre: Eli Glomsrud, Gunvor Groven, Henny Paulsen, Monica Kvisler, Åse-Marit Lindemark og Inger-Lise Larsen. Bak fra venstre: Hans Grythe, Reidar Holt, Øystein Belsby, Harald Dueholen, Thor Sundås, Kristian Sikkeland, Arild Smaaberg og Hans Bratteli. Dansere fra Varna og Moss var blant aktørene under bygdedagen.