Hovedsiden

Om oss

Arrangement

Gamle filmer på DVD

Kalenderen

Ingaheftet

Bygdedagen

Meieriet

Varteig Bygdemuseum

Inga fra Varteig

Kulturminneregistrering

Artikler

Postkasse

Lenker

Indeks-overskrift

Ruth Vatvedt Fjeld - Med fokus på Varteig-dialekten

Varteig Historielag
Stiftet 8.2.1982


Du er besøkende nr:

Med fokus på Varteig-dialekten

Tøkks’u de’ kunne vore arti å høre åssen vartingær prekæ før’i ti’æ? Da er Peisestuæ ste’e måndæn den ti’n’e.

Ruth Vatvedt Fjeld kommer til Varteig for å snakke om dialekter og dialektforskjeller generelt, og om ”Varte-språket” spesielt.

Møte i Peise-stua mandag 10. september kl. 19.00

Dialekter generelt – og Varteig-dialekten spesielt – er nemlig tema når Varteig Historielag innbyr til høstens første møte. Professor Ruth Vatvedt Fjeld – for øvrig selv fra Aremark – skal kåsere nettopp om dialekter.Historielaget i Varteig har startet en kampanje for å samle inn gamle ord og uttrykk som ble brukt i Varteig. Responsen har vært god, og som ledd i den aksjonen var det naturlig med et eget møte om temaet. Det er å håpe at møtet kan spore til enda flere innspill på Varteig-dialekt.

Det generelle – og det spesielle
Ruth Vatvedt Fjeld er professor i leksikologi ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved Universitetet i Oslo. Dermed er hun ekspert på ord (leksikologi – studiet av ordforrådet), og med atskillig kunnskap også om dialekter.
Dessuten har hun som gammel aremarking skrevet en fagartikkel om nettopp Aremark-dialekten. Hun har også vært hovedredaktør for en bygdebok der hun skrev en artikkel om dialekter.
I foredraget i Bygdehallen mandag 10. september vil hun først ta for seg det mer generelle om dialekter og dialektforskjeller, før hun deretter går inn på det spesielle med Varteig-dialekten.

Lars Bøe (1881-1971).

60 år gammelt lydopptak
På møtet vil det også bli spilt av et utdrag fra et lydopptak gjort av Lars Bøe (1881-1971) i forbindelse med innvielsen av gravkapellet i Varteig i 1952. Opptaket inneholder en del ord og uttrykk fra Bøe, men er ikke minst verdifullt på grunn av det tonefallet som særpreget den gamle dialekten.
Et av historielagets eldste medlemmer har dessuten ført i pennen en fortelling hvor hun har lagt særlig vekt på å ta med uttrykksmåter som tilhørte hennes foreldregenerasjon. Denne fortellingen vil også bli lest opp i møtet.

Språkets gang
Det er nok lenge siden ”døm gnæi gællåp så domma gøv” eller at ”mærræ flau i duæne tann”.
Vatvedt Fjeld ser ikke noe feil i at gamle uttrykk går ut av bruk, men setter stor pris på at de blir tatt vare på som språkhistorie og god lokalhistorie. Utvikling i språket, også i dialektene, er imidlertid høyst naturlig. – Språket tilpasser seg det livet vi lever, sier hun, og legger til: – Vi kan ikke bli for romantiske.
Selv om vi ikke snakker som oldeforeldrene våre gjorde, er foredragsholderen varmt opptatt av at dialekten bevares i den form den til enhver tid eksisterer i.

Dum eller full
Østfold-dialekten, og da får vi ile til og presisere at det også gjelder Varte-språket, mener Ruth Vatvedt Fjeld at er gangbar i alle situasjoner.
Riktignok ser man fra scene og film at dersom noen skal spille full eller dum, så er det Østfold-dialekten som tas fram. Vi har fått et Raymond-stempel.
– Tragisk, er leksikografens kommentar. Hun avviser at Østfold-dialekten er ”styggere” enn en dialektform fra Valdres eller Sunnmøre.
Vatvedt Fjeld er opptatt av å holde dialekten sin i hevd. – Jeg var ikke flink nok selv da jeg flyttet fra Aremark til Oslo for å studere. Jeg ble hemmet av den allmenne oppfatningen av Østfold-dialekten, fordi den ikke ble sett på som dannet dagligtale, sier hun.

Spennende og morsomt
Ruth Vatvedt Fjeld er for øvrig glad for det initiativ Varteig Historielag har tatt for å sikre gamle uttrykksformer.
Hun har fått tilgang på alt det innkomne materialet, og karakteriserer mye av dette som både spennende og morsomt.
Så er håpet at møtet mandag 10. september kan sette ytterligere fortgang i innsamlingsarbeidet. Senere skal innspillene bearbeides og kvalitetssikres, og eksempelvis bli gjort tilgjengelig på Varteig Historielags nettsider.