Hovedsiden

Om oss

Arrangement

Gamle filmer på DVD

Kalenderen

Ingaheftet

Bygdedagen

Meieriet

Varteig Bygdemuseum

Inga fra Varteig

Kulturminneregistrering

Artikler

Postkasse

Lenker

Indeks-overskrift

2013.10.07 - Kulturpris tildelt

Varteig Historielag
Stiftet 8.2.1982


Du er besøkende nr:

Mandag 7. oktober 2013: Historielaget tildeles Sarpsborg kommunes kulturpris:

– Dere gjør Varteig til en god bygd å bo i

Ordfører Sindre Martinsen-Evje var raus med godordene da han kom i møtet i Varteig Historielag for å tildele laget Sarpsborg kommunes kulturpris for 2013. – Dere er med på å gjøre Varteig til en god bygd å bo i, sa ordføreren.

En stolt leder i Varteig Historielag, Kari S. Lunde tar imot Sarpsborg kommunes kulturpris for 2013 av ordfører Sindre Martinsen-Evje.

(Lagt på nett 08.10.2013.)
Innledningsvis slo Sarpsborg-ordføreren fast at det var en ære for ham å tildele Varteig Historielag kulturprisen for 2013. – Jeg er stolt av å kunne dele den ut, og det var en enstemmig jury som valgte historielaget ut fra den omfattende innsatsen dere står for, sa han i sin tale.
Martinsen-Evje sa at historielagets mangesidige virke er med på å generere bevissthet om, og ivaretakelse av, bygdas historie. Dette igjen skaper stolthet og tilhørighet, og styrker både identitet, trivsel og helse, fastslo ordføreren. – Dere bidrar til samhold i bygda, og gjør Varteig til ei god bygd å bo i, sa Sindre Martinsen-Evje.

Viktig kunnskapsformidler
Sarpsborg-ordføreren hadde satt seg godt inn i historielagets virksomhet før han kom på lagets oktobermøte i Peisestua. – Dere er en viktig kunnskapsformidler, sa han. Han nevnte både årstidsskriftet Inga og Varteig-kalenderen. Begge har kommet ut årvisst i snart tredve år.
Han var også kjent med at Varteig Historielag har satset tungt på nye medier, med både en aktiv hjemmeside og Facebook-side. – Dere ivaretar også på en utmerket måte det historisk viktige stedet Varteig Meieri, påpekte han.
Han betonet også historielagets medvirkning i bygdedagen, som er landets eldste bygdedagsarrangement – og som trekker mye folk.

Samler folk
Ordføreren var imponert over bredden i historielagets arbeid, og trakk spesielt fram ryddingen av den nye turstien langs Kullerudbekken og Glomma. Turstien ble åpnet i august, da Månedens tur gikk langs den drøyt 11 kilometer lange traseen. Han nevnte også informasjonsheftet som historielaget hadde laget til åpningen av løypa.
– Dere samlet folk på tvers av lag og foreninger, og er til glede for langt flere enn deres egne medlemmer, sa han, og slo fast at lagets arrangementer og øvrige arbeid holder høy kvalitet.
– Dere er verdige vinnere, sa han, før han kunne overrekke en stenskulptur, et diplom og 20.000 kroner til Varteig Historielag.
(Artikkelen fortsetter under bildene.)

Ordfører Sindre Martinsen-Evje med diplomet som bevitner at Varteig Historielag har fått kulturprisen for 2013. Videre mot høyre ser vi lagets leder Kari S. Lunde, rådmann Unni Skaar og juryleder Elsie Brenne. En særdeles blid og fornøyd kvartett over kaffen. Fra venstre historielagets leder Kari S. Lunde, rådmann Unni Skaar, ordfører Sindre Martinsen-Evje og juryens leder Elsie Brenne.

Holdt hemmelig
Det er en måned siden juryen vedtok å tildele årets kulturpris til Varteig Historielag. Kun to medlemmer i lagets styre – leder og sekretær – har vært kjent med vedtaket. Ellers ble det fra kommunens side uttrykkelig meldt at tildelingen skulle holdes hemmelig.
Historielagets leder Kari S. Lunde fant det både naturlig og hyggelig om pristildelingen kunne skje på et av lagets ordinære møter, slik at flest mulig av medlemmene kunne få være til stede ved tildelingen.
Derfor ble oktobermøtet valgt, og den ”store hemmeligheten” som ble forkynt på forhånd kunne endelig avsløres. Rundt 35 mennesker var til stede i dette møtet.
Det gikk et sus gjennom forsamlingen da ordfører Sindre Martinsen-Evje offentliggjorde tildelingen, og et nytt sus kom da han fortalte at kulturprisen blant annet var en gave på 20.000 kroner.
(Artikkelen fortsetter under bildene.)

Det var historielaget som tok kaka, ved å få kulturprisen, men her er det lagsleder Kari S. Lunde som byr ordfører Sindre Martinsen-Evje på kake. Kulturprisen ble feiret med marsipankake. Fra venstre ser vi Sølvi Jelsness, Arne Hansen, Ragnhild Aune Sulusnes og Gunnar Kultorp. En særdeles blid og fornøyd duo på Varteig Historielags oktobermøte. Rådmann Unni Skaar hadde selv sin oppvekst i Varteig, og ordfører Sindre Martinsen-Evje hadde sin på "are siæ tå elvæ" - på Jelsnes.

Kakefest
Lagets leder hadde sørget for kakefest, og hyggelig var det at Sarpsborg-ordføreren hadde god tid til å bli med på festen.
Han hadde for øvrig med seg to Varteig-patrioter. Rådmann Unni Skaar er vokst opp i Varteig, mens juryens leder Elsie Brenne bestandig har vært varting. Mens pliktene som småbarnsfar etter hvert kalte på ordføreren, ble Skaar og Brenne også med på det etterfølgende foredraget om historiske hager i Østfold.

Nesten for mye
Men lenge før det skjedde, hadde historielagets leder Kari S. Lunde takket hjertelig for kulturprisen. – Dette blir nesten for mye for meg, sa hun, og slo fast at en kulturpris ikke en gang hadde vært i hennes fjerneste tanker.
Desto hyggeligere syntes hun det var at laget fikk prisen. – For oss er dette en ære, og helt overraskende, sa hun.
Hun lovte at både stenskulptur og diplom skulle få en fin plass på Meieriet, og pengegaven skal man bestrebe seg på å finne et godt formål til, i tråd med intensjonene i kulturprisen og historielagets formål.
(Artikkelen fortsetter under bildene.)

Fra venstre Liv Østtorp Hauge, Kjell Andersen, Solveig Rød og Ingrid Kullerud. Fra venstre Erling Skivdal, Synnøve Lunde Karlsen, Sølvi Jelsness, Ragnhild Aune Sulusnes og Ingebjørg Skivdal.
Fra venstre Arild Smaaberg, Odd Johansen, Asmund Brenne, Isak Lunde, Gunnar Kultorp, Gunnar Bråthen og Lars Erik Lunde. Kjøkkenkomiteen klar til innsats. Fra venstre Ester Juliussen, Marit Aasgaard, Oddvar Juliussen og Arne Hansen.

Seiler i medvind
Lunde slo fast at Varteig Historielag seiler i medvind. – Det merker vi både gjennom økt medlemstall og god oppslutning om møter, turer og andre aktiviteter. Arbeidsviljen og dugnadsånden er også stor i laget, sa hun.
Lagslederen pekte på innsatsen på Meieriet, arbeidet med Varteig-kalenderen og Inga-heftet, og det store dugnadsløftet som den pågående registreringen av kulturminner i bygda representerer.
Historielaget avholder årlig åtte møter og minst to turer, og Lunde trakk også fram slektsforskerkveldene som holdes første torsdagen i hver måned.

Godt voksne mennesker
Kari S. Lunde medga at det ligger i sakens natur at et historielag kanskje primært favner godt voksne mennesker. – Men vi har bevisst også satset på å bruke nye medier for på den måten å nå folk i alle aldre. Det ser vi resultatene av blant annet gjennom interessen for vår Facebook-side. Det samme er tilfellet med vår hjemmeside, hvor vi nå også bygger opp et rikholdig digitalt bildearkiv som vi får mye skryt for. Målet vårt er at alle våre 3000 bilder skal bli gjort tilgjengelige på nettet.
Hun trakk også fram den pågående innsamlingen av gamle ord og uttrykk. – Det er viktig å ta vare på også denne delen av lokalhistorien. Før de’ er ente så mange såm prekær Varte-diælektæ lenger, se, sa lederen.
(Artikkelen fortsetter under bildene.)

Stenskulpturen i front skal få sin behørige plass på Meieriet. Fra venstre Kari S. Lunde, Unni Skaar og Sindre Martinsen-Evje. Diplomet som bekrefter at Varteig Historielag er pris-mottaker. Kulturprisen omfatter også en gave på 20.000 kroner.

Flere kandidater
Elsie Brenne er leder av samfunnskomiteen i Sarpsborg kommune, og dermed også leder for juryen som tildeler kulturprisen.
Med seg i denne juryen har hun partifelle Grethe-Lise Lunde Ingerø (A) og Thomas Winther fra Høyre. Dessuten sitter leder av Ungdommens bystyre i juryen, sammen med en representant fra kulturrådet, idrettsrådet og Vekst i Sarpsborg.
Brenne forteller at det var kommet inn flere forslag på kandidater til prisen, men at juryen enstemmig gikk for Varteig Historielag. – For meg personlig var det hyggelig å kunne gi min stemme til historielaget. Det var et godt, velbegrunnet forslag, og jeg kjenner jo rimelig godt til lagets virksomhet, sier Elsie Brenne.

Slått sammen to priser
Det er andre året som Sarpsborg kommunes kulturpris tildeles etter de gjeldende statutter. Tidligere hadde man både Olavsprisen og kulturprisen, men nå er de slått sammen til en felles pris.
I fjor var det Jon Karlsen som fikk prisen. Han er mannen bak ”Lydmuren”, produksjon av plater, lydstudio, rockekor og musikkskole på Greåker. I år altså historielaget i Varteig.

En anerkjennelse
I statuttene for Sarpsborg kommunes kulturpris heter det at prisen skal tjene som et synlig symbol på kommunens anerkjennelse av innsatsen til aktører som viser et ekstraordinært engasjement på kulturområdet, eller som er nyskapende og kreative i sin innsats for Sarpsborg-samfunnet.
Aktører som tildeles prisen skal høre inn under det utvidete kulturbegrep, og ses i sammenheng med mottoet ”Stolt og engasjert sarping”. Kulturprisen skal også kunne forbindes med Sarpsborgs identitet.

 

Da Varteig Historielag fikk Sarpsborg kommunes kulturpris:

Forslagsstilleren mener hvert ord – og litt til!

Det var Grethe-Lise Lunde Ingerø som foreslo Varteig Historielag til Sarpsborg kommunes kulturpris for 2013. – Jeg mente hvert ord i min begrunnelse, og enda litt til, sier hun dagen etter utdelingen.

Grethe-Lise Lunde Ingerø foreslo kulturprisen til Varteig Historielag – og fikk juryen med seg på det. – Laget er en verdig vinner, fastslår hun.

(Lagt på nett 08.10.2013.)
Grethe-Lise Lunde Ingerø er født og oppvokst i Varteig, og har et varmt bankende hjerte for hjembygda. Selv om hun bor på Borgenhaugen, har hun fortsett et nært forhold til historielaget Kanskje ikke minst på grunn av at far Isak er et svært aktivt medlem som selv deltar blant annet både i arbeid på Meieriet og med kulturminneregistreringen.
Som aktiv kommunepolitiker bekler Grethe-Lise vervet som nestleder i komiteen for samfunnsutvikling i Sarpsborg, og sitter som sådan også i juryen som deler ut kulturprisen.

Kjente igjen argumentene
I juryen fikk hun med seg både sine politikerkolleger og representanter fra idrett, kultur, Vekst i Sarpsborg og ungdommens bystyre på sitt forslag. Dermed var det enstemmighet om å tildele prisen for i år til historielaget i Varteig.
Det er en måneds tid siden vedtaket ble fattet, men som alle andre impliserte har også Grethe-Lise Lunde Ingerø holdt på hemmeligheten.
– Pappa visste heller ingen ting om dette, så han ble like overrasket som alle andre under historielagsmøtet. Han fikk imidlertid mistanke om at det var jeg som hadde nominert da ordføreren begynte å lese opp begrunnelsen. Han syntes nok han gjenkjente ordlyden jeg kan ha brukt før, ler forslagsstilleren.

Kunnskap og respekt
Grethe-Lise Lunde Ingerø er opptatt av den rollen som historielaget spiller i Varteig i form av sitt verdivedlikehold og sin verdiskapning. – Det handler om identitet, tilhørighet, samhold og stolthet. Kunnskap og respekt for historien er viktig i så måte, poengterer hun.
Hun understreker at historien er en avgjørende del av vår kultur. I den sammenheng minner hun om en rekke arbeidsområder hvor Varteig Historielag legger ned et stort arbeid. Hun peker på jobben med innsamling av bilder, ord og uttrykk, samt registrering av kulturminner. Likeså den årlige kalenderen med gamle fotografier fra bygda, samt Ingaheftet med lokalhistoriske artikler.

Nye arenaer
Hun trekker også fram de nye ”arenaer” hvor laget gjør seg gjeldende, både gjennom egen internettside ogsom aktive på Facebook.
Lunde Ingerø er også mektig stolt av bygdedagen, med tradisjon helt tilbake til 1917, og vet at historielaget er en avgjørende medspiller for at disse arrangementene går sin gang.
Men virket spenner videre, fra bevaringen av Meieri-eiendommen til rydding av ny tursti langs Kullerudbekken og Glomma, som ble åpnet tidligere i høst.
Hun legger ikke skjul på at hun er mektig glad for at Varteig Historielag fikk Sarpsborg kommunes kulturpris. – En verdig vinner, fastslår hun.

 

En reise gjennom det bevaringsverdige Østfold

Etter tildelingen av Sarpsborg kommunes kulturpris, gikk møtet i gang med det som var annonsert som tema for kvelden - nemlig historiske hageanlegg i Østfold.
Antikvar Roar Murtnes tok en lydhør forsamling med på en reise gjennom det bevaringsverdige Østfold, med spesiell vekt på bevaringsverdige utemiljøer.

Les mer om foredraget til Roar Murtnes ved å trykke her.