Hovedsiden

Om oss

Arrangement

Gamle filmer på DVD

Kalenderen

Ingaheftet

Bygdedagen

Meieriet

Varteig Bygdemuseum

Inga fra Varteig

Kulturminneregistrering

Artikler

Postkasse

Lenker

Indeks-overskrift

2015.06.21-Bygdedagsreferat

Varteig Historielag
Stiftet 8.2.1982


Du er besøkende nr:
Frimarked for de yngste er et nyere innslag i bygdedagen. Her kan man eksempelvis få avsetning på leker som ikke lenger er i bruk. Partering av gris krever sin kvinne og godt verktøy. Lene Smaaberg har i så måte alt under kontroll. 50-årskonfirmantene fikk staselig skyss fra kirken til Bygdehallen. Kusk er Asmund Brenne. Ved siden av ham sitter Anne-Marie Borgen og bak Jorun Kullerud og Solveig Skarpnord.
Fra Godkroken i stua, Meierieiendommens hovedbygning. Fra butikken i hovedhuset på Meieriet. Både på Meieriet og museet er det flotte utstillinger som mange ser nærmere på.
Gunvor Groven og Lillian Lindemark var blant bygdedagskvinnene som bakte i meieri-bygningen. Musikkforeningen Ekko ble formelt nedlagt i 2012, og har fått sin egen utstilling i andre etasje i boligen på Meieriet. I andre etasje i boligen finnes også barneværelset, med mange flotte ting som er gitt til historielaget.

Søndag 21. juni 2015:

Bygdedagen i Varteig – en 98 år gammel tradisjon

Vartinger fra nær og fjern strømmet til området rundt Bygdehallen søndag den 21. juni for å delta på den årlige Bygdedagen. Bygdedagskomiteen hadde satt sammen et variert program, masse tradisjonelt og noe nytt av året. En 98 år gammel tradisjon lever i beste velgående i Varteig!

Folk vet å slutte godt opp om bygdedagen. Her en lydhør forsamling foran Bygdehallen.
(Bildene fra bygdedagen er tatt av Synnøve Lunde Karlsen, Kjell Lunde og Øistein Bøe.
)
Dyr er bestandig populært, også på bygdedagen. Her er føllet trygt hos moren.

(Lagt på nett 25.06.2015.)
Undertegnede fikk klar beskjed om å møte opp tidlig dersom jeg ønsket å smake på de berømte lefsene som Varteig Bygdekvinnelag laget i Meieriet. De smakte fortreffelig med en kopp god kaffe på benken i solveggen utenfor Meieriet.
Rundt meg summet det av både modne og unge stemmer ispedd litt hundebjeff, hestevrinsk og masse latter. Folk kunne velge mellom aktiviteter beregnet både på voksne og barn. Den nye utstillingen i Varteig Historielags eiendom Meieriet var populær. Vevstua hadde utstilling, og det var ulike salgsutstillinger med husflid og mat. I år var det også en utstilling tilknyttet lensmann Anders Næss, som var en legendarisk person i Varteig. Bygdekvinnelaget, som feiret sitt åttiende år, hadde laget en imponerende utstilling med borddekking og mat fra fem tidsperioder.

Aktiviteter
For barna var det populært med hester og kaniner. Og de kunne aktivisere seg med ballspill og riding. Noen barn hadde tatt med gamle leker som de solgte eller byttet seg i mellom. Mens de eldre generasjonene nøt det omfattende programmet ledet av Steinar Kokkim. Mona Bøe la ned blomster ved Ingastatuen. Hun holdt en nydelig tale om Inga og hennes skjebne før det ble minneord ved Thea Sundås, tale for dagen ved Tom Egil Nordengen og korsang ved Varteig menighetskor.
(Artikkelen fortsetter under bildene.)

Steinar Kokkim loset forsamlingen gjennom et omfattende bygdedagsprogram. Thea Sundås mintes de som hadde gått bort siden forrige bygdedagen. Mona Bøe holdt tale over Inga fra Varteig. Til venstre datteren Emma. Tom Egil Nordengen holdt dagens tale, og tok forsamlingen med seg tilbake til egen oppvekst.

I pausen ble det årlige VM i melkespannkasting samt tandemhinderløype gjennomført i kjent stil. Kjell André Lunde er henimot uslåelig med de store melkespannene, og vant også i år med et kast på nøyaktig 14 meter. Dameklassen ble vunnet av Ingrid Åsheim med 8,10 meter. De yngste kastet med et noe lettere spann, og her vant Ole Martin Strømnes med 7,50 meter. Melkespannkastingen er for øvrig veldig populær, og man noterte seg for deltakerrekord i år med 42 deltakere.
Tandemhinderløypa ble vunnet av Jorunn Smaaberg og Solbritt Smaaberg.
Til slutt fikk vi en trivelig konsert av Åge Karlsen med sang og trekkspill.

Oddveig Nilsen

Les forhåndsomtalen til bygdedagen ved å trykke her.

Siri Ådalen kastet det store melkespannet åtte meter, og ble nummer to i konkurransen. Vinner ble Ingrid Åsheim med 8,10 meter. Solbritt Smaaberg hadde også kasteteknikken inne, og ble nummer fem. Sammen med Jorun Smaaberg vant hun tandemhinderløypa. Kjell André Lunde er henimot uslåelig i melkespannkasting og vant også i år. Spannet landet på fjorten meter.
Fra en av orienteringspostene. Fra venstre ser vi Per Olaf Klemsdal, Dag Brenås, Julie Brenås og Ragnhild Brenås. 50-årskonfirmantene er hedersgjester under bygdedagen, først under gudstjenesten i kirken og deretter under selve arrangementet. Her fra bespisningen i Peisestua. Fra bespisningen. I forgrunnen en av 50-årskonfirmantene, Helge Bergby. Bak fra venstre ser vi Aud Eli og Arne Belsby, Kjell Lunde, Johanne Pahr og Ingrid Levisen.
Jon Kokkim og Kari S. Lunde presenterer middagsbord til tolv med servise, bestikk og sølvtøy av forskjellig slag etter Anders Næss. Mye av dette sto på Vartun fram til hjemmet ble nedlagt i fjor. Anders Næss var lensmann i Varteig i årene 1911-1919, han var blant stifterne av bygdelaget i 1917 og deltok aktivt i byggingen av Bygdehallen i 1923. Eiendommen Vestvold testamenterte han til Varteig kommune, og han donerte store beløp blant annet til veiutbygging i Varteig. Et vakkert dekket bord med utstyr som fort kan være 100 år gammelt. Anders Næss var født i 1876 og døde i 1938. Han var gift med Olga f. Lunde, født i 1874, død i 1951.
Historielagets stand ble betjent av Øistein Bøe (t.h.) og Hans Erik Pedersen. Her har de fått besøk av f.v. Harald Sælid, Aslaug Bergerud og Anne Sofie Bergerud. Gofoten – en ballek som var en populær aktivitet for de yngre på bygdedagen. Bygdedagen bød også på en utstilling av både eldre og nyere lastebiler. Den bakerste eies av Tor-Ingar Walther, den nærmeste av Skarpnord Maskin.

Bygdekvinnene med flott jubileumsutstilling

Varteig Bygdekvinnelag er 80 år i år, og markerte dette med en omfattende og flott utstilling i Ingasalen under bygdedagen. Her hadde man dekket bord fra fem forskjellige tidsperioder, og mange var dem som nok fikk en mimrestund når de gikk mellom bordene. Også vevstua som har tilhold på Vestvold, hadde en fin presentasjon av sitt arbeid.

Det jubilerende bygdekvinnelagets historie blir for øvrig presentert i en artikkel i Varteig Historielags årstidsskrift Inga for i år. Dessuten er man i innspurten på et eget jubileumshefte som skal være ferdig til høsten.

Bygdekvinnenes jubileumsutstilling var en imponerende presentasjon. Mange flotte arbeider inngikk i mønstringen som Varteig Bygdekvinnelag hadde i Inga-salen. Husgeråd som nok fikk mange, i alle fall litt eldre, til å nikke gjenkjennende på hodet.
Et flott glimt tilbake til 1950-tallet. Øverst et vaffeljern oppi ei stekepanne. I midten et krumkakejern og en jerngryte, og på gulvet ei munkepanne. Et bord som blant annet omfattet noen av bygdekvinnelagets protokoller og bilder. Tavlen på veggen bak ble brodert av Ingrid Sikkeland i 1963. Bygdekvinnelagets utstilling omfattet fem tidsperioder. Dette bildet viser et søndags frokostbord slik det kunne fortone seg på 1950-tallet.
Varteig Bygdekvinnelag driver også vevstua på Vestvold, og i en rikholdig utstilling viste man også arbeider derfra.

Tre generasjon ved et av bordene, Liv Østtorp Hauge, datteren Grete Solberg-Eriksen og datterdatteren Justine. Vev-arbeidene er av Livs mormor Klara Emilie Gabestad, mens moren Astrid Harriet Østtorp broderte og heklet.

Ragnhild Aune Sulusnes (t.v.) hadde dekket kaffebord til seks personer med eget servise. Her sammen med bygdekvinnelagets leder, Eli Glomsrud.

 

50-årskonfirmantene var hedersgjester

Det er en flott tradisjon at 50-årskonfirmantene i Varteig er hedersgjester under den årlige bygdedagen. Derfor satte ungdomskullet fra 1965 hverandre stevne under bygdedagen, først med gudstjeneste i kirken og senere med bespisning og deltakelse i bygdedagsarrangementet fra Bygdehallen.

ANNO 1965: Ungdomskullet som sto til konfirmasjon for sogneprest Birger Ingolfstad i 1965. I første rekke fra venstre ser vi: Aud Sulusnes, Bjørg Bøe, Anne Marie Borgen, sogneprest Birger Ingolfstad, Unni Folkestad, Eli Tidemandsen og Mari Tomta.
Andre rekke fra venstre: Elisabeth Sælid, Ragnhild Lunde, Lisbeth Dalen, Solveig Pettersen, Ragnhild Myrås, Marianne Bergerud, Liv Bergljot Ørka, Jorun Bergerud, Anne Kristine Larsen-Småberg og Inga Marie Hagen.
Tredje rekke fra venstre: Helge Bergby, Arnfinn Kullerud, Kåre Lunde, Arne Belsby, Geir Halvor Lunde, Petter Grøtvedt, Jan Erik Gressløs og Steinar Eriksen.
Birger Ingolfstad var sogneprest i Varteig i femten år, fra 1957 til 1972.
ANNO 2015: 50-årskonfirmantene i Varteig, fotografert etter bygdedagsgudstjenesten i kirken søndag.
Foran fra venstre: Aud Sulusnes, Bjørg Bøe Wendelbo, Anne-Marie Borgen og Unni Folkestad Torkildsen.
I andre rekke fra venstre: Elisabeth Sælid Kjærnsrød, Ragnhild Lunde Komperød, Solveig Skarpnord, Jorun Kullerud, Marianne Brenne og Anne Kristine Småberg Aasen.
Bak fra venstre: Steinar Eriksen, Helge Bergby, Kåre Lunde, Arne Belsby, Arnfinn Kullerud og Geir Lunde.