Hovedsiden

Om oss

Arrangement

Gamle filmer på DVD

Kalenderen

Ingaheftet

Bygdedagen

Meieriet

Varteig Bygdemuseum

Inga fra Varteig

Kulturminneregistrering

Artikler

Postkasse

Lenker

Indeks-overskrift

2015.09.21FotokveldRef

Varteig Historielag
Stiftet 8.2.1982


Du er besøkende nr:

Mandag 21. september 2015: Fotokveld med orientering av Knut Øyvin Skaar:

Selv roboter ser på Varteig-bildene

Bildene i Varteig Historielags fotoarkiv er åpnet mer enn to millioner ganger! Og det har skjedd på bare litt over to år, siden de første bildene ble digitalt tilgjengelig i juni 2013.

Knut Øyvin Skaar orienterer om historielagets bildearkiv. Bak fra venstre ser vi Inger Skogen, Solveig Rød, Ole Rogndalen, Gunnar Kultorp og Arild Smaaberg.
(Alle fotos fra bildekvelden: Øistein Bøe.)

(Lagt på nett 23.09.2015.)
Knut Øyvin Skaar er leder for bildegruppa i historielaget, og han har forsøkt å finne ut mer om besøkene i vårt bildearkiv. På fotokvelden i Peisestua mandag 21. september forklarte han at noe av grunnen til de voldsomme besøkstallene ligger i at blant annet Nasjonalbiblioteket bruker roboter som automatisk "gjeter" blant annet Varteig Historielags bildealbum.

Aslak Sira Myhre.

Nå er det jo egentlig litt stas at en institusjon som Nasjonalbiblioteket med sin sjef Aslak Sira Myhre finner gamle bilder fra Varteig interessante. Også enkelte andre institusjoner benytter seg av roboter som regelmessig pløyer fotoarkivet, og som bidrar til at en ufattelig mengde Varteig-bilder blir åpnet hver dag.

3000 bilder i døgnet
Knut Øyvin Skaar har notert seg rekordbesøk på rundt 30.000 åpnede bilder i løpet av ett døgn. Robotene fikk sansen for Varteig-bildene på ettervinteren i år. Før den tid var nok besøksstatistikken mer reell, og den viste i gjennomsnitt noe over 3000 bilder som ble åpnet og sett på hver eneste dag.
Dette antallet tør ha steget i løpet av sommeren og høsten, i takt med blant annet en jevn og god økning i antall venner på Facebook.
Uansett om det er mennesker eller roboter som ser på Varteig-bildene, er interessen langt større enn det selv de mest optimistiske så for seg da prosjektet med å publisere bilder på nett startet på vårparten i 2013.

Fransk modell
Varteig Historielags fotoarkiv er utviklet ut fra et fransk program som ligger fritt tilgjengelig på nettet. Det er Knut Øyvin Skaar som alene har stått for denne tilpassingen, og selv ikke han og kona Thongjan vet hvor mange timer dette har krevd.
Resultatet har i alle fall blitt et lett tilgjengelig og godt funksjonelt digitalt arkiv med gode søkemuligheter. Som start på fotokvelden orienterte Skaar om arkivet, søkemuligheter og flotte finesser. Han slo også et slag for medlemskap i bildearkivet. Dette er helt gratis, men ved registrering som medlem får man flere søkemuligheter og større utnyttelse av arkivet.
(Artikkelen fortsetter under bildene.)

Knut Øyvin Skaar er leder for historielagets bildegruppe. I bakgrunnen to av de andre medlemmene, Gunnar Kultorp og Arild Smaaberg. Fotokvelden var godt besøkt. I front ser vi Terje Bergby, Hilde Bergerud, Karin Kullerud Ek og lagets leder Oddveig Nilsen (med ryggen til). Møtedeltakere som følger godt med på orienteringen. Foran Isak Lunde, Ragnar Berby og Inger Skogen. Bak: Knut Sigmund Dalen, Lars Cato Skaar og Gunnar Bråthen.

Arkivets finesser
Av typen finesser kan blant annet nevnes at det er lagt ut en rekke gamle kart på hjemmesiden vår som blant annet viser veisystemer i Varteig. Dessuten er kulturminnekartet utviklet slik at beskrivelsene av kulturminner er linket fra kartene.
Disse kartene vil bli oppdatert etter hvert som historielagets registreringsgrupper jobber videre med å protokollere kulturminnene. Arbeidet er avsluttet i Ovaskogs, men fortsetter Neaskogs og Østaskogs.
Den siste "finessen" er at bilder av gravsteinene på middelalderkirkegården er linket fra kirkegårdskart, slik at man veldig enkelt kan orientere seg på kirkegården. Pr. i dag er omkring 100 av de i alt 170 gravsteinene på middelalderkirkegården publisert.

Bildegruppa etablerte seg med tre arbeidsstasjoner for å ta unna bilder som måtte komme inn i løpet av kvelden. Her er det Knut Øyvin Skaar som diskuterer bilder med Synnøve Gundersen og Arne Hansen. Bak ser vi Gunnar Bråthen, og bak til høyre Arild Smaaberg.

Bildeserie
Skaars orientering på fotokvelden ble en interessant gjennomgang av bildearkivet og ga garantert mange gode tips for å utnytte søkemulighetene i arkivet ytterligere.
En grei orientering om Varteig Historielags Fotoarkiv finner du ved å trykke her.
Møtet var godt besøkt, og som vanlig disket kjøkkenkomiteen opp med kaffe og noe å bite i etter foredraget. Det sosiale aspektet er viktig i historielagets møter, og praten går livlig rundt bordene. Denne gangen gikk den muligens ekstra lett, for Knut Øyvin Skaar hadde satt sammen en lysbildeserie med et utvalg fotografier fra arkivet vårt. Denne serien gikk kontinuerlig resten av kvelden.

Mange fine bilder
Noe av hensikten med fotokvelden i september var å få inn nye bilder til arkivet vårt. Folk var oppfordret til å komme med fotografier som kunne ha allmenn interesse.
Bildegruppa hadde et mannskap på 6-8 personer til å skanne og notere informasjon om bildene denne kvelden, og et allerede rikholdig arkiv ble supplert med flere bilder. Som en direkte følge av fotokvelden er det også gjort flere avtaler med personer som stiller bilder til rådighet for historielaget, men som ikke hadde mulighet for å komme i møtet.
Derfor vet vi ennå ikke det konkrete resultatet av fotokvelden, men trolig vil vi takket være dette tiltaket få inn rundt 150 nye bilder. De kommer i tillegg til de 2345 bildene som er lagt ut på nettet siden starten i 2013.
Knut Øyvin Skaar er svært godt fornøyd med responsen, og minner om at bildegruppa fortløpende tar imot bilder av både nyere og eldre dato.

Forhåndsomtalen til møtet kan du lese ved å trykke her.

Tidligere på dagen hadde Varteig besøk av en delegasjon fra Rælingen Historielag, og også da var bildearkivet vårt et sentralt tema. Les mer om dette møtet ved å trykke her.

Øistein Bøe