Hovedsiden

Om oss

Arrangement

Gamle filmer på DVD

Kalenderen

Ingaheftet

Bygdedagen

Meieriet

Varteig Bygdemuseum

Inga fra Varteig

Kulturminneregistrering

Artikler

Postkasse

Lenker

Indeks-overskrift

2015.09.21Raelingen

Varteig Historielag
Stiftet 8.2.1982


Du er besøkende nr:

Mandag 21. september 2015: Besøk fra Rælingen Historielag:

Besøk til gjensidig hygge og nytte

Det ble både lærerikt og hyggelig da fem av styremedlemmene i Rælingen Historielag gjestet Varteig i september. Bakgrunnen for besøket var at de ville høre mer om hvordan historielaget i Varteig har lagt opp sitt arbeid med bilder på nett, men det ble også romslig tid til både omvisning og utveksling av erfaringer.

Vertskap og gjester fotografert på Meieriet. Fra venstre Knut Øyvin Skaar, Ragnar Evensen, Solveig Rød, Marit Haraldstad, Else Stokkerud Johansen, Jorunn Johansen, Jonny Johansen, Lene Skovholt, Oddveig Nilsen og Thongjan Chaikham Skaar.
(Alle fotos: Øistein Bøe.)

(Lagt på nett 23.09.2015.)
NRK Østfold laget i mars i år et innslag om Varteig Historielags arbeid med innsamling og publisering av bilder. Det skjedde i form av intervju med Knut Øyvin Skaar og Øistein Bøe fra bildegruppa, supplert med å vise gode eksempler på hva det digitale arkivet inneholdt.
TV-innslaget ble sendt på distriktsnyhetene 4. mars, men kom også under "Norge i dag" i 21-nyhetene på riksdekkende fjernsyn samme kveld. Dette resulterte i mange henvendelser til bildegruppa fra både nær og fjern, og Skaar fikk plutselig en tilleggsoppgave i bildegruppa ved å betjene henvendelser fra enkeltpersoner og organisasjoner som kunne tenke seg å bygge opp tilsvarende digitale bildearkiv.

Varteig-bakgrunn
En av henvendelsene kom fra styret i Rælingen Historielag. De har eierskapet til nærmere 1000 gamle bilder, og ønsker å bygge ut et digitalt bildearkiv på linje med det Varteig har gjort.
Leder for Rælingen Historielag er Lene Skovholt, og hun hadde ungdomstiden sin i Varteig. Faren Birger Ingolfstad kom som sogneprest til Varteig i 1957, og sammen med søsteren Astrid og broren Otto fikk Lene mange år i presteboligen i Varteig. Søsteren Astrid Mills sitter for øvrig også i styret i historielaget i Rælingen, men var forhindret fra i delta på turen til Varteig.

Omvisning
Rælingen Historielag er stiftet i 1952, og følgelig 30 år eldre enn laget i Varteig. Ved siden av møtevirksomhet og øvrig lagsarbeid, er også historielaget i Rælingen ansvarlig for driften av Rælingen Bygdetun.
Dette gjorde at delegasjonen fra Romerike gjerne ville ha omvisning både på bygdemuseet i Varteig og på Varteig Historielags eiendom Meieriet med sine fem bygninger. Solveig Rød var velvillig og stilte som guide både på museet og Meieriet. Hun er leder for tilsynsutvalget ved museet, og det hun ikke vet om disse to institusjonene er det ikke verd å vite.
Representantene fra Rælingen tok seg god tid, og fikk også romslig anledning til å gå rundt og kikke på de mange tema-utstillingene som finnes på Meieriet.
Les mer om Rælingen Historielag og bygdetunet ved å trykke her.
(Artikkelen fortsetter under bildene.)

Fra omvisningen på Meieriet. Her fra Spydevoldrommet. Solveig Rød (t.v.) guidet. Videre ser vi Jonny Johansen og Jorunn Johansen fra Rælingen Historielag. Fra stua på museet. Solveig Rød orienterer, og Lene Skovholt og Marit Haraldstad fra Rælingen følger interessert med. Fire av gjestene fra Rælingen fotografert på museet. Fra venstre: Else Stokkerud Johansen, Ragnar Evensen og Jonny Johansen.
Både Varteig og Rælingen har middelalderkirkegårder. Her er delegasjonen fra Rælingen Historielag fotografert på kirkegården i Varteig. I Rælingen er bevaringsplanen vedtatt, mens det jobbes med tilsvarende plan for Varteig. Fra samlingen i Peisestua. De to lagslederne foran; Lene Skovholt t.v. og Oddveig Nilsen t.h. Videre rundt bordet: Ragnar Evensen, Knut Øyvin Skaar, Sølvi Jelsness, Else Stokkerud Johansen, Jonny Johansen, Solveig Rød, Marit Haraldstad, Jorunn Johansen og Thongjan Chaikham Skaar (delvis skjult). Knut Øyvin Skaar er leder i bildegruppa i Varteig Historielag, og orienterte om arbeidet med digitalt fotoarkiv. Rælingen Historielag ønsker seg noe tilsvarende, og fikk med seg mange nyttige råd og tips.

Kirke og kirkegård
Besøket ble for øvrig avsluttet med en omvisning i Varteig kirke, der kirketjener Bjarne Arntsen sto på trappa og tok imot gjestene. Representantene fra Rælingen hadde mye pent å si om kirken, og ekstra spesielt var det jo at bilder av begge foreldrene til lagsleder Lene Skovholt henger i sakristiene. Mor Ragna i "prestekonegalleriet" i dåpssakristiet og faren Birger i bildegalleriet i prestesakristiet.
Delegasjonen fra Rælingen var også opptatt av kirkegården, og spesielt middelalderkirkegården som ligger nærmest kirken. En bevaringsplan er på gang for denne delen av kirkegården i Varteig. Her har Rælingen kommune kommet et hakk lenger, ved at en slik plan allerede er vedtatt.

Bildearkivet
Etter omvisningen på Meieriet og museet samlet gjestene fra Rælingen og vertskapet fra Varteig seg i Peisestua for å snakke bildearkiv. Sølvi Jelsness fra historielagets kjøkkenkomité stilte opp og sørget for bespisningen.
Knut Øyvin Skaar orienterte om oppbyggingen av vårt bildearkiv og arbeidet med innsamling av bilder med skanning og nedtegning av relevant informasjon.
Han la ikke skjul på at dette var arbeidskrevende, og at man burde være en engasjert gruppe som tok fatt på denne oppgaven. I Rælingen Historielag virket det som om man både hadde engasjerte og kyndige personer, og leder Lene Skovholt så fram til at også Rælingen etter hvert fikk ut bilder på nett – slik Varteig med stor suksess har gjort de siste par årene.

Gjenvisitt
Det ble et særdeles hyggelig og gjensidig nyttig besøk denne mandagen i september. Delegasjonen fra Rælingen ga uttrykk for at de dro hjem med gode impulser og mange fine råd.
Lene Skovholt takker vamt for både faglige og menneskelige impulser som kom mandag, og inviterer vartingene til gjenvisitt i Rælingen. Dette er en innbydelse som Varteigs leder Oddveig Nilsen lover å ta med seg i styrets planlegging av aktiviteter neste år.

På kvelden var det fotokveld i Varteig Historielag. Les mer om det arrangementet ved å trykke her.

Øistein Bøe