Hovedsiden

Om oss

Arrangement

Gamle filmer på DVD

Kalenderen

Ingaheftet

Bygdedagen

Meieriet

Varteig Bygdemuseum

Inga fra Varteig

Kulturminneregistrering

Artikler

Postkasse

Lenker

Indeks-overskrift

2015.12.07-Julemoete

Varteig Historielag
Stiftet 8.2.1982


Du er besøkende nr:
Kjell Einar Andersen berettet blant annet om en to og en halv ukes padletur i Labrador (norrøne Markland). Her er turdeltakerne samlet rundt bålet. Kjell Lunde i samtale med Magnhild Bøe. I bakgrunnen Ragnhild Lunde Komperød.
(Alle fotos fra møtet: Oddveig Nilsen.)
Varteig Menighetskor gjestet historielaget. Foran fra venstre: Tove Pettersen, John Henry Hansen, Dagfinn Hansen, Arne Belsby og Knut Bøe. I bakgrunnen: Ann Kristin Handelsby, Laila Olavesen, Anne Mette Karlsson Vestby, Anne Lise Mariussen og Elsa Gabestad.

Mandag 7. desember 2015: Foredrag av Kjell Einar Andersen:

Norrøn historie på Grønland og korbesøk som ga julestemning

Peisestua var helt full av vartinger da Historielaget hadde sitt siste møte før jul. Kjell Einar Andersen kom og viste bilder og fortalte fra en av reisene sine til Grønland.

Kjell Einar Andersen kåserte i julemøtet. Her er han fotografert ved statuen av Helge og Anne Stine Ingstad på Vinland.

(Lagt på nett 08.12.2015.)
I  985-986 kom Eirik Raude til Grønland. Han slo seg til seg her, og helt fram til 1347 var det norrøne bosettinger på Grønland. Hva som senere skjedde, vet man ikke, men etter dette året, var det ingen andre enn grønlendere tilbake.
I år 1000 oppdaget Leif Eriksen Helluland (Baffin Island), Markland (Labrador) og Vinland (Newfoundland) i Nord-Amerika. Det er påvist at mellom disse øyene og bosettingene, var det en del trafikk med båter.
I moderne tid, (1960) dro Anne Stine og Helge Ingstad til Grønland og Vinland, og fant norrøne ruiner der.

Anne Brenne Andersen fikk turen i konfirmasjonsgave og var aktiv i matauk.

Konfirmasjonsgave
Kjell Einar dro senere på flere turer til Grønland. Da datteren Anne stod til konfirmasjon, fikk hun en tur til Grønland i gave. Det var fra denne kano- og fotturen Kjell Einar viste bilder fra. Her så vi ruiner og spor som var meget godt synlige etter de norrøne bosetningene. Grønlendingene har også bygget opp hus ved siden av ruinene, slik at en kan se hvordan det må ha sett ut rundt år 1000.
Vi fikk også se rester etter mange forskjellige kirker på Grønland. Ved Sandy Point var det en kirkegård. I 1919 døde nesten alle innbyggerne av spanskesyken. De ble gravlagt her.
Flere bilder som Kjell Einar viste, var tatt på nøyaktig samme stedet som Helge Ingstad hadde vært og fotografert.
En stor takk til Kjell Einar for at han tok oss med til Grønland gjennom en levende og fin fortelling.

Korbesøk
Da Kjell Einar Andersen var ferdig med sitt foredrag, fikk historielaget besøk av Varteig Menighetskor. Dirigenten, Knut Bøe, satte seg til pianoet, og vi sang kjente julesanger sammen. Dette ble en fin innledning på jula.
Deretter vartet kjøkkenkomiteen opp med kaffe og kaker til alle sammen.
Lederen, Oddveig Nilsen, informerte medlemmene om litt lagssaker etter at trekkingen av mange fine gevinster var unnagjort. Helt til slutt var det bare og ønske hverandre en riktig god jul.

Ingrid Kullerud

Fra venstre rundt bordet: Sigrid Hasle, Sylvia Tønnesen, Kjell Andersen, Arild Smaaberg, Tove Wilhelmsen, Elbjørg Bergerud, Jan Hasle og Thorbjørn Olsen. Helt til høyre: Ragnar Berby. Fem av kormedlemmene. Fra venstre: John Henry Hansen, Dagfinn Hansen, Arne Belsby, Knut Bøe og Ruth Kristiansen. Sølvi Jelsness selger lodd til (fra venstre rundt bordet): Liv Østtorp Hauge, Ragnhild Aune Sulusnes, Ester Juliussen, Marit Aasgaard og Synnøve Lunde Karlsen.
Astrid Lunde og Jan Henning Hansen kjøper lodd av Sølvi Jelsness. En romslig kaffepause med loddsalg hører alltid med på historielagets møter. Odd Johansen er en drevet loddselger. Her er han hos Terje Bergby, Gunnar Kultorp, Øivind Holt, Marit Holt og Hans Erik Pedersen. Ved bordet ved siden av ser vi Sigrid Hasle, Thorbjørn Olsen og Jan Hasle, og ved vinduet Tove Wilhelmsen. Det ble en særdeles hyggelig sekvens i møtet da menighetskoret var med oss på allsangen. Fra venstre ser vi Arild Bøe, Solfrid Aarum, Ann Kristin Handelsby, Laila Olavesen, Anne Mette Karlsson Vestby og Anne Lise Mariussen.