Hovedsiden

Om oss

Arrangement

Gamle filmer på DVD

Kalenderen

Ingaheftet

Bygdedagen

Meieriet

Varteig Bygdemuseum

Inga fra Varteig

Kulturminneregistrering

Artikler

Postkasse

Lenker

Indeks-overskrift

2016.03.07-KristinaogUndergrupper

Varteig Historielag
Stiftet 8.2.1982


Du er besøkende nr:

Mandag 7. mars 2016: Film om Kristina og nytt fra ad hoc-komiteene:

Hyggelig gjensyn med populær TV-serie

Til møtet mandag 7. mars hadde Jan Hasle ordnet med et klipp fra serien ”Historien om Norge” som Karsten Alnæs hadde på TV på begynnelsen av 2000-tallet. Filmen handlet om Håkon Håkonssons datter, Kristina av Tunsberg, og hennes giftemål med en spansk prins. Vi fikk også se fra byggingen av Håkonshallen i Bergen.        

Et glimt fra forsamlingen. Ved det nærmeste bordet sitter Asmund Brenne, Kai Rød, Ragnar Berby og Terje Bergby. Bak: Odd H. Johansen, Isak Lunde, Bjørn Eng og Gunnar Bråthen.
(Alle bilder fra møtet: Solveig Rød.)
Fra venstre: Synnøve Lunde Karlsen, Ragnhild Lunde Komperød, Ragnhild Aune Sulusnes, Liv Østtorp Hauge, Lars Cato Skaar, Gunnar Kultorp og Oddveig Nilsen. Bak ses Sølvi Jelsness og Arne Hansen.
Gunnar Kultorp orienterte om navnsetting på kommunale kart.

(Lagt på nett 10.03.2016.)
I oktober i fjor var Thorbjørn Greipsland i historielaget og kåserte om Kristina. TV-filmen var derfor en flott oppfølger. Referatet fra møtet med Greipsland kan du lese ved å trykke her.

Etter kaffe og kaker, ble det gitt orientering fra de tre ad-hoc komiteenes arbeid.

Navn på kart
Gunnar Kultorp fortalte om gjennomgang av navn på kommunale kart. Komiteen hadde funnet flere feil, og har nå laget en liste med riktig skrivemåte og plassering. Dette skal sendes over til kommunen. Han nevnte som eksempel området  ”Sauemyra” under Kultorp. Navnet kommer av at det har vært en sag ved denne myra, og har altså ikke noe med dyret sau å gjøre. Korrekt skrivemåte skal derfor være ”Saugmyren”.

Rydding på Meieriet
Solveig Rød fortalte om arbeidet med å registrere gjenstander i lagets eie og jobben med å lage utstillinger i uthusa på Meieriet. Mye var ferdig til bygdedagen i 2015, men fortsatt gjenstår en del merking og illustrasjonsplakater, samt innhold i ”Grisehytta”. Målet er å få sluttført jobben før årets bygdedag.

Merking av kulturminner
Oddveig Nilsen fortalte om planene med permanent merking av registrerte kulturminner. Det er valgt leverandør av merkestolper, de første plassene for merking er valgt ut, og det jobbes med tekst til skiltene. Dette blir et betydelig løft, både i forhold til arbeid og kostnad. Skiltingen Ovaskogs er beregnet å koste totalt kr 120.000, og det er søkt Sparebankstiftelsen om midler.
Det var utarbeidet en power point-presentasjon til møtet som du vil se om du trykker her.

Utdeling av roser
Leder foretok også utdeling av roser til de som har gått ut av komiteer. Motorgruppa ble lagt ned i fjor, og Arne Hansen, Kjell Sterkerud, Ragnar Berby og Rune Kultorp fikk sine påsskjønnelser for innsatsen i gruppa. Gunnar Bråten fikk rose for å ha vært med i Inntakskomiteen, og Jan Hansen fikk roser for å ha deltatt i valgkomiteen i 3 år.
Så var det loddsalg med mange gevinster og mer prat rundt bordene før leder ønsket alle de 22 frammøtte vel hjem.

Solveig Rød

Arne Hansen fikk blomster for sin tid i motorgruppa, overrakt av Oddveig Nilsen. Ragnar Berby får blomster av Oddveig Nilsen for årene i motorgruppa. Gunnar Bråthen går ut av inntakskomiteen, og fikk blomster overrakt av historielagsleder Oddveig Nilsen.