Hovedsiden

Om oss

Arrangement

Gamle filmer på DVD

Kalenderen

Ingaheftet

Bygdedagen

Meieriet

Varteig Bygdemuseum

Inga fra Varteig

Kulturminneregistrering

Artikler

Postkasse

Lenker

Indeks-overskrift

2016.06.11 - Vaartur

Varteig Historielag
Stiftet 8.2.1982


Du er besøkende nr:

Hele gjengen samlet ved Fetsund lense. Sittende på tømmer-stokken: Hardis Tomta, Arild Smaaberg, Isak Lunde, Oddveig Nilsen, Ingrid Kullerud, Arild Ingerø, Inger Skogen, Johanne Pahr, Kjell Lunde, Synnøve Lunde Karlsen, Gunnar Bråthen, Ragnar Berby, Lene Skovholt og Kai Rød. Stående: Sjåfør Frode Bredholt, Finn Tomta, Else Jellum, Anne Sofie Bergerud, Erling Skivdal, Ingebjørg Skivdal, Hans Erik Pedersen, Stig Eriksen, Åse Eriksen og Solveig Rød.
Dette bildet er tatt av Harald Haraldstad. De øvrige bildene fra turen er tatt av Kjell Lunde og Solveig Rød.

Lørdag 11. juni 2016: Historielaget med vårtur til Rælingen og Fetsund:

På tur til Rælingen Historielag

Lørdag 11. juni var Varteig Historielag invitert av Rælingen Historielag med ”Varteig-damene” Lene og Astrid f. Ingolfstad i spissen.

Søstrene Lene Skovholt (t.h.) og Astrid Skovholt Mills med Øyeren og Rælingen kirke i bakgrunnen.

(Lagt på nett 16.06.2016.)
Vi ankom Rælingen bygdetun i fint vær, sola skinte og Øyeren lå blank rett nedenfor kirken. Vi fikk først en kort orientering om stedet og laget, før vi ble invitert inn i storstua der det ble servert deilige rundstykker med kaffe og kringle.
Så gikk turen de få skrittene ned til Rælingen kirke der vi både så på interiøret og den gamle kirkegården.
På bygdetunet er det flere hus og utstillinger, og vi vandret rundt og så på alt.
Etterpå dro vi til Fetsund lenser der Rælingen hadde bestilt fri adgang og en kort orientering. Det ble også tid til en spasertur ned til den høye stenen som viser høydene for alle flommene fra Stor-ofsen i 1789 til flommen i 1995.
På hjemveien kjørte vi ned langs østsiden av Øyeren og spiste middag på Gansvika Kro og restaurant.

Solveig Rød

Lene Skovholt ønsker vartingene velkommen til Rælingen. Lene hadde selv oppveksten sin i Varteig, som prestedatter. Solveig Rød fra Varteig Historielag flankert av (t.v.) Marit Haraldstad og Lene Skovholt fra Rælingen Historielag. Ved nydelig oppdekket bord i storstua: Hans Erik Pedersen, Isak Lunde, Arild Ingerø og Gunnar Bråthen.
Fra omvisningen ved Rælingen kirke. Vartingene lytter til Lene Skovholts orientering. Den flotte prekestolen i Rælingen kirke.

Rælingen kirke er en vakker langkirke som ble bygd i 1828. Kirken har 250 sitteplasser.

En egen landhandel inngår i bygningsmassen på Rælingen bygdetun. Kanskje like greit at det er forbud mot tobakks-reklame når man ser tidligere tiders reklame? Varteigs Kai Rød har tatt plass bak disken. Han er selv aktiv i meierikomiteen i Varteig.
Fra kammerset i hovedbygningen. Livfulle dukker i fangehullet under gulvet i Midtkammerset. Skjebnen til de to damene som satt i fangehullet..
Interiør fra storstua. Ingebjørg Skivdal har stor interesse for husflid, og har her slått seg ned ved veven. "Skomaker bli ved din lest." Gunnar Bråthen har satt seg ned ved skomakermaskinen.
Hvis denne eika fra rundt 1820 kunne fortelle . . . Solveig og Kai Rød fotografert på bygdetunet. Fra besøket på bygdetunet. Fra venstre Lene Skovholt, Isak Lunde, Arild Smaaberg, Synnøve Lunde Karlsen og Ingrid Kullerud. Bak ses Anne Sofie Bergerud. Rælingen bygdetun er kommunalt eid, men drives av frivillige i Rælingen Historielag.
Fetsund Lenser er et nasjonalt kulturminne der fløtningsmuseet ligger ved Glommas utløp i Øyeren ved Fetsund. Harald Haraldstad fortalte om geografien og vannforholdene ved nordenden av Øyeren. På vandring mellom lenseminner. F.v.: Åse Eriksen, Johanne Pahr, Ragnar Evensen, Gunnar Bråthen og Arild Smaaberg.
Et av mange flotte bilder som viser gammel-dags tømmerhøgst. Tømmeret ble kjørt ut med hest og senere fløtet videre på Glomma. Dette flommerket er Fet kommunes tusenårs-sted. Kjell Lunde (t.v.) og Ragnar Berby angir vannstanden ved flommet i 1966. Øverst vannstanden ved Storofsen i 1789. Fra saga som er en av mange bygninger som sorterer under Fetsund Lensemuseum.
Stig Eriksen (t.v.) og Gunnar Bråthen i prat ved lensemuseet i Fetsund. I prat rundt båten. F.v: Gunnar Bråthen, Ragnar Berby, Ragnar Evensen, Hardis Tomta, Isak Lunde, Kai Rød, Stig Eriksen og Lene Skovholt.

Fetsund Lensemuseum omfatter 20 bygninger og et tømmersorteringsanlegg. Et stort antall båter hører også til anlegget.