Hovedsiden

Om oss

Arrangement

Gamle filmer på DVD

Kalenderen

Ingaheftet

Bygdedagen

Meieriet

Varteig Bygdemuseum

Inga fra Varteig

Kulturminneregistrering

Artikler

Postkasse

Lenker

Indeks-overskrift

2017.02.06 - Aarsmoetet 2017

Varteig Historielag
Stiftet 8.2.1982


Du er besøkende nr:
De fem faste i styret. Fra venstre Terje Bergby, Oddveig Nilsen, Solveig Rød, Ingrid Kullerud og Gunnar Kultorp. Samtlige har for øvrig også sittet i styret det siste året. Varamedlemmene Trond Kokkim og Jorun Hagen (ny) var ikke tilstede på årsmøtet. (Foto: Synnøve Lunde Karlsen.)

Mandag 6. februar 2017: Årsmøte i Varteig Historielag:

Rolig årsmøte i historielaget

Varteig Historielag hadde årsmøte første mandagen i februar. Årsmøtesakene skapte ingen debatt, og sakene ble fortløpende banket gjennom. Etterpå var det derfor romslig tid til å orientere om aktuelle saker, og å la praten gå over kaffen.

(Lagt på nett 14.02.2016.)
Seks av de sju som satt i styret siste perioden fortsetter også inn i 2017. Det gjelder Oddveig Nilsen (leder), Solveig Rød (nestleder), Ingrid Kullerud (sekretær), Terje Bergby (kasserer), Gunnar Kultorp (styremedlem) og Trond Kokkim (første varamedlem). Eneste nye tilskuddet til styret er derfor Jorun Hagen som andre varamedlem.. 
Hans Erik Pedersen ble gjenvalgt som forretningsfører i laget, og gjenvalg ble det også på Rolf Lunde og Harald Sælid som revisorer, med Jan Henry Hansen som vara. 

Komiteer
De fleste komiteer oppnevnes av styret, men noen velges også på årsmøtet.Det gjelder blant annet valgkomiteen, som nå består av Øivind Holt, Stian Lunde, Yngvar Kingsrød og May Sælid.
Kjøkkenkomiteen består av Sølvi Jelsnes, Odd H. Johansen, Marit Holt og Anita Feilberg-Jacobsen.
Kari Synnøve Lunde og Ingrid Kullerud er Varteig Historielags representanter i bygdedagskomiteen til etter at bygdedagen 2017 er avholdt i juni. Da ønsker Lunde å fratre, og erstattes av lagets leder.
Årsmøtet var for øvrig lagt til kantina på Varteig barnehage.

Årsberetning fra hovedlaget med ulike komiteer, samt regnskapet, kan du lese ved å trykke her. Årsmøteprotokollen ser du ved å trykke her.
(Artikkelen fortsetter under bildene.)

Det er alltid satt av rikelig tid til kaffe og prat på historielagets møter. Fra venstre ser vi Anita Feilberg-Jacobsen, Anne Lise Rogne og May Sælid Olsen. Tre av veteranene i Varteig Historielag fotografert under kaffepausen. Fra venstre ser vi Ragnar Berby, Isak Lunde og Arne Hansen.
En trio i ivrig prat. Fra venstre ser vi Marit Holt, Synnøve Gundersen og Inger Skogen. Fra ett av bordene. Fra venstre Kai Rød, Solveig Rød, Terje Bergby og Synnøve Lunde Karlsen.
Odd H. Johansen (fremst) er historielagets muntrasjonsråd, og skøyer her med fotografen. Bakover mot venstre i bildet ser vi Gunnar Kultorp, May Sælid Olsen og Anne Lise Rogne. Forretningsfører Hans Erik Pedersen og sekretær Ingrid Kullerud i prat under kaffepausen.
(Alle bildene fra kaffepausen: Oddveig Nilsen.)

Kurs og bygdedag
Leder Oddveig Nilsen orienterte om aktuelle saker i laget. Blant annet fortalte hun om et kurs som Varteig Historielag arrangerer lørdag 18. mars. Tema er hvordan finne fram i Digitalarkivets panteregistre og pantebøker. Kursholder er Vigdis Skaar Nygaard.
Kurset er forbeholdt medlemmer i Varteig Historielag.
Ingrid Kullerud orienterte om planer for å sette opp et historisk skuespill om Inga fra Varteig på bygdedagen i juni. Det er et manuskript skrevet av Tor Andersen, og tablåene ble vist under arrangementet i Sparta Amfi i forbindelse med fakkelstafetten i 1994.
23 år senere skal det altså igjen børstes støv av skuespillet. Denne gangen er det Varteig Historielag som har ansvaret, og skuespillet vil bli et sentralt innslag under bygdedagen 18. juni. Temaet er aktuelt i år, ettersom det er 800 år siden Inga bar jernbyrden i Bergen og beviste med dette at sønnen Håkon Håkonsson var rettmessig konge.

Øistein Bøe