Hovedsiden

Om oss

Arrangement

Gamle filmer på DVD

Kalenderen

Ingaheftet

Bygdedagen

Meieriet

Varteig Bygdemuseum

Inga fra Varteig

Kulturminneregistrering

Artikler

Postkasse

Lenker

Indeks-overskrift

2018.02.05-AarsmoeteRef

Varteig Historielag
Stiftet 8.2.1982


Du er besøkende nr:
Det nyvalgte styret. Fra venstre foran: Solveig Rød (nestleder), Oddveig Nilsen (leder), Ingrid Kullerud (sekretær). Bak: Terje Bergby (kasserer), Jan Hasle (varamedlem), Gudmund Bøe Seljehammer (styremedlem) og Trond Kokkim (varamedlem). (Foto: Sigrid Hasle.)

Mandag 5. februar 2018: Årsmøte i Varteig Historielag:

God kontinuitet i historielaget

Det er god kontinuitet i Varteig Historielag. Det gjelder både i drift og i tillitsmannsapparat. Da laget hadde sitt årsmøte første mandagen i februar, fortsatte fem av de sju i styret. Også i komiteene er det stor stabilitet.

Jan Hasle viste råfilmer han hadde fra bygdedagen 2017. (Foto: Oddveig Nilsen.)

(Lagt på nett 13.02.2018.)
Det var et særdeles rolig og fordragelig årsmøtet, der nestleder Solveig Rød loste oss gjennom sakskartet. Årsmøtesakene skapte ingen debatt, og sakene ble fortløpende banket gjennom. Både i årsberetning og regnskap kom det tydelig fram at historielaget driver aktivt og solid.

Etterpå viste Jan Hasle film fra bygdedagen i fjor. Dette var jo 100-årsjubileet for det årvisse arrangementet. Blant annet viste han opptaket av skuespillet "Inga - mor til Håkon Håkonson". Tor Andersen skrev skuespillet til OL-stafetten i 1994, og det ble satt opp igjen i fjor, i anledning av at det var 800 år siden den samme Håkon Håkonson ble kronet til konge i Norge. Ingrid Kullerud var regissør for skuespillet.

Hasle viste også andre glimt fra arrangementet, blant annet flere av talene. Tre kameraer ble brukt for å filme bygdedagen, og styret har planer om å lage en DVD med blant annet fyldig dekning av 100-årsjubileet.

Etter bygdedagsfilmen, var det kaffepause og loddsalg, og romslig tid til prat.

Årsberetning fra styret med ulike komiteer, samt regnskapet, kan du lese ved å trykke her. Årsmøteprotokollen ser du ved å trykke her.

Øistein Bøe

Sølvi Jelsness, Anita Feilberg-Jacobsen, Arne Hansen og Gudmund Bøe Seljehammer konsentrert om filmen. De to første sitter i kjøkkenkomiteen, sistnevnte er ny i styret. (Foto: Oddveig Nilsen.) Årsmøtedeltakerne fulgte interessert med på filmen. Nå blir film-materiellet til en ny DVD. (Foto: Oddveig Nilsen.)
Oddveig Nilsen tok på seg ett år til som leder i Varteig Historielag. (Foto: Anita Feilberg-Jacobsen.) Rundt bordet ser vi: Øistein Bøe, Ragnar Johnsen, Birgitta Karlsson, Isak Lunde, Gunnar Bråthen og Hans Erik Pedersen. (Foto: Oddveig Nilsen.)