Hovedsiden

Om oss

Arrangement

Gamle filmer på DVD

Kalenderen

Ingaheftet

Bygdedagen

Meieriet

Varteig Bygdemuseum

Inga fra Varteig

Kulturminneregistrering

Artikler

Postkasse

Lenker

Indeks-overskrift

2018.06.15-OleBrenneMinneord

Varteig Historielag
Stiftet 8.2.1982


Du er besøkende nr:

Minneord om Ole K. Brenne

Det er med dypt vemod vi har mottatt meldingen om at Ole K. Brenne er død, 90 år gammel. Ole var en av stifterne av Varteig Historielag, da laget så dagens lys i 1982. Han ble valgt inn i interimstyret sammen med Solveig Rød og Kjell Lunde.

Brenne gikk tungt inn i mange av historielagets oppgaver. Blant annet så han nødvendigheten av å sikre lokal historie ved å samle inn gammel gårdsredskap og ta vare på gamle stedsnavn. Han ivret også for at historielaget skulle jobbe for et eget bygdetun i Varteig. Dette ble på mange måter en realitet da laget i 1989 fikk eiendommen Meieriet i gave.

Ole K. Brenne var født i 1928 med foreldre Elise og Kristian Brenne. Han vokste opp på Vestgård, som eldst i en søskenflokk på seks. Brenne avtjente militærtjenesten sin i Hans Majestet Kongens Garde i 1951. To år tidligere, bare 21 år gammel, ble han midlertidig ansatt i politiet. Han gikk politiskolen i 1955-1956. Med unntak av ett år ved lensmannskontoret i Skjeberg, tjenestegjorde han ved politikammeret i Sarpsborg fram til han gikk av med pensjon som førstebetjent i 1985.

I 1989 overtok han og kona Ragnhild f. Biltvedt landbrukseiendommen Sandås i Eidsberg etter Ragnhilds foreldre. Den gården hadde de fram til i 2014. De siste årene var han bosatt i Sarpsborg sentrum.

Ole og kona Ragnhild var av grunnstammen i Varteig Historielag, og trofaste både på møter og turer inntil helsen satte begrensninger for ham.

Vi lyser fred over Ole K. Brennes minne.

15. juni 2018
Styret i Varteig Historielag
Oddveig Nilsen, leder