Hovedsiden

Om oss

Arrangement

Gamle filmer på DVD

Kalenderen

Ingaheftet

Bygdedagen

Meieriet

Varteig Bygdemuseum

Inga fra Varteig

Kulturminneregistrering

Artikler

Postkasse

Lenker

Indeks-overskrift

2018.06.17-Heder

Varteig Historielag
Stiftet 8.2.1982


Du er besøkende nr:

Innfører Bygdedagens hederspris

Bygdedagskomiteen innfører i år en hederspris som skal gå til en varting som har utmerket seg på en spesiell måte inneværende år, eller de siste årene. Prisvinneren holdes hemmelig fram til søndagens bygdedags-arrangement.

Torild Smaaberg Lunde er leder av bygdedags-komiteen.
Mottakeren av Bygdedagens hederspris får denne Inganålen, samt et diplom som synlig bevis på hederen.

(Lagt på nett 13.06.2018.)
Torild Smaaberg Lunde er leder for bygdedagskomiteen. Hun forteller at Bygdedagens hederspris blir gitt fordi man er stolt av Varteig og av de som kommer herfra. - Vi ønsker å vise at de blir sett, sier Smaaberg Lunde.
Prisen består av et diplom og Inganålen. Torild Smaaberg Lunde sier at prisutdelingen ikke nødvendigvis blir en årlig foreteelse. - Dette er en pris som bare deles ut når komiteen mener den har en verdig kandidat, sier komité-lederen.

Prismottakere
Gamle Varteig kommune delte ut kulturpris fra 1984 og fram til kommunesammenslåingen ved utgangen av 1991. De åtte prisvinnerne var:
1984: Hilmar Belsby
1985: Einar Bergerud
1986: Einar Brusevold
1987: Musikkforeningen Ekko
1988: Ågot Borgen
1989: Varteig Idrettslag
1990: Ingemann Glenne
1991: Varteig Bondekvinnelag.
Sarpsborg kommunes kulturpris ble i 2013 tildelt Varteig Historielag.

Søndag førstkommende får vi greie på hvem som får Bygdedagens hederspris 2018.

Les mer om bygdedagsarrangementet søndag ved å trykke her.

Øistein Bøe