Hovedsiden

Om oss

Arrangement

Gamle filmer på DVD

Kalenderen

Ingaheftet

Bygdedagen

Meieriet

Varteig Bygdemuseum

Inga fra Varteig

Kulturminneregistrering

Artikler

Postkasse

Lenker

Indeks-overskrift

Bygdedag2017

Varteig Historielag
Stiftet 8.2.1982


Du er besøkende nr:

Bygdedagen 2017 - 18. juni - 100-årsjubileet.

Videoen er en stor fil. Avhengig av tilgjengelig nettverkshastighet, kan nedlasting av videoen ta tid. 

Ordfører Sindre Martinsen-Evje hilste fra kommunen og overrakte gavesjekk. Rådmann Unni Skaar hedret Inga, og trakk linjene fram til dagens samfunn. Jan Espen Spydevold minnet de som hadde gått bort siste året.
T.v. Steinar Kokkim.
Historiker Trond Svandal var dagens taler på bygdedagens 100-årsjubileum.
Steinar Kokkim var leder av bygdedagskomiteen og loset 100-årsjubileet vel i havn. Høyt & Lavt Swingteam underholdt. Vi ser fra venstre Bjørnar Spydevold, Lars Petter Herdum Westli, Kari Stokke (delvis skjult) og Anne Helene Lileng. Øystein Skaar sørget for trekkspillmusikk og fin stemning ved Meieriet.
Ragnhild Larsen-Småberg er trofast mot bygdedagen. Første bygdedagsarrangementet hun deltok på, var som 12-åring i 1935. Det var året somn Inga-bautaen ble avduket. 82 år senere er hun fortsatt på plass. Her er hun sammen med datteren Liv Bjor. Sarpsborg Veterankorps var blant underholdningskreftene på 100-årsjubileet. Bygdedagskomiteen ble takket for innsatsen. F.v.: Yvonne Kvisler, Eli Glomsrud, Åslaug Gabestad, Jon Kokkim, Heidi Brenne, Ingrid Kullerud, Monica Heer Mariussen, Torild Smaaberg Lunde, Romina Reid Karlsen og Kari S. Lunde. På talerstolen leder Steinar Kokkim.
Skuespillet om Inga og Håkon Sverresson var høydepunktet under bygdedagen. Regissør var Ingrid Kullerud (med ryggen til). Vi ser Knut Bøe (munk), Torild Smaaberg Lunde (Inga), Arne Belsby (biskop), Dagfinn Hansen (prest) og Martin Hansen (munk).
(Bildene fra bygdedagen er tatt av Synnøve Lunde Karlsen, Ellen Hasle Kokkim, Sigrid Hasle, Kjell Lunde, Ketil Strebel og Øistein Bøe.)

Søndag 18. juni 2017 - bygdedag i Varteig:
 
Flott markering av hundreårs-jubileet

Da Varteig feiret bygdedagens 100-årsjubileum i strålende vær, møtte det opp nærmere 400 mennesker. Stevnet ble åpnet av formann i arrangørkomiteen, Steinar Kokkim. Han ga ordet videre til ordfører Sindre Martinsen-Evje som hilste fra kommunen og gratulerte vartingene med jubileet.

Rådmann Unni Skaar, som selv er oppvokst i Varteig, og ordfører Sindre Martinsen-Evje.

(Lagt på nett 30.06.2017.)
Etterpå la rådmann Unni Skaar ne
d blomster ved bautaen til Inga fra Varteig. Jan Espen Spydevold mintes de som har gått bort siden sist bygdedag.
Så var det tid for konsert fra Sarpsborg Veterankorps som både spilte Varteigsangen og andre kjente toner. Dette var et populært innslag som fikk folk til å trampe takta og nynne med.
Etter en kort pause holdt historikeren Trond Svandal dagens tale der han tok for seg både den første bygdedagen og viktigheten av å markere sine røtter. Noe han mente vartingene klarte med glans.

Høydepunkt
Dagens høydepunkt var skuespillet om Ingas møte med Håkon Sverresson, flukten fra baglerne og jernbyrden som Inga bar for å bevise sønnens rett til tronen. Stykket er skrevet av Tor Andersen og regissør var Ingrid Kullerud. Både Menighetskoret og flere vartinger stilte opp som skuespillere. Mina Brattset og Pål Øyvind Nordengen forsterket dramatikken i skuespillet med fanfarer og trommevirvler.  Ikke rart alle aktørene fikk velfortjent applaus etterpå. 
Så var det ny pause slik at folk kunne besøke utstillinger og salgsboder, og barna kunne få seg en kjøretur med hest og vogn eller besøke dyra som var plassert utenfor potetkjelleren. 

Melkespannkasting
Varteigmesterskapet i melkespann-kasting krever både styrke og teknikk. Lengst kastet Pål Asbjørn Kullerud, som med rotering kastet spannet 13,60 meter, med Anders Haaby (13.00) på en god annenplass. Vinner i kvinneklassen ble Torild Smaaberg Lunde, med 7.60 meter. Det var også en klasse for barn, med lite spann, og Ian Machnik vant klassen med 5.40 meter.
Som en flott avslutning på dagen ble det sang og musikk fra ”Swing Team” som fikk med seg publikum både i allsang og klapping av takta, ja, noen tok seg sågar en svingom til tonene fra bandet.

Solveig Rød

Einar Brenne Andersen som kong Håkon Sverresson og Torild Smaaberg Lunde som Inga. Dagfinn Hansen som prest og Arne Belsby som biskop i skuespillet om Inga og Håkon. Barske krigsmenn. Arnfinn Kullerud (t.v.) og Per Olaf Klemsdal. Bak: Øivind Holt, Kjell Einar Andersen, Leif Levinsen og Gunnar Kullerud. Mina Brattset og Pål Øyvind Nordengen forsterket dramatikken i skuespillet med fanfarer og trommevirvler.
Petter Bergerud (t.v.) og Iver Hasle Kokkim var de yngste skuespillerne. Bak ser vi Trond Kokkim, Karin Kullerud Ek, Kari S. Lunde, Harald Sælid, Gunnar Kullerud, Leif Levinsen, Torild Smaaberg Lunde, Romina Reid Karlsen, Knut Bøe og Martin Hansen. Kong Håkon Sverresson (Einar Brenne Andersen) kommer til Borg. I forgrunnen t.h. Petter Bergerud. Ellers ser vi fremst i følget Per Olaf Klemsdal, Tarje Syversen (bak), Øivind Holt, Kjell Einar Andersen, Arnfinn Kullerud og Kai Rød.

Omkring 25 aktører var med for å vise skuespillet. Fra venstre: Ingrid Elise Kullerud, Trond Kokkin, Karin Kullerud Ek, Kari S. Lunde, Harald Sælid, Gunnar Kullerud, Leif Levinsen, Romina Reid Karlsen og Torild Smaaberg Lunde.

Inga må flykte med kongsbarnet. Vi ser Øivind Holt, Per Olaf Klemsdal, Torild Smaaberg Lunde, Arnfinn Kullerud, Tarje Syversen, Kjell Einar Andersen og Kai Rød. Bak ser vi blant andre Arne Belsby og Knut Bøe. Inga (Torild Smaaberg Lunde) har båret jernbyrd og bevist at sønnen Håkon Håkonsson (Håkon Smaaberg Lunde) er rettmessig konge. Bak ser vi Arne Belsby, Knut Bøe, Gunnar Kullerud og Trond Kokkim. Det var m ye folk, god stemning og et spekket program da bygdedagen i Varteig feiret seg selv. Ifølge avisene fra 1917 var 600 mennesker til stede den gang, mens det er anslått 400 mennesker 100 år senere.
Arild Smaaberg (t.v.) og Helge Lunde i hyggelig prat. Til toner fra swingteamet tok Turid Lunde og Leif Levinsen seg en svingom. Doris Hassel Lauritzen og Kjell Andersen var på plass på bygdedagen. Hyggelig prat mellom slektninger. F.v.: Aina Lunde, Kåre Lunde og Ragnhild Lunde Komperød.
Fra venstre: Anne og Ole Rogndalen, Astrid Sælid Gressløs, Kristin Gressløs Juliussen og Lillian Gressløs Thinggaard. Bak: Hanne Gressløs. Man regnet med at omkring 400 mennesker deltok på bygdedagen. I så fall er det rundt 200 færre enn ved første arrangementet i 1917, men likevel flere enn på mange år. En kvartett som hygger seg i sola. Fra venstre: Jorun Smaaberg, Arild Smaaberg, Astrid Lunde og Kari Skaar.
Bygdekvinnene fristet med lefser og nykinnet smør. Fra venstre Vigdis Steffen, Yvonne Lileng, Turid Pettersen, Kathe Bergsland og Gunvor Groven (med ryggen til). Varteig Historielags eiendom Meieriet inngår som en veldig viktig del av bygdedagen, med utstillinger og aktiviteter. Hest og vogn er populært blant de yngste. Det vektlegges at bygdedagen skal være et familiearrangement.
Det kreves både styrke og teknikk for å kaste langt med melkespann. Varteigmesterskapet i spannkast er en årviss tradisjon. Spannkaster er Bjørn Arild Sælid. En blid trio i sola. Fra venstre: Reidun Bjørnstad, Ellen Bjørnstad og Ingrid Westgård. Rom for en hyggelig prat i en av de to pausene. Fra venstre Per Brenne, Leiv Levinsen og Ingrid D. Levinsen.
Mary Rådal var blant utstillerne på bygdedagen, med strikkeprodukter fra Østfold Oldtids-kolleksjon. Birgitte Sørvik fra BS-hobby ved sin salgsstand. Bygdedagen byr på både utstillinger og salg. Lilly Håbu Fredriksen fra Fredriksens Fasonger er fast utstiller når vartingene samles til bygdedag.
Også i år var det frimarked hvor de yngste kunne selge blant annet gamle leker. Her er det Malin Ekeberg som har sin salgsplass. Øistein Bøe og Hans Erik Pedersen betjente historielagets stand. Her har de fått besøk av Synnøve Gundersen og Inger Skogen.

Anita Frorud er fast med salgsstand på Meieriet. Her i prat med Ketil Strebel og Laila Birgitte Gube Strebel.

Fusjonerte Fossekallen Varulven 4H hadde stand ved grisehytta. Her ser vi f.h. Amund Winsvold (leder), Iselin Sundås (sekretær), Nina Glomsrud Saxrud og Ole Saxrud (nestleder). De har her fått besøk av Jørgen Winsvold.

Brødrene Kjell Einar og Bård Andersen var blant dem som betjente Varteig Orienteringslags stand. Her sammen med fra venstre Mari Anne Dyrlie, William Sandnes og Mats Andersen.

Fra speidernes stand foran meieribygningn. Knut Dale er leder. Her sammen med Oskar Bengtsen og Gabriel Bøe.
Kai Ingar Øby fikk hjelp av søsteren Eirin Øby på sin geitestand. Fredelig idyll ved Meieriet. Hestene lot seg ikke affisere av 400 mennesker på bygdedag. Dyr er alltid populært på bygdedagen, enten de er store eller litt mindre.

Konfirmantene fra 1967 var hedersgjester

Det er tradiasjon at 50-årskonfirmantene i Varteig er hedersgjester under den årlige bygdedagen. Slik var det også i år, der ungdomskullet fra 1967 hverandre stevne, først med gudstjeneste i kirken og senere med bespisning og deltakelse i bygdedagsarrangementet fra Bygdehallen.

ANNO 1967: Ungdomskullet som sto til konfirmasjon for sogneprest Birger Ingolfstad 27. august i 1967.
Første rekke fra venstre: Kate Kokkim, May Synnøve Sælid, sogneprest Birger Ingolfstad, Karin Synnøve Olsen Kynningsrød og Liv Folkestad.
Andre rekke fra venstre: Sidsel Vera Karlsen, Laila Irene Dueholen, Inger Johanne Sikkeland, Anne Therese Wisur, May Eivor Belsby, Gunn Marit Bergerud og Elisabeth Karlsen.
Tredje rekke fra venstre: Arve Steinar Gressløs, Kjell Oskar Øby, Arnfinn Sundås, Hans Gunnar Eriksen, Hans Olav Bergerud, Knut Brenne og Jack Hassel. (Foto: Solbergfoto.)

ANNO 2017: 50-årskonfirmantene i Varteig, fotografert etter bygdedagsgudstjenesten i kirken.
Sittende foran fra venstre: Kate Berby, Laila Walther, May Sælid Olsen, May Eivor Belsby og Liv Folkestad Reime.
Stående bak fra venstre: Karin Kynningsrud Holt, Knut Brenne, Steinar Gressløs, Inger Johanne Sikkeland, Kjell Øby, Gunn Marit Bergerud Jelsnes, Elisabeth Pedersen, Arnfinn Sundås og Jack Hassel.

May Eivor Belsby (fra venstre), Laila Walther og Kate Berby var tre av 50-årskonfirmantene som frisket opp gamle minner under bygdedagen. May Eivor Belsby var uten sammenlikning den 50-årskonfirmanten som hadde reist lengst for å være med på arrangementet. Hun er bosatt i California.
Standsmessige kjøretøy var sikret for å få kjørt 50-årskonfirmantene fra bespisningen på Breidablikk og over til bygdedagsarrangementet ved Bygdehallen. T.v. ser vi May Sælid Olsen assistert av Johanne Pahr. T.h. May Eivor Belsby. Konfirmantene fra 1967 ble kjørt i veteranbil-kortesje fra Breidablikk til Bygdehallen. Her er en av bilene i ferd med å svinge av fra Ingaveien.

 

Forhåndsomtalen til årets bygdedag ser du ved å trykke her.