Hovedsiden

Om oss

Arrangement

Gamle filmer på DVD

Kalenderen

Ingaheftet

Bygdedagen

Meieriet

Varteig Bygdemuseum

Inga fra Varteig

Kulturminneregistrering

Artikler

Postkasse

Lenker

Indeks-overskrift

Høsttur 2012 - Blant elveidyller og husmannsplasser

Varteig Historielag
Stiftet 8.2.1982


Du er besøkende nr:

Blant elveidyller og husmannsplasser

Det blir en vandring både til idyller langs elvelandet og gamle husmannsplasser når Varteig Historielag innbyr til lokalhistorisk vandring lørdag 25. august. Og turen rammes inn av moderne og allsidig jordbruk, med både husdyr på beite og bølgende kornåkre.

Det er Britt Hedvig Hasle som har planlagt historielagets høsttur i Vestgård- og Strømnes-kroken. Her har hun slått seg ned på en stol av sten på gårdstunet på Vestgård. På stolen er det hogd inn ”H.J.V. 1901” – hvilket står for Hans Johansen Vestgård, Britt Hedvigs tippoldefar, som kjøpte gården på slutten av 1800-tallet.
Høsttur lørdag 25. august kl. 11.00

Det er en fin tradisjon som har fått en sjelden god respons når historielaget inviterer til en spasertur inn i lokalhistorien i Varteig. I år legges turen til Vestgård, Basken, Strømnes og underliggende gamle boplasser.
Her vil man få en unik mulighet til å gjøre seg kjent – både med gårder og boliger slik de ligger vakkert til i dag, men også med slit og strev på gamle boplasser som for lengst har blitt historie.

Planlagt turen
Britt Hedvig Hasle, som selv eier og driver det vestre Vestgård sammen med ektemannen Tord Fuglem, fikk utfordringen av daværende historielagsleder Kjell Lunde da høstvandringen i fjor gikk i Bøkroken.
Hun ble oppfordret til å ta ansvar for en tilsvarende tur i Vestgård- og Strømneskroken. Hun tok imot utfordringen, og har lagt opp en turløype på mellom tre og fire kilometer. På denne traseen har hun plottet 15-20 steder som turdeltakerne skal innom. Noe av informasjonen om disse gårdene og plassene vil turgjengerne få i form av et hefte; og resten av informasjonen vil bli gitt på selve turen.
Sammen med gode medhjelpere med solid lokalkunnskap vil hun ta ansvaret for å geleide folk ut på historisk grunn siste lørdagen i august.

Stua på Søndre Strømnes er over 200 år gammel. Britt Hedvig Hasle vil ta med turgåerne både til dette gårdstunet og til 15-20 andre stoppested under veis.
Basken hadde fast anløp av MS ”Krabben”, som gikk fast på Glomma mellom Eidsberg og Sarpsborg fram til 1946. Dette bildet fra Baskebrygga er tatt i 1941, og sto i Varteig Historielags kalender for 1995. Gårdene i bakgrunnen er Blakkestad og Rød i Tune.
To av regnebøkene til Aam. Johannesen, som skal ha hatt tilknytning til en husmannsplass som høstturen 25. august går innom.

Idyller – og slit
I det flotte jordbrukslandskapet man kan beskue i dag, vil turen garantert i seg selv bli en naturopplevelse.
En del av løypa går langs Glomma, og her er det ikke langt mellom idyllene ved elvelandet. Det er også på en plass ned mot Glomma at man har tenkt seg en romslig spisepause under veis.
Hadde løvkronene kunnet snakke, ville man nok imidlertid også hørt beretninger om slit og strev for føden. Om enkle kår, om slitne kropper – og om levd liv som ikke alltid kunne bade seg i sol. Men forhåpentlig også om munter barnelatter og en hyggelig prat granner imellom over gjerdet.
Gjennom muntlige beretninger og skriftlige kilder vil deltakerne på høstvandringen få kunnskap om noe av det livet som har vært levd de siste to-tre århundrene.

Starter på Vestgård
Høstvandringen tar utgangspunkt på Vestgård, med parkering på gården. Frammøte er klokka 11 – og dagen altså lørdag 25. august.
For ukjente kan vi fortelle at avkjøringen fra Varteigveien er i krysset med Småbergveien. Følg Småbergveien fram til krysset med Vestgårdveien, og kjør Vestgårdveien ca. 700 meter fram til gårdstunet.
Fra Vestgård vil spaserturen gå om Basken, Sundås og fram til Strømneskroken. Under veis blir det flere stopp med ytterligere informasjon.

Hvem visste vel at Gustav Vigelands svigermor var fra en husmannsplass under Vestgård?

Vigelands svigermor
Det kan være mye interessant – og også kanskje noen kuriositeter – som hviler på det som nå i beste fall er noen stener fra en undermur til ei husmannsstue.
Under veis på turen 25. august vil man eksempelvis ha en stopp på husmannsplassen Løkka, der arme Anette Hansdatter ble drept av lynet i 1914.
Morsommere kan det kanskje være å ta en stans på Snapopp. Der kom Ellen Johannesdatter til verden 9. september i 1859. Hun var mor til Inga Syvertsen, som var samboer med billedhugger Gustav Vigeland i rundt 20 år.
Og vi kan jo la tankene vandre ved husmannsplassen som lå helt nede ved Glomma med utsikt mot holmene. Etter sigende skal Aamund Johannesen ha hatt tilknytning til denne plassen. Han var skolemann og forfatter av flere matematikkbøker – blant annet ”Nå regner vi”, som ble brukt i skoleverket på 1950-tallet.
Aamund Johannesen var født 7. november i 1883 og arvet nok interessen for matematikk av sin far Ole Johannesen. Ole ble skolestyrer ved Aars og Voss skoler i Kristiania, og skrev flere bøker både innenfor matematikk og kjemi.

Grilling ved elva
Det er intet værforbehold for høstvandringen. Derfor oppfordres deltakerne til å utstyre seg med fornuftige klær og godt fottøy. Det kan også være lurt å ha med et sitteunderlag i ryggsekken.
Rasten med medbrakt niste skjer på en plass ned mot elva. Her vil det bli mulighet for å grille på fellesgriller, dersom værgudene er med oss.
Turen vil ventelig ta rundt fem timer, spisepausa iberegnet. Traseen går imidlertid aldri lenger vekk fra utgangspunktet på Vestgård enn at det er fullt mulig å ta seg tilbake til bilene på egen hånd, dersom det er behov for tidligere avreise.

Da gjenstår det kun å ønske vel møtt til en tur breddfull av historie!

Tidligere høstvandringer

Varteig Historielags høstvandringer har blitt et årvisst og svært populært tiltak. De siste fem årene har dette vært åstedene for turene:

2011: Bøkroken
2010: Thoreby/Askersby
2009: Husmannsplasser vest for Bergby og Brusevold
2008: Fra Kongsrudhøyda
2007: Langs Engebråtveien til Grytedalen