Hovedsiden

Om oss

Arrangement

Gamle filmer på DVD

Kalenderen

Ingaheftet

Bygdedagen

Meieriet

Varteig Bygdemuseum

Inga fra Varteig

Kulturminneregistrering

Artikler

Postkasse

Lenker

Indeks-overskrift

Kulturminnepresentasjon2016

Varteig Historielag
Stiftet 8.2.1982


Du er besøkende nr:

Slik er planen for skilting av kulturminnene

(Lagt på nett 10.03.2016.)
På møtet i Varteig Historielag første mandagen i mars orienterte historielagets leder Oddveig Nilsen om planene for skilting av de registrerte kulturminnene i bygda. Ovaskogs står først i køen for å få skiltet blant annet boplasser, husmannsplasser, jordkjellere, nedlagte næringsvirksomheter, skoler, møteplasser, huler og gravplasser. Totalt dreier det seg om 94 kulturminner som skal skiltes i denne delen av bygda. Deretter står Østaskogs og Neaskogs for tur. Styret påregner å kunne få offentlige midler til skiltingen.
Dette er presentasjonen som Oddveig Nilsen hadde på siste møtet:


For iPad/iPod/iPhone brukere, direkte pdf link