Hovedsiden

Om oss

Arrangement

Gamle filmer på DVD

Kalenderen

Ingaheftet

Bygdedagen

Meieriet

Varteig Bygdemuseum

Inga fra Varteig

Kulturminneregistrering

Artikler

Postkasse

Lenker

Indeks-overskrift

GamleVeierVarteig1775

Varteig Historielag
Stiftet 8.2.1982


Du er besøkende nr:
Andre kart fra Østfold:

Oversiktskart gamle veier i Varteig.

Kartet viser gamle veier i Varteig 1775. (Sammensatt av kartelementer fra 1775 og 1776. Gulveitrasé er vintervei over Krogsmyra.)

Kartet er henter fra Kartverkets hjemmeside