Hovedsiden

Om oss

Arrangement

Gamle filmer på DVD

Kalenderen

Ingaheftet

Bygdedagen

Meieriet

Varteig Bygdemuseum

Inga fra Varteig

Kulturminneregistrering

Artikler

Postkasse

Lenker

Indeks-overskrift

Bildearkiv - Fotoarkiv fullt av lokalhistoriske perler, fotodag 2012.11.05

Varteig Historielag
Stiftet 8.2.1982


Du er besøkende nr:

Fotoarkiv fullt av lokalhistoriske perler

Varteig Historielags bildearkiv teller rundt 2700 fotografier. I så måte er samlingen et lokalhistorisk skattkammer. Nå ønsker imidlertid historielaget enda flere godbiter til arkivet.

Møte i Peisestua mandag 5. november 2012
Wigdis Bergby roser folk for at de kommer med gamle bilder til Varteig Historielag. – Men vi vet at det fortsatt ligger mange lokalhistoriske godbiter ute i album og bildekonvolutter som laget gjerne skulle fått sikret en kopi av, sier hun. I bakgrunnen står bildepermene i metervis.

(Lagt på nett 26.10.2012.)
Det er en sentral oppgave for historielaget å sikre gamle fotografier. Bildearkivet er også en viktig kilde når motiver skal hentes ut til lagets årvisse kalender, og bilder fra samme arkiv nyttes også til årstidsskriftet Inga, til lagets nett- og Facebook-sider og i andre sammenhenger.
Wigdis Bergby er ansvarlig for fotoarkivet, og hun får ikke fullrost dem som bidrar til samlingen. Selv om bildesamlingen har vokst seg stor, er hun likevel overbevist om at det fortsatt finnes masse bilder i privat eie som historielaget gjerne skulle sikret en kopi av.
Dette tar historielaget konsekvensen av, og vil i møtet i Bygdehallen mandag 5. november kl. 19.00 sette fokus på nettopp lagets bildesamling.

Tar imot bilder
I dette møtet vil Wigdis Bergby vise eksempler på lokalhistoriske perler hentet ut fra bildearkivet. Dessuten vil hele arkivregisteret være tilgjengelig for møtedeltakerne, ved at permene med tidligere registrerte bilder vil gå på rundgang i møtet. Her vil det også bli anledning til å søke etter bilder i dette materialet.
På denne måten vil møtedeltakerne få et solid innblikk i lagets samling av fotografier, samtidig som man håper at dette kan motivere til at man går hjem og ser i skuffer og skap om det ikke finnes motiver som kan ha interesse for historielaget.
I møtet vil det for øvrig være mulig å ha med seg bilder som vil bli registrert og skannet før kvelden er omme. Dette er spesielt aktuelt hvis noen sitter med enkeltbilder som man nødig vil låne ut. Disse vil altså kunne få med seg bildet hjem igjen når møtet er slutt.

Fra fotodagen i april i fjor, der det kom inn 300 bilder til historielagets arkiv. Fra venstre ser vi Kjell Andersen, Kari S. Lunde og Synnøve Lunde Karlsen fordypet over innkomne fotografier.

Fantastisk respons
På historielagets årsmøte 7. februar i fjor orienterte Wigdis Bergby om fotoarkivet, og viste eksempler fra samlingen. Denne orienteringen ble fulgt opp med en egen fotodag lørdag 9. april på skolen.
Responsen var veldig god, og takket være denne fotodagen fikk Varteig Historielag inn omkring 400 nye bilder. Også her stilte historielaget med både mannskap og utstyr slik at mange av bildene ble beskrevet og skannet mens eierne ventet.

Alt av interesse
Wigdis Bergby berømmer folk for responsen som Varteig Historielag blir møtt med. – Vi får jevnlig henvendelser om bilder som eierne lurer på om kan ha interesse for oss, enten det nå er til kalenderen eller bare foreløpig for å sikre dem for framtiden, forteller Bergby.
Mye vil imidlertid som bekjent ha mer, og derfor har hun tro på at et godt fokus på bildearkivet kan gi ytterligere flere fotografier til bildesamlingen. – Vi vet jo at folk sitter på mye interessant, så nå oppfordrer vi til å se litt ekstra nøye etter både i album og i skoesker, smiler Wigdis Bergby.
Hun tipper det ligger mange fotografiske godbiter ute i de tusen hjem, enten det nå er i kommodeskuffen eller bortgjemt på loftet.
Wigdis Bergby bedyrer at i utgangspunktet er alt av interesse når det gjelder gamle bilder, enten det nå er personer, bygninger eller landskap, i fest eller arbeid. – Og ”gammelt” behøver ikke nødvendigvis bety hundre år. Vi tar gjerne imot bilder fram mot i alle fall 1975-1980, sier hun.

Synnøve Gundersen
Selv om det er Wigdis Bergby som er bilde- og arkivansvarlig i Varteig Historielag i dag, og det har hun nå vært i seks år, er det i forbindelse med bildesamlingen umulig å komme utenom Synnøve Gundersen.
Straks etter stiftelsen av Varteig Historielag i 1982 begynte noen av lagets medlemmer å samle inn fotografier, nettopp med Synnøve Gundersen i spissen.
– Hun har i alle år gjort en utrettelig jobb og er den som skal ha all ære for at Varteig har et så rikholdig fotoarkiv å skryte av! sier hennes etterfølger i funksjonen.

Østfold fylkes billedarkiv
Bildene ble fra 1985 avfotografert og registrert hos Østfold fylkes billedarkiv, med et eksemplar til historielagets eget arkiv. I ØFBs klimastyrte magasin oppbevares det meste av historielagets originalmateriale. Det gjelder blant annet alle glassplatenegativene etter Olav Spydevold og Widerøes flyfotografier fra Varteig.
– Fotografier er et spennende bidrag til vår nære historie og bidrar til å bevare vår felles kulturarv. I tillegg til skriftlige kilder kan et fotografi fortelle oss mye om landskap, bygninger, miljøer, arbeidsmetoder, klesdrakt og skikker som nå er borte, minner Wigdis Bergby om.
(Artikkelen fortsetter under bildene.)

Tre bilder fra historielagets fotoarkiv.
Bilde av gårdsbebyggelsen på Nordre Furuholmen, en gård som ikke finnes lenger. Alle husene ble revet på slutten av 1950-tallet for å gi plass til bygninger for Glennetangen lense som hadde kjøpt eiendommen. Siste eier av gården var Martinius Furuholmen.
Fotograf: Ukjent. Bildet sto i Varteig-kalenderen i 2002.

Potetopptaking på Lunde omkring 1938-1940. Fra venstre: Odd Haugneset, Ragnvald Lunde, Knut Lunde, Inger Lunde, Arnt Lunde, Øivind Lunde Moene, Helge Lunde, Olaug Lunde og Sigmund Lunde.
Fotograf: Johan Lunde. Bildet sto i Varteig-kalenderen i 2001.
Skurtresking på Kindalen, trolig i 1954. Johan Mathisen sitter på treskeren, mens Øyvind Jacobsen står ved sekkene. Gårdstunet i bakgrunnen. I forgrunnen en jordfreser.
Fotograf: Karen Sundås. Bildet sto i Varteig-kalenderen i 2005.

Kalenderen
Den første Varteig-kalenderen kom i 1985, og det betyr at historielaget på disse årene har presentert ca. 350 bilder i kalenderne. I tillegg har en mengde fotografier vært flittig brukt i Inga, historielagets årstidsskrift, til utstillinger og ikke minst i den ”nye” bygdeboka som kom i 1994. Her var nettopp Synnøve Gundersen billedredaktør med ansvar for innsamling av fotografier og opplysninger.
I dag skanner/avfotograferer laget bilder selv, men sørger også for fortsatt å levere inn til Østfold fylkes billedarkiv, slik at man sikrer bevaring av materialet.

Ca. 2700 bilder
Totalt består altså Varteig Historielags bildesamling av omkring 2700 fotografier. Rundt 1500 fotografier er registrert og avfotografert ved Østfold fylkes billedarkiv i perioden 1985-2006. I tillegg kommer rundt regnet 200 glassplatenegativer.
Siden Wigdis Bergby overtok arkivansvaret i 2006 er det i Varteig Historielags fotosamling registrert, avfotografert eller skannet ytterligere 900 bilder.

Øistein Bøe