Hovedsiden

Om oss

Arrangement

Gamle filmer på DVD

Kalenderen

Ingaheftet

Bygdedagen

Meieriet

Varteig Bygdemuseum

Inga fra Varteig

Kulturminneregistrering

Artikler

Postkasse

Lenker

Indeks-overskrift

Tidligere utgitte Ingahefter

Varteig Historielag
Stiftet 8.2.1982


Du er besøkende nr:
Kjøp av "Inga" Har du bidrag? Om Ingaheftet

 

Tidligere utgitte Ingahefter

Her følger stikkordsmessig innholdsfortegnelse over Varteig Historielags årlige utgivelse av ”Inga” – fra første utgaven kom i 1985.

Kontakt historielaget om det er artikler som fenger din interesse. Det finnes restopplag av de fleste utgavene.

For utgavene i årene 1985-2010, klikk på bildet for å lese pdf-versjon av Ingaheftet. Øvrige, klikk på bildet for å se forsiden i en større versjon.

Ingaheftet 1985. Varteig Bygdemuseum og Inga-bautaen. Ingaheftet 1986. Varteig Bygdemuseum og Inga-bautaen. Inhaheftet 1987. Bygdehallen/kommunelokalet i Varteig, som nå er kurssenter.

1985:

Varteig ved århundreskiftet

Folketellingen for Varteig i 1900

(Trykk på forsidetegningen for å få opp hele heftet som pdf-dokument.)

1986:

”Varteig fra gamle dage” – erindringer av Rikard Sælid

Skibakker i Varteig

Torvmyrer i Varteig

Musikkforeningen ”Klang”, Ise

Varteig herredstyre og formannskap 1886

(Trykk på forsidetegningen for å få opp hele heftet som pdf-dokument.)

1987:

Intervju med en 100-åring – Abigael Ingrid Sikkeland

Varteigs første bygdedag i 1917

Varteig Bygdelag – stiftet i 1917

Valgkuppet i Varteig i 1931

Glimt fra kristenlivet i Ovaskogs

Juletrefest på Varden

Varteig herredstyre og formannskap 1887

(Trykk på forsidetegningen for å få opp hele heftet som pdf-dokument.)

Ingaheftet 1988. Varteig kirke etter restaureringen i 1911. Ingaheftet 1989. Tenkt situasjon fra en omgangsskole, med undervisning rundt spisebordet. Ingaheftet 1990. Gressløs-bussen ved Varteig kirke.

1988:

Hilmar Handelsby – Varteigs kunstmaler

Folketellingen i Varteig for 1875

(Trykk på forsidetegningen for å få opp hele heftet som pdf-dokument.)

1989:

Skolen 250 år

Skolebygninger i Varteig

Sentralskolen i Varteig 30 år

Skoleminner

Noen lærerportretter

Lærere i Varteig etter krigen

Juletradisjoner og juleskikker i Varteig

Varteig Sanitetsforening

Lensmann M. Larsen

(Trykk på forsidetegningen for å få opp hele heftet som pdf-dokument.)

1990:

Rutebileier Ole Gressløs

Barndomsminner – Anton Kingsrød

Kirkestallen i Varteig

Milorgs virksomhet rundt Ise

”En Skoleholders Bøn”

Torvspade og torvstrøriver

Varteig Blindesaksforening

Foreningsvirksomhet i Ovaskogs

(Trykk på forsidetegningen for å få opp hele heftet som pdf-dokument.)

Ingaheftet 1991. Den gamle Nipebrua. Ingaheftet 1992. Bebyggelsen på en av Bøe-gårdene. Ingaheftet 1993. Forsamlingslokalet Breidablikk.

1991:

Dikt om Varteig

Bygdeborger – natur og kultur

Varteig kommune

Da Varteig IF vant sin første lagpokal i fotball

Vei fra Varteig kirke til Hafslundsøy

Brenntorv

De kongelige sager på Ise

Ole Gressløs og andre historier

Ny bygdebok – intervju med forfatter Martin Dehli

Varteig-stoff i gamle aviser

(Trykk på forsidetegningen for å få opp hele heftet som pdf-dokument.)

1992:

Folketellingen for Varteig i 1865

(Trykk på forsidetegningen for å få opp hele heftet som pdf-dokument.)

1993:

Gunerius Furuholmen

Minner fra Varteig under 2. verdenskrig

Barndomsminner – Ole Kullerud

Det første orienteringsløpet i Varteig

Veiene i Varteig siden 1850

(Trykk på forsidetegningen for å få opp hele heftet som pdf-dokument.)

Ingaheftet 1994. Motiv fra Hasleødegård. ingaheftet 1995. Motiv fra Brusevolddalen. Ingaheftet 1996. Kultorpstua, en av Varteigs eldste bygninger.

1994:
Varteig El-verk

Anekken Danielsdatter Småberg

Gårdshistorie – Nipa

Gårdshistorie – Hasle

Gårdshistorie – Hasleødegårdene

Ise Frørenseri

Sofie Sælid

(Trykk på forsidetegningen for å få opp hele heftet som pdf-dokument.)

1995:

Yngvar Kingsrød – som falt ved Fossumbrua

Fra fred til krig

Bauta over Inga kongsmor

Ludvig Riise – vikarprest i Varteig

Boplasser vest for Bergby og Brusevold

Gårdshistorie – Sulusnes

Varteig Bygdekvinnelag 60 år

60 år siden Varteig Fotballklubb ble stiftet

Elna Olsen – synål, sykkel og leddgikt

Gårdshistorie – Kingsrød

Noen glimt fra AT-leiren i Varteig

(Trykk på forsidetegningen for å få opp hele heftet som pdf-dokument.)

1996:

Varteig Sparebank 100 år

Gårdshistorie – Kultorp

Gårdshistorie – Bergby gnr 51 og 52

Holmens historie

”Museumsbestyrer” Karlsen

Gammelt og nytt om Inga fra Varteig

(Trykk på forsidetegningen for å få opp hele heftet som pdf-dokument.)

Ingaheftet 1997. Bebyggelsen på Bjørnstad, gnr. 3050, bnr. 15. Ingaheftet 1998. Gammelt våningshus på Strømnes søndre. Ingaheftet 1999.

1997:

Varteig Historielag 1982-97

Gårdshistorie – Bergby gnr 50

Niels Gundersen Tomta 1866-1920

Gårdshistorie – Kinndalen

Minneord om Ole Kullerud

Ole Kullerud: Erindringer

Fra lensmann Larsens arkiv

(Trykk på forsidetegningen for å få opp hele heftet som pdf-dokument.)

1998:

Folketellingen for Varteig i 1801

Dagboknotater fra 1940

Lensmann A. Næss

Ise Ungdomslag 100 år

Gårdshistorie – Strømnes

Gårdshistorie – Strømneshaugen

(Trykk på forsidetegningen for å få opp hele heftet som pdf-dokument.)

 

1999:

Ise Meieris Leverandørforening

Amerikabrevet

Om ”Drikfældighed” i Varteig

Ulykke ved Furuholmen

Gårdshistorie – Vestgård

Avskrift av kirkebøkene i Varteig 1861-62

(Trykk på forsidetegningen for å få opp hele heftet som pdf-dokument.)

ingaheftet 2000. Gammelt stabbur på Lilleng. ingaheftet 2001. Gammel kjeller på østre Brunsby (Prestegården). Ingaheftet 2002. Bergerud-gårdene, slik vi ser dem i dag.

2000:

Husmannsplasser under Toreby, Askersby, Belsby og Skofteby

Gårdshistorie – Bergsland

Gårdshistorie – Småberg søndre

Gårdshistorie – Småberg nordre

Gårdshistorie – Lilleng

Gårdshistorie – Tangen

Avskrift av kirkebøkene i Varteig 1863-64

(Trykk på forsidetegningen for å få opp hele heftet som pdf-dokument.)

2001:

Varteig kommunes 100-årsjubileum

Marthasangene

Gårdshistorie – Brunsby

Gårdshistorie – Varteig prestegård

Gårdshistorie – Mattishytten

Gårdshistorie – Aarbu og Knatterudgårdene

Avskrift av kirkebøkene i Varteig 1865-66

(Trykk på forsidetegningen for å få opp hele heftet som pdf-dokument.)

2002:

Varteig Telefonselskap

Varteig Meieriforening

Gårdshistorie – Skofteby

Gårdshistorie – Bergerud

Om å være kirketjener og graver – Ole Bergerud

Avskrift av kirkebøkene i Varteig 1867-68

(Trykk på forsidetegningen for å få opp hele heftet som pdf-dokument.)

Ingaheftet 2003. Restaurert stenfjøs på Lundskogen. Ingaheftet 2004. Stabburstua på Spydevold. Ingaheftet 2005. Inngangsportalen til Bjønnås.

2003:

Ise og Varteig birøkterlag

Hyllest til binæringens medlemmer

Emanuel Andersson – et hverdagsmenneske

Minner om ”Fotballplassen”

Kølabrenning på Aarbu

Gårdshistorie – Sælid

Gårdshistorie – Gabestad

Avskrift av kirkebøkene i Varteig 1869-70.

(Trykk på forsidetegningen for å få opp hele heftet som pdf-dokument.

2004:

Inga fra Varteig og hennes ættleg

Maskinstasjon – Arve Bø

Olaves Eriksen Brunsby

Tømmerfløting i Skjebergvassdraget

Varteig Kristelige Ungdomsforening

Avisklipp fra gamle Varteig

Gårdshistorie – Gressløs

Gårdshistorie – Gressum

Gårdshistorie – Hauger

Gårdshistorie – Isetorp øvre

Gårdshistorie – Spydevold østre og vestre

(Trykk på forsidetegningen for å få opp hele heftet som pdf-dokument.)

2005:

Festningen på Bjønnås

Noen glimt fra 1905 i Sarpsborg-distriktet

Sildesalaten – unionsflagget

Om Gustav Vigeland, Inga Syvertsen og Haven

Gårdshistorie – Øvre Lunde

Om nisser, fattfolk og forbudt moro – Lovise Mathisdatter Lunde

70 år siden Inga fikk sin bauta

(Trykk på forsidetegningen for å få opp hele heftet som pdf-dokument.)

Ingaheftet 2006. Gammel stue på Spydevold, gnr. 3041, bnr. 1. Ingaheftet 2007. Parti fra bekken ved Lundegårdene, rett før den renner ut i Glomma. Ingaheftet 2008. Tømmerkoie ved Køya under Ørka.

2006:

Arkeologiske glimt fra Varteigs forhistore

En kommuneadministrasjon uten ansatte

Kommuneadministrasjonen de siste 50 år

Sentraladministrasjon i Varteig

Teknisk etat i Varteig

Magdalena Olsen – sykehusets engel

Bensinutsalgene i Varteig

Bevaringsverdige bensinstasjoner

”Gaar med mer end Hurtigtogets fart”

En åtteårings dagbok på Brunsby – Ole Brunsby

Presten Frederik Sigismund Schiørn

Gårdshistorie – Nordre Bergerud

Gårdshistorie – Nedre Lunde, søndre del

Gårdshistorie – Spydevold vestre

(Trykk på forsidetegningen for å få opp hele heftet som pdf-dokument.)

2007:

Arkeologiske glimt fra Varteigs forhistore

Barndomsminner – Bjørn W. Opstadmo

Bøe kvinneforenings første 50 år

Industrieventyret Granat Apparatfabrikk

Oskar A. Sælid og magasinkomfyren

Emma Grøtvedt og ståtekongen i Sørli

Bygdedag i Varteig – en 90 år lang tradisjon

Barndomsminner – Øistein Grøvle

Da fascismen gikk i vannet på Ise

Gårdshistorie – Nedre Lunde, nordre del

(Trykk på forsidetegningen for å få opp hele heftet som pdf-dokument.)

2008:

Varteig Bygdemuseum

Varteig og omegn hesteavlslag

Barndomsminner – Egil Nordengen

Barndomsminner – Per O. Toftner

Om presten Jens Jonas Elstrand Jansen

Stormølla i Håkafoss

Gårdshistorie – Lunborg

Gårdshistorie – Kongsrud med Køya (Rud) og Sagdalen

Gårdshistorie – Ørka med Køya

(Trykk på forsidetegningen for å få opp hele heftet som pdf-dokument.)

Ingaheftet 2009. Johannesapæl’n på Kullerud. Ingaheftet 2010. Gamlestua på Sælid. Inga 2011. Varteig Meieri.

2009:

Bibel fra 1589 i Varteig

Vielse på tysk i Varteig kirke

Da sangen i Varteig kirke var berømt

Varteig skole 50 år

Varteig Melkeleverandørforening

Barndomsminner – Erik Kultorp

Bøe Kvinneforening/Ovaskogs Misjonsforening

Varteigs første kommunebil

Gårdshistorie – Sorgenfri

Barndomsminner – Thor Kullerud
Gårdshistorie - Kullerud

(Trykk på forsidetegningen for å få opp hele heftet som pdf-dokument.)

2010:

Oskar A. Sælid - kjøpmann og oppfinner

Kjørna på Vestigærn

Varteig kirke 150 år - prolog

Varteigs skolekorps 40 år

Barndomsminner - Oddveig Lilleng

Utvandringen fra Varteig til Amerika

Vartingene flytter fra bygda

Dagliglivet under krigen:

- Synnøve Gundersen forteller

- Gårdsprodukter sikret brudekjolen

- Frigjøringsfest på Brenne

Gårdshistorie - Kullerud

Bekkekvernene i Kulleruddalen

(Trykk på forsidetegningen for å få opp hele heftet som pdf-dokument.)

2011:
Kommunejubileet i 1961
Knut Weel Engebretsen redigerte Varteig-boka
Olav Spydevold fikk aldri se bygdeboka ferdig
Livet på Meieriet – Aashild Bergby og Klara Westgaard
Meieriet startet i 1884
En 422 år gammel bibel
Ole Brunsby – bondegutten som ble kjøpmann
Jens Spydevold – en arbeidets adelsmann
Boplasser langs Kongsrudveien
Gårdshistorie – søndre Bråten
Gårdshistorie – nordre Bråten
Gårdshistorie – Brusevold N.

Inga 2012. Varteig Gravkapell. Inga 2013. Kpokkim Vestre - Nedstu.

2012:
Musikkforeningen Ekko legges ned i jubileumsåret
Karl Brende - en musikkens dugnadsarbeider
Anna Hasle - en broderiets mester
Even Iversen Hasle ble drept da hesten sprang ut
Gunvor Nilsen - en hverdagssliter
Bryllupsfesten på Snoppestad som ble starten på en vekkelse
Varteig gravkapell 60 år
Høgheim - historien om et skolehus
Avisstoff for 100 år siden
Skiskytterbrødrene Bø med oldefar fra Basken
Om bygdeting
Gårdshistorie - Kokkim
Gårdshistorie - Stærtopp
Saga og Saghytta i Stærtopphavna

2013:
Vartingers syn på ”kvinderne”
Ragnhild Larsen-Småberg forteller fra et rikt liv
Dialekt-aksjon
Isskjæring på Glomma.
Amerika-brev anno 1894
Eggprodusentene i Varteig
50 år siden Hasle Trafo startet.
Arne Midtfjeld om sitt fotballiv
Ise Sportsklubb runder 90 år.
Avisstoff for 100 år siden.
Mannen som forsvant sporløst.
Magne Furuholmen med besteforeldre fra Varteig.
En kirketjeners reglement
Gårdshistorie - Kokkim.
110 år gamle kransekasser
13 års tukthus går som en røk
Fillesak ga tre års slaveri

2014:
Oppdaget tippoldefars fallitt
Anton ble dumpet i Glomma
Skogsdrift på gamlemåten
Husmannskona Inger Marie
Kanskje kommer Varg
Veum til Varteig
Hundreårsjubileet for Grunnloven
Da langrennseliten inntok Varteig
– Se til Varteig, sa Alf Storelvmo
”Verden staar aaben for
den der har Arbeidskraft”
Oddmund Engebråten forteller
Avisstoff for 100 år siden
Forening for bedehusets bygging
Snarefangst av trost
Gårdshistorie - Kokkimbraathen
Gårdshistorie - Klemsdal
Gårdshistorie - Søndre Brusevold
Hjem til Brusevolddalen!
Solformørkelse er alvorlige saker

2015:
Da krigen kom til Varteig i 1814
Lunde Gartneri gjennom 50 år
Gunvormusikken på Ise
Mor og datter Ståla var fra Varteig
Ragnhild Brenne om oppveksten
Da Olaf Tonning skulle avsettes
Skoleholderen fra Brenne i hardt vær
Jahn Teigen med røtter til Varteig
En besværlig sykkeltur i 1944
Jonn Johansen om det å være fosterbarn
Da Martin Larsen ga ut salmebok
Varteig Bygdekvinnelag 80 år
Avisstoff for 100 år siden
Tømmerfl øteren julte opp sjefen sin
Arnt Bergbys hyllest til hjembygda
Gårdshistorie - Østre Kokkim
Amerikafareren som lengtet hjem
Gårdshistorie - Kokkimbråten

2016:
Om kjekke gutter og drektige purker - 100 år gamle brev
Lærte å spille Svarteper med presten - Aagot Borgen
Presten glemte Johanne fra Lunde
200 gikk manngard mens jenta lå forkommen på låven
Til Knatterudmosen etter torvstrø
Om glade feriedager på Kultorp - Runar Borge
Varteig i avisene 1916
Gårdshistorie - Berger
Tomta han nesten
hadde glemt at han eide
Gårdshistorie - Lindemark
Gårdshistorie - Gabestad
Sarpsborg-distriktets
største revefarm

2017:
Bygdedagen: Sprek hundreåring
Astrid Lindemark, Varteigs første kommunale husmorvikar
Inger Marie Brenne: Hun har sett prester “komma och gå”
Salutt til ære for brudepar i Varteig
Simen Brenne: Bare gode minner fra Småbergrampa
Hilda mistet jobben da hun tok voksendåp
Margrethe fra Knatterud, første Varteig-jenta som tok Studenten
Misjonssambandet: Foreningen er nedlagt – men møtene fortsetter
Varteig i avisene 1917
Gårdshistorie - Ekeli
Gårdshistorie - Skogly
Gårdshistorie - Stubberud
Minkfarmene ved Stubberud
Gårdshistorie - Norberg

2018:
Varteigs første automobil
«. . der nødvendigen maa opføres Skolehus» - Om Furulund
Historien om Thorvaldtårnet
Barndom og oppvekst rundt forrige århundre
Topp-alpinisten med oldefar fra Knatterudfjellet
Malerfirmaet til Berglifamilien
På slåttejobb i Numedal
sommeren 1947
Varteig i avisene 1918
Friske tak i bedehussak
fra Ovaskaus
Da lensmannen flyttet ut av bygda
Da Oluf ledet svenskene på villspor
Gårdshistorie - Sikkeland Vestre
Gårdshistorie - Gabrielhytten og Slettevold
Gårdshistorie - Søndre Engebråten


2019:
* Brødrene Johannes og Isak Lunde minnes oppveksten
* Oppvekst i Furuholmen-
området på 1950- og 60-tallet
* Krigsår, flukt og vennskap for livet - om Arthur Hasle
* Ise - fra industristed til villastrøk
* Broen - fra handelssted
til leiligheter
* Aviser fra 1919
* Roald Dahls røtter til
Kingsrød og Langengen
* Sikkeland gnr 3042, bnr 7 m.fl
* Grytedalen gnr 3019, bnr 1
* Grytedalen gnr 3019, bnr 4
* Bjellemoen gnr 3019, bnr 1, leietomt nr 1
* Høidal gnr 3019, bnr 3
* Hadde bare to snus-
dåser kunnet snakke

2020:
* Kanonene på Knatterud
* Skolen et nødvendig onde
* Hundre år gammelt lesestoff
* Kari Hagen forteller
* Historien om Ise Brug
* Prestedatterens sødmefylte brev til Roald Amundsen
* Fra Belsby til Secret Garden
* "Værste" på Fossenga
* Tjenestefolk på Kongsrud
* Heden gnr 3018, bnr 1
* Da Rasmus Heden ble drapsmann
* Rasmus fikk sitt hode på en stake