Hovedsiden

Om oss

Arrangement

Gamle filmer på DVD

Kalenderen

Ingaheftet

Bygdedagen

Meieriet

Varteig Bygdemuseum

Inga fra Varteig

Kulturminneregistrering

Artikler

Postkasse

Lenker

Indeks-overskrift

Tidligere utgitte kalendere

Varteig Historielag
Stiftet 8.2.1982


Du er besøkende nr:
Kjøp kalenderen Kalenderens historie Har du gamle bilder?

Tidligere utgitte kalendere

Her følger stikkordsmessig motivene i de ulike Varteig-kalenderne opp gjennom årene. Er det motiver som fenger din interesse, kan du få kjøpt kalenderen for 30 kroner – der det fortsatt eksisterer et restopplag.

Tre gamle Varteigkalendre1985:

D/S ”Krabben” ca. 1910-15, Toreby-/Askersby-saga ca. 1930, Furuholmen-familien 1880, Nipebrua 1920, Varteig kirke før 1911, arbeider på jernbanelinja ved Styggedalen 1938, skolebilde fra Kokkim 1904, bu og låve på Østtorp ca. 1950, Brennås 1924, med kalv til slakter i Sarpsborg ca. 1910-15, nordre Brenne ca. 1900, Vestby/Sameia 1919, Musikkforeningen Klang 1914.

1986:

Glennetangen lense 1930-årene, torvopptak på Saugemyra 1930-årene, himmelseng fra Brenne 1865, postkontor på Sælid 1895, arbeidere ved Gryte dampsag 1920, Harehytta ca. 1920, konfirmantene 1936, bautaen ved Klemsdal avdukes 1930, storskolen på Klemsdal 1916, skuronn på Gressløs 1937-38, Varteig Ungdomskor 1925, AT-leiren i Varteig 1941-42, Bergby/Bærje 1903.

1987:

Smie og hjulmakerverksted på Bergby/Fossenga 1938, Olaves Bergeruds sangkor ca. 1910, Grytebrua 1937, snøbrøyting med hest ved Tangen 1940, Snoppestad 1930-årene, Bergerud-gårdene med kirkestallen ca. 1925, konfirmantene 1937, Varteigs ILs A-lag i fotball 1936, elever Neaskogs skole 1922, Bø elgjaktlag 1945, familiebilde fra Dybedal 1922, husstellkurs på Breidablikk 1920-21, fra Haga Hoell ca. 1895.

1988:

Spydevold 1934, Tangen landhandleri 1910, arbeidere på Isetorp sag, Misjonsforeningen på Ise 1932-33, Ise Mølle 1910, Midtfjell bru, konfirmantene 1938, rotur ved Strømnesholmene 1938-39, brødrene Hansen Bergby 1914, familiebilde fra Lunde 1916, Heden 1937, området ved Ise Meieri, høysetetavle fra Brenne.

1989:

Anton Hauggaard med dunker og tamt rådyr 1945, Kokkim, Ise Skytterlag 1930, Bøe/Nestua 1937-38, stenøks ved Hestehagen, Musikkforeningen Ekko 1939, konfirmantene 1939, slåttonn på Gabestad 1922, båt på Nipa 1925-30, medlemmer av barneforeningen Påskeliljen 1939, Ise bru, Musikkforeningen Klang 1919, gamlestua på Bergerud 1937.

1990:

Varteig Meieri 1933, skolebilde fra Klemsdal 1927, Varteig Sangforening 1918, Ise stasjon, Ise fotballag, våronn på Kingsrød, konfirmantene 1940, lensearbeidere ved Nes før 1925, nedre Lunde 1912, skuronn på Sælid 1937, melkekjørere ved kirken 1929, bua på Østtorp 1950-55, Varteig prestegård før 1923.

1991:

Gryte dampsag 1920-årene, søstrene Sandtangen 1920, hopprenn på Askersby 1940, ”Gamlemusikken” 1944, Bergli-stua 1930, Skan-søsknene 1900, konfirmantene 1941, slåttonn på Lille Bø, postkontoret på Varteig Meieri 1945-52, skolebilde fra Kokkim 1937, rodesten, veiarbeidere 1930, arbeidsstokken på Haga Hoell 1913.

1992:

Unggutter og gris på Lunde 1946-47, hest og slede på Brusevolddalen 1943-44, skolebilde Sikkeland 1921-22, Bøbekken 1942, begravelse Skjønhaug 1929, klesvask ved Glomma 1935, konfirmanter 1942, slåttonn 1938, damehåndball 1947, hester på Bergsland 1920, familiebilde fra Bergby 1916, skolestua Skofteby 1923, Solheim - lærerboligen i Varteig 1917.

1993:

Furuholmen brygge ca. 1950, transformatortransport 1964, Tangen Landhandel 1959, Bjørnlena 1972, Betel kvinnemisjon 1938, Varteig musikkforening 1934, konfirmantene 1943, høyonn på Tangen 1943, Hasle gård 1907-14, motorsyklister på tur 1919-20, elgjakt ved Askedalen 1956, tresking på Gabestad ca. 1918, sledeføre på Kingsrud 1950.

1994:

Spydevold 1910-15, første bussen til Ole Gressløs 1929, Kokkim skole 1925-27, vindmølle på Hauger under andre verdenskrig 1940-45, guttunger på Tangen 1943, arbeidere ved Belsby sag 1935, konfirmanter 1944, slåttonn på Skaulund ca. 1930, barneavholdslaget på tur 1930, øvre Morthaugen 1970, småskolen Neaskogs 1934-35, Dybedal 1939, gravfølge på Grytebrua 1939.

1995:

Kokkim skole 1922, snøbrøyting på Hasleødegård 1944, hjemmefrontveteraner 1983, Myrås før 1980, bygging av Nipaveien 1937-39, HV-soldater 1945, konfirmantene 1945, høykjøring på Hasle 1929, ”Krabben” 1941, familiebilde på Brusevold 1932-33, familiebilde på Bergby ca. 1930, arbeidere ved Nes lense ca. 1930, Olaf Brenne med hest i St. Mariegate 1915.

1996:

Grythe 1951, nøytralitetsvakter 1905, fra Bergby/Bærje 1955, fra Skaulund, fra begravelsen til Olaf Klemsdal 1944, Varteig Kr. Ungdomsforening på tur 1923-24, konfirmantene 1946, onnekaffe på Lunde ca. 1933, Marie og Olaf Brenne med hest og vogn 1923, skuronn på Strømnes, eggelag og binæringsforening på tur 1932, fra Varteig Meieri ca. 1946, Ovaskog Sangforening 1935.

1997:

Bebyggelsen på Haugeneset 1955, Østaskogs skole 1899, på skitur 1940, Berte og Hans foran Bingestua, oppsittere fra Bøe-kroken på Østfoldutstillingen 1930, på tur med lastebil Løvås 1938, konfirmantene 1947, høyonn på Stubberud ca. 1935, slektsstevne på Haven 1945, Bøe kvinnemisjon tidlig i 1930-årene, jegere i vestre elgjaktlag Brusevold 1946, søsken fra Bøe lille ca. 1948, søsken fra Lunde 1942.

1998:

Skaulund ca. 1912, konfirmantene 1923, familiebilde fra Grythe, Anne Tonning på Thoreby 1936, gruppebilde tatt ved avdukingen av Klemsdal-støtta i 1930, 17. mai-komiteen 1936, konfirmantene 1948, hagearbeid på prestegården 1937-38, fra Løvås, Brenne familien 1925, arbeid på veien mot Tangen under krigen, elgjegere på Bergby 1963, barnemisjonen med symøte på Vestgård ca. 1920-21, familiebilde fra Bergby 1914.

1999:

Østre Bergerud 1926-28, konfirmantene 1922, brødrene Belsby ved Nes lense ca. 1918, Betel på Ise ca. 1930, Musikkforeningen Klang 1924, kuslipp på Gabestad 1923, konfirmantene 1949, høyonn på Vestgård ca. 1930, familien Bøe på Lia 1932, søsknene Bergby/Søgærn 1922-24, gravferdsportal på østre Spydevold 1941, konfirmanter fra Neaskogs hos Mørkeseth 1931, vartinger på aftenskole 1898.

2000:

Rognerud før 1940, sang- og musikkforening 1888-1892, guttetroppen i Ise Turnforening ca. 1930, skitur til Kullerud 1939, fra Dueholen før 1940, våronn på Hasleødegård 1945, konfirmantene 1950, gruppebilde fra Bergby/Fossenga 1921-22, familiebilde fra Askersby 1934, vartinger på jakttur til Kvikne 1954, jaktlag fra Brenne 1930-35, konfirmantene 1924, Elen og Simen Lunde med familie 1931.

2001:

Slettevold 1910-15, konfirmantene 1925, Stærtopp/Kokkim 1971, barneavholdslaget Påskeliljen 1935, søndagsskolen på Betel ca. 1936, fotballag på Hasleødegård på 1920-tallet, konfirmantene 1951, Varteig Strengemusikk 1934, skolebilde fra Kokkim 1927, potetopptaking på Lunde 1938-40, konfirmasjonsselskap på Spydevold 1931, pløying med hest på Skaulund 1950-55, familiebilde på Grythe 1915-20.

2002:

Nordre Furuholmen før 1950, hestetemming på prestegårdsjordene 1970-72, arbeiderne på Knatterudfjellet sag 1939, Peder Larsen Kongsrud med hester på Prestegården 1900-05, Varteig Kr. Ungdomsforening 1905, syklister på den provisoriske Nipebrua sommeren 1941, konfirmantene 1952, slåttonn på Vestgård 1943, familiebilde på Bergby 1914, skuronn på Snoppestad 1948, konfirmantene 1926, skolebilde fra Sikkeland ca. 1930, Grytheevja 1938.

2003:

Berger 1960-tallet, ansatte på Haga Hoell 1932, familiebilde på Kindalen ca. 1940, hester på Brusevold ca. 1918, vartinger på tur til Valdres 1936, potetsetting på Bergby ca. 1929, konfirmantene 1953, bryllup på Sælid mellom Kirsti Sælid og Johan Spydevold 1935, jenter og dukkestue fra østre Bergerud 1924, fra Løvås/Brenne 1923, høstjakt på Kullerud 1934, konfirmantene 1927, Klemsdal ca. 1914.

2004:

Brusevold 1910-15, Harahytta 1969, elever på Strømnes-skolen 1932, barnedåp på Strømneshaugen 1922, tre damer på Lilleng 1926, syforeningen Lyngblomsten 1928, konfirmantene 1954, Kokkim-gårder (flyfoto) 1953, gruppebilde på nordre Bøe 1925-30, øvre Morthaugen 1975, elgjakt ved Ådalen 1947, konfirmantene 1928, Anniken Danielsen Småberg ca. 1880.

2005:

Transformatortransport 1968, veibygging/arbeider på Belsbyveien 1962, Trosvik under Skotteklev, Olav Bråthen på melkerampa ved Slettevold ca. 1950, Neaskogs skole 1939, Tangen, Furuholmen ca. 1900, konfirmantene 1955, slåttonn på Isetorp, familiebilde på ”Solheim”, fam. Mørkeseth 1935, skuronn på Kindalen 1954, elgjegere på Øby 1961, konfirmantene 1929, Grytedalen ca. 1960.

2006:

Familien på Bergsland med bebyggelsen 1912-14, interiørbilde (med radiokabinett) fra Kullerud 1956, skidag ved Kokkim-skolen 1955-56, ekteparet Bergsland på biltur tidlig på 1930-tallet, barneavholdslaget Påskeliljen 1959, fotballkamp mellom bondekvinner og kommunestyrerepresentanter 17. mai 1962, konfirmantene 1956, høyonn på Bøe ca. 1950, oversiktsbilde (flyfoto) Østaskogs 1959, hester på beite ved Harahytta 1920-22, Bø elgjaktlag 1945, konfirmantene 1930, juletrefest på Breidablikk 1985.

2007:

Nordre Brenne ca. 1900, vinteridyll nordre Engebråten 1958-59, Sundåsstua 1931, fjerdeklasse ved Varteig skole ca. 1960, Kokkimkroken ca. 1955, Neaskogs kvinneforening ca. 1938, konfirmantene 1957, skuronn på Askersby 1943, vartinger på handletur til Sarpsborg 1930-32, familiebilde fra Brusevolddalen ca. 1955, AT-leiren i Varteig 1941-43, konfirmantene 1931, elgfest i Varden 1958-59.

2008:

Vestre Lunde 1910-15, aking på Klemsdal 1920, jenter på ski Neaskogs ca. 1960, 7.-klasse på Varteig skole 1963-64, våronnhvil på Belsby 1935, hjemmefronten i mai 1945, konfirmanter 1958, gamlehjemmet på Vestvold Ise, selvbinder på Sælid 1949, jakt på Ørka 1934, konfirmanter 1932, jul på Kongsrud 1960.

2009:
Snoppestad 1910-20, venninner med sparkstøting ved Kokkim vinteren 1945, Brennås 1963, 7. klasse ved Varteig skole 1965, motorsyklister på utflukt ved Bergby 1921, musiserende ungdom i 1943, konfirmanter 1959, orienteringsløpere 1959, Ole Hansen Bergby med hingsten Dag, Johan og Arthur Lunde på fisketur 1932, lensearbeidere ved Furuholmen 1945-50, konfirmanter 1933, tre av Brusevold-søstrene ca. 1918.

2010:

Gammelt gårdsfoto fra Småberg tatt av Olav Spydevold, skitur på Glomma, turnere fra Ise Turnforening, 4. klasse på Varteig sentralskole i 1963, Bergerudmusikken, fra tunet på Kokkim i 1940-41, konfirmantene i Varteig kirke i 1960, kajakk i Strømneshølen, biler på Snoppestad, Østfoldstafetten i Varteig, elgjakt, konfirmantene i 1934 og jul på Strømneshaugen på 1950-tallet.

2011:
Gammelt gårdsfoto fra Knatterud tatt av Olav Spydevold ca 1910, hoppbakke på Gressløs ca 1930, biltur fra Østtorp 1936, klassebilde fra Varteig sentralskole ca 1963, torghandel 1975, 17. mai på Tangen ca 1968, konfirmantene i Varteig kirke 1961, fotballgutter på 1930-tallet, eksosryper på Kultorp 1925, potetopptaking på Lunde på 1940-tallet, harejakt på 1950-tallet, konfirmantene i 1935 og jul på Heden ca 1969.
2012:
Bilde fra Sandtangen ca. 1950 med tømmer i elva, Einar Brusevold på spark ca. 1925, oversiktsbilde fra Tangen på 1960-tallet, familien Nils Bergby på tur med Gråtass 1954, Arne Hansen med våronn på Sagbråten 1953, klasse 1B ved Varteig-skolen 1961, konfirmantene i Varteig kirke 1962, Ingebjørg og Finn Mathiesen feirer bryllup på Hasle 1925, Einar Bergerud og sønnene Hans Olav og Morten på fisketur i Glomma 1967, gårdsbrønn på Bergby, Evelyn og Johan Arnt Wenaas på kirkevei, Arnold Brusevold og Asbjørn Skofteby på jakt på 1930-tallet og Aina Engebråten på juletrehenting.

2013:
Juletrefest på Breidablikk ca. 1965, Ragnhild Lunde og Bergliot Ørka på kjelke i 1959, Arve Bråthen og barna i lensebåt på elva i 1961, Svanhild Dalen med kaniner på 1950-tallet, Aslaug og Solveig Bergerud klar for 17. mai ca. 1937, konfirmantene i 1963, Øivind Lunde i lensa i 1967, elever i småskolen Neaskogs ca. 1937, kuene hentes hjem for melking på Fossenga i 1938, Asbjørn Skofteby og Bjørgan Belsby med en Chevrolet på 1930-tallet, Marius Bergby med hester på Bærja rundt 1915 og søstrene May og Anne Basken foran juletreet ca. 1960.

2014:
Gabestad gård 1915, familien Einar Lunde på spark 1928, håndballjentene 1955, søskentrioen på Småberg 1922, Gunvor Aarbu sår med hest 1951, Asbjørg Gabestad ved rokken 1931, konfirmantkullet i 1964, barn på motorsykkel på Bergerud 1950-tallet, gjørtleren Lars Larsen Rogndalen ca. 1920, Gunnar Brenne med barn i innhøsting 1962, Henrik Sælid og Oddvar Gressløs på jakt 1935, skoleelever på Kokkim 1956/57 og familien Kynningsrud (senere Holt) i julepyntet stue.
2015:
Nordre Brenne 1953, Bergsland på Knatterud, søndagsskolen Neaskogs på 1950-tallet, syklister hos fotografen omkring 1915, våronn på gamlemåten på Vestgård, Yngresmusikken 1944, konfirmantkullet i 1965, tremenninger på hest på Ørka, orienteringsløpere i 1990, skuronn på Nordre Småberg på 1940-tallet, Petrine og Johannes på Sulusnes, barneflokk Østaskogs i 1962 og juleselskap på Lia på 1960-tallet.
2016:
Våningshuset på Øvre Lunde ca. 1915, barn med snømann på Ise, Andrine og Anders Tomta, Christian Gabestad kjører tømmer, Marie og Hans Dueholen, familien fra Hasleødegård på båttur, konfirmantene i 1966, Olav Westgård med lutbilen, fotballaget i 1946, skuronn på Nordre Småberg, Margit og Helga Kultorp som konfirmanter, ungdomsforeningens festkomité og juleselskap på Basken.