Hovedsiden

Om oss

Arrangement

Gamle filmer på DVD

Kalenderen

Ingaheftet

Bygdedagen

Meieriet

Varteig Bygdemuseum

Inga fra Varteig

Kulturminneregistrering

Artikler

Postkasse

Lenker

Indeks-overskrift

Meieriet idag

Varteig Historielag
Stiftet 8.2.1982


Du er besøkende nr:

Meieriet i dag

Meieriet og området rundt brukes til ulike utstillinger, her for ulike motoriserte kjøretøy i 2006.

Bygningsmassen på Meieriet (Ingaveien 39) brukes i dag i hovedsak til musealt formål.

Både uthuset og grisehuset nyttes til oppbevaring av gammelt redskap.

Hovedbygningen har flere permanente utstillinger. I første etasje i den gamle boligen er det eksempelvis landhandleri, skomakerverksted, 1930-talls kjøkken og 1950-talls stue. Andre etasje rommer blant annet barneværelse, skolestue, skytterlagsrom og utstilling av mindre redskap og verktøy.

Selve meieribygningen har et eget rom tilegnet Olav Spydevold, men har ellers ingen permanente utstillinger. Derimot har det vært temautstillinger og ulike aktiviteter i bygningen i forbindelse med bygdedagen.

Det store rommet i meieriet brukes også til møtevirksomhet i historielaget, men blir for lite til å være arena for medlemsmøtene. De holdes på kommunelokalet.

Ellers har historielaget også brannsikkert arkivrom i meieribygningen.

En egen meierikomité tar seg av forefallent arbeid på Meieriet, og har også stått for en betydelig dugnadsjobb på stedet.

Meieriet med romslig tomt er meget godt egnet til utstillingsformål. Det har Varteig Historielag med hell benyttet seg av ved flere bygdedags-arrangementer.