Hovedsiden

Om oss

Arrangement

Gamle filmer på DVD

Kalenderen

Ingaheftet

Bygdedagen

Meieriet

Varteig Bygdemuseum

Inga fra Varteig

Kulturminneregistrering

Artikler

Postkasse

Lenker

Indeks-overskrift

Varteig Historielags styre og komiteer

Varteig Historielag
Stiftet 8.2.1982


Du er besøkende nr:

Historielagets styre og komiteer

Henvendelser til styre, komiteer eller enkelt-tillitsvalgte kan skje på mail, varteighistorielag[at]gmail.com

Styret i Varteig Historielag har for virkeåret 2018 denne sammensetningen:

Leder: Oddveig Nilsen
Nestleder: Solveig Rød
Sekretær Ingrid Kullerud
Kasserer Terje Bergby
Styremedlem Gudmund Bøe Seljehammer
1. varamedlem: Trond Kokkim
2. varamedlem: Jan Hasle
Lagets regnskapsfører er Hans Erik Pedersen

Lagets komiteer har denne sammensetningen:

Kjøkkenkomiteen:
Sølvi Jelsness, leder
Odd Henry Johansen
Marit Holt
Anita Feilberg-Jacobsen

Valgkomiteen:
May Sælid, leder
Stian Lunde
Yngvar Kingsrød
Tove Wilhelmsen

Publikasjonskomiteen (årstidsskriftet Inga og kalenderen):

Solveig Rød, leder

Øistein Bøe

Hans Erik Pedersen
Ingrid Kullerud bistår i arbeidet med kalenderen

Web-komiteen:

Knut Øyvin Skaar, leder
Øistein Bøe
Oddveig Nilsen
Synnøve Lunde Karlsen.

Meierikomiteen:

Kjell Lunde, leder
Isak Lunde

Gunnar Bråthen
Kai Rød

Terje Bergby
Lorentz Christer Lunde

Inntakskomiteen (ansvarlig for mottak av gjenstander til Varteig Historielag):
Terje Bergby, leder (kontaktperson - tlf. 959 96 742)
Trond Kokkim
Wigdis Bergby (for tiden sykmeldt)

Historielagets representanter i bygdedagskomiteen er

Ingrid Kullerud
Oddveig Nilsen

Revisorer:
Harald Sælid, Rolf Lunde og Rolf Inge Lunde (vara).

Tilsynsutvalget for Varteig Bygdemuseum:
Terje Bergby (kontaktperson)
Trond Kokkim
Wigdis Bergby

(Oppdatert februar 2018.)