Hovedsiden

Om oss

Arrangement

Gamle filmer på DVD

Kalenderen

Ingaheftet

Bygdedagen

Meieriet

Varteig Bygdemuseum

Inga fra Varteig

Kulturminneregistrering

Artikler

Postkasse

Lenker

Indeks-overskrift

2017.03.06MoeteTorper

Varteig Historielag
Stiftet 8.2.1982


Du er besøkende nr:

Mandag 6. mars 2017: Referat fra Varteig Historielags møte med Roger Torper:

520 gamle boplasser er skiltet i Rakkestad

Nærmere 40 mennesker troppet opp i peisestua på Bygdehallen i Varteig for å være med på historielagets møte mandag 6. mars. Roger Torper fra Rakkestad var innbudt til å fortelle om arbeidet med å samle info om husmenn og husmannsplasser i Rakkestad.

En lydhør forsamling. Vi ser Terje Bergby (med ryggen til), Trond Kokkim, Gunvor Groven og Hans Erik Groven ved det fremste bordet. Bak ses f.v. Ragnhild Aune Sulusnes, Ragnhild Lunde Komperød, Sølvi Jelsnes (delvis skjult bak), Synnøve Lunde Karlsen (delvis skjult foran), Liv Østtorp Hauge, Ingrid Kullerud, Sonja Sletner Klemsdal, Sigrid Hasle, Jan Hasle og Solveig Rød.
Bakerst ved veggene sitter Yngvar Eilertsen, Kjell Lunde, Isak Lunde, Bjørn Eng, Gunnar Kultorp, Odd H. Johansen, Bjørn Langerød og Øivind Holt.

Boka om husmannsplassene i Rakkestad, Degernes og Os kom i fjor. Det ble en praktbok som fikk Østfold Historielags bokpris for 2016.
(Bildet er hentet fra Rakkestad Historielags hjemmeside.)

Roger Torper har ledet arbeidet med å registrere husmannsplassene i Rakkestad, og samle informasjonen om husmannsvesenet i bygda. Resultatet har blitt en flott bok som kom ut i fjor.
(Begge bildene fra møtet er tatt av Oddveig Nilsen.)

(Lagt på nett 10.03.2017.)
Han hadde med seg resultatet av arbeidet i form av en massiv bok, og han viste oss bilder og dro fram eksempler fra boka.
De forskjellige folketellingene på 1800-tallet og fra 1910 er utgangspunktet for arbeidet.
30% av befolkningen bodde på de 389 husplassene som var i Rakkestad i 1855. Dette året var husmannsplassenes toppår. I 1910 var det bare 61 bebodde plasser igjen.

Ti års registrering
Roger Torper og Rakkestad Historielag har i over 10 år drevet arbeidet med registrering og skilting av husmannsplasser og andre boplasser i bygda tilsammen 708 kulturminner. Det er 208 husmannsplasser som er blitt omregistrert til småbruk eller hytter, og så er det tilsammen 49 setre. Den best bevarte husmannsbygningen er Lienshytta som er flyttet til bygdetunet i sentrum av Rakkestad. Historielaget har satt ut tilsammen 520 skilt i terrenget.
Roger Torper høstet stor applaus og takk fra Varteig Historielag for det han fortalte om arbeidet med boka om husmannsplasser i Rakkestad.

Les om Varteig Historielags egen omfattende registrering av kulturminner ved å trykke her.

Tillitsvalgte ble hedret
Deretter var det Ola Jonassen sin tur til å snakke. Han hadde kommet til Varteig for å reklamere for årboka til Borgarsyssel Museum "St. Olavs Vold", som han også la ut for salg.
Til slutt før kaffe og kaker delte lederen vår, Oddveig Nilsen ut roser til de medlemmene som etter årsmøtet hadde avsluttet sitt arbeid i ulike komiteer i VH. Disse var Arne Hansen, Kai Rød, Karin Kullerud Ek, Arild Smaaberg og Kjell Lunde.

Ingrid Kullerud