JavaScript DHTML menu is only visible when JavaScript is enabled Kulturminneregistrering - Registrering i 1974

Varteig Historielag
Stiftet 8.2.1982


Du er besøkende nr:
Kulturminneregistrering Husmannsplasser Fornminner

 

Registrering i 1974

Den omfattende kulturminneregistreringen som ble igangsatt i 2009, omfatter bare menneskeskapte fornminner og kulturminner.

I 1974 ble det imidlertid foretatt en registrering av Kjell Andersen, som gir et videre spekter. Her har han også tatt med blant annet jettegryter og andre naturgitte særegenheter, samt spesiell vegetasjon og steinformasjoner.