JavaScript DHTML menu is only visible when JavaScript is enabled Kulturminneregistrering - Fornminner

Varteig Historielag
Stiftet 8.2.1982


Du er besøkende nr:
Kulturminneregistrering Husmannsplasser Annet

 

Fornminner i Varteig

Varteig er nok ikke den bygda som kan påberope seg å ha spesielt mange fornminner, men noen er dog registrert.

Vi nevner blant annet:

 • Steinrøys på Spydevold, benevnt som ”Kong Erik”
 • Gravrøyser på Knatterudfjellet
 • Gravrøyser på nordre Knatterud
 • Gravrøyser på Østmarka under Knatterud
 • Gravhaug på øvre Lunde
 • Flatmarksgrav på Bergerud
 • Kullmiler på Brenne
 • Kullmiler på Rognerud
 • Steinøks og pilspisser på søndre Bergby
 • Bygdeborg ved Belsby
 • Skafthulløks på østre Sikkeland
 • Gravhaug på østre Sikkeland
 • Bygdeborg ved Kværnås, Gryte
 • Varteig kirkested
 • Helleristningsfelt ved Hasle
 • Rund røys ved Kultorp
 • Steinøks på Strømnes
 • Steinøks ved Småberg
 • Gravhaug ved Hauger
 • Mulig gravhaug ved Belsby
 • Rundrøyser på Tomta
 • Spydspiss av jern på Belsby
 • Gravhaug på nordre Bergby
 • Gravhauger på Brenne
 • Brannpletter og røys på vestre Spydevold
 • Rundhaug på Skofteby
 • Røysrest på Belsby
 • Steinøkser på Skofteby
 • Rundhaug på Belsby 

Noen av disse fornminnene har ikke vært mulig å påvise ved nyere befaringer.