Hovedsiden

Om oss

Arrangement

Gamle filmer på DVD

Kalenderen

Ingaheftet

Bygdedagen

Meieriet

Varteig Bygdemuseum

Inga fra Varteig

Kulturminneregistrering

Artikler

Postkasse

Lenker

Indeks-overskrift

2019.02.04-Moete

Varteig Historielag
Stiftet 8.2.1982


Du er besøkende nr:

04.02.2019: Årsmøte i historielaget:

Rolig årsmøte i Varteig Historielag

Kjell Lunde flankert av Solveig Rød (t.v.) og Ingrid Kullerud. Bak fra venstre: Gunnar Kultorp, Gudmund Bøe Seljehammer, Trond Kokkim og Jan Hasle. (Foto: Øistein Bøe.)
De to som gikk ut av styret, Oddveig Nilsen og Terje Bergby.

Varteig Historielag hadde føste mandagen i februar sitt årsmøte, med drøyt 30 personer tilstede i Peisestua. Det ble i alle deler et rolig årsmøte, der både årsberetning, regnskap og valgkomiteens innstilling ble banket.

Det hadde ikke lyktes valgkomiteen å finne ny leder i styret, men i årsmøtet sa Kjell Lunde seg villig til å ta på seg vervet for ett år. Han er særdeles godt kjent med historielaget. Fordelt på tre perioder, har han tidligere vært styreleder i til sammen fjorten år.
Det nye styret består av leder Kjell Lunde (ny), nestleder Solveig Rød, kasserer Gunnar Kultorp (ny), sekretær Ingrid Kullerud, styremedlem Gudmund Bøe Seljehammer, første varamedlem Trond Kokkim og andre varamedlem Jan Hasle.

Oddveig Nilsen takket av som leder etter fire år, mens Terje Bergby gikk ut av styret etter seks år som kasserer og to år som varamedlem før det.

Årsberetningene fra styret og komiteene kan du lese ved å trykke her.

Protokollen fra årsmøtet leser du ved å trykke her.

Etter at klubba hadde falt og årsmøtet var avsluttet, orienterte Kjell Lunde om restaureringsarbeidene på våningshuset på Meieriet. Referat fra denne delen av møtet kan du lese nedenfor.

Øistein Bøe

 

04.02.2019: Kjell Lunde om restaureringsarbeidene på Meieriet:

Tilbakeføres til boligen var ny på 1880-tallet

Årsmøtet i Varteig Historielag 2019 var fort og greit unnagjort med 32 medlemmer til stede. Som vi også hørte om under årsmøtet, er oppussingen og restaureringen av våningshuset på Meieriet i full gang. Så nå kunne Meierikomiteens leder Kjell Lunde (som også er den nyvalgte leder for VH), fortelle og vise fram noen bilder fra arbeidet  som er gjort i denne sammenhengen.

Sørveggen og taket på våningshuset er totalt renovert. Nå står de tre andre veggene for tur. Bildet er tatt under takarbeidene i høst.
Kjell Lunde orienterte om arbeidene på Meieriet.

(Lagt på nett 07.02.2019.)
Meieriet ble gitt historielaget i gave i 1989. Våningshuset er fra 1884-85. Byggmester Christer Lunde (også medlem av VH) står for arbeidet, og han vil føre huset tilbake til den stilen det hadde som nybygg.
Arbeidet startet i fjor med sørveggen. Det ble skiftet ut råttent treverk og skiftet nye vinduer. Arbeidet ble gjort på dugnad fra byggmesterfirmaet, og vinduene kjøpt av VH. Veggen er blitt et syn for øyet! En STOR TAKK til Christer  Lunde og hans gjeng!

Omfattende arbeid med taket
Da arbeidet med veggen var gjort, stod taket på tur. Det var tvingende nødvendig! Jobben viste seg å bli mer omfattende en først antatt. Hele undertaket og flisene måtte fjernes, og store råtne felter på sperrer og bjelker måtte skiftes ut med nytt treverk.
Takstenene ble pent tatt ned, sortert etter størrelse og lagt på igjen.
Pipene hadde store frostskader over tak, så de ble revet og murt opp igjen. Nye beslag ble også lagt på. I samråd med fylkeskonservatoren, fikk huset nå takrenner.
Kostnadene med taket ble på 311 500 kr. Vi har fått et tilskudd fra kommunen på 93 000 kr. til dette, noe som kommer godt med.
Meierikomiteen har også planer om å fortsette restaureringen av husets resterende tre vegger. Styret i VH vil behandle saken og se på hvordan fianseringen og tidsperspektivet med arbeidet kan foregå.

Les mer om arbeidene på våningshuset ved å trykke her.

Veinavn i Brunsbykollen
Så var det enda en sak til som ble lagt fram på medlemsmøtet, nå av den "gamle" lederen Oddveig Nilsen. Styret har fått et brev fra kommunen, der de legger fram et forslag til navn på tre veier i det nye byggefeltet i Brunsbykollen.
"Mattisveien" er grei, mener historielaget, men "Bråtenveien" og "Hauggårdveien" blir misvisende, da Bråten er to andre steder i Varteig og Hauggård er et helt annet sted. Samtlige fremmøtte vartinger var enige med styret som vil gi kommunen et svar i saken.

Da var kaffen og kjøkkenkomiteens kaker servert og praten gikk høylytt rundt bordene i peisestua.

Ingrid Kullerud (refr.)