Hovedsiden

Om oss

Arrangement

Gamle filmer på DVD

Kalenderen

Ingaheftet

Bygdedagen

Meieriet

Varteig Bygdemuseum

Inga fra Varteig

Kulturminneregistrering

Artikler

Postkasse

Lenker

Indeks-overskrift

2019.03.04-Gatenavn

Varteig Historielag
Stiftet 8.2.1982


Du er besøkende nr:

04.03.2019: Solveig Rød om gatenavn i Sarpsborg:

Hvem var Niels Tomte og hvor ble det av Egill Kobberstadsvei?

Solveig Rød kåserte over vei- og gatenavn i Sarpsborg. (Bildene fra møtet er tatt av Ingrid Kullerud.)

Dette var noe av det vi fikk høre om på møtet i Varteig Historielag, da Solveig Rød kåserte om veinavn i Sarpsborg kommune.  Veier og gater som har fått navn etter kjente, avdøde personer som en gang levde og arbeidet i lokalmiljøet.

Niels Tomtes gravstøtte på kirkegården i Varteig. (Foto: Øistein Bøe.)

Solveig er nestleder i laget, og er levende interessert i historie og spesielt lokalhistorie. Hun fortalte til 35 frammøtte vartinger, at det var først rundt 1840 at det ble satt navn på de forskjellige gater og veier i Sarpsborg:
På Kurland er det eventyrnavn, på Hafslundsøy er det universnavn og på Borgen er det navn etter hester.
I Sarpsborg sentrum finner vi gater oppkalt etter kongelige med tilknytning til byen, som f.eks. Olav Haraldsson, Astrid, Håkon, Sverre, Oscar og Karl Johan.

Få kvinner
Forfattere, lærere og byfogder har også fått navn etter seg på Opsund og Sandbakken. Direktører og disponenter på Borregaard og Hafslund finner vi også veinavn etter, for ikke å snakke om motstandsmenn under krigen, stortingsmenn og andre politikere.
Svært få kvinner har fått veinavn etter seg, men noen finner vi, som f.eks. Nancy Johannessens vei ved Høysand bad i Skjeberg. Hun var grunnleggeren av Høysand bad, og drev det i mange år.
Til slutt fikk vi høre at Egill Kobberstad var skoleinspektør og organist, og Niels Tomte (1866-1920) var Varteigs poet og dikter. Veien etter Kobberstad er forsvunnet, men Niels Tomtes vei finner vi i Varteig ved grensa til Rakkestad og ved riksvei 111.

To tillitsvalgte ble takket
Etter at Solveig Rød hadde avsluttet kåseriet, ble det kaffe og kaker på de frammøtte, og praten gikk som vanlig livlig rundt bordene i peisestua.
Så var turen kommet til å takke to medlemmer som gikk ut av historielagets styret på årsmøtet. Det var lagets leder gjennom de siste fire årene, Oddveig Nilsen, og Terje Bergy som har sittet i styret ikke mindre enn 8 år. Tusen takk til begge to for innsatsen.
Et tredje medlem av laget har også gitt seg i år. Det er Gunnar Bråthen som har sagt fra seg vervet i Meierikomiteen etter mange år der. Gunnar var ikke tilstede på møtet, men vil få en synlig takk senere. Det er også den samme Gunnar som klipper gressplenen utenfor Meieriet hver eneste sommer. Dette er noe han har sagt han vil fortsette med. Tusen takk til Gunnar.

Ingrid Kullerud

Det er alltid romslig tid for kaffe og prat på historielagets møter. Praten går lett rundt småbordene. Oddveig Nilsen og Terje Bergby ble hedret for innsatsen i styret.