Hovedsiden

Om oss

Arrangement

Gamle filmer på DVD

Kalenderen

Ingaheftet

Bygdedagen

Meieriet

Varteig Bygdemuseum

Inga fra Varteig

Kulturminneregistrering

Artikler

Postkasse

Lenker

Indeks-overskrift

Inga 2010-2011-2012 - Innholdsfortegnelse

Varteig Historielag
Stiftet 8.2.1982


Du er besøkende nr:
Kjøp av "Inga" Tidligere utgaver Har du bidrag? Om Ingaheftet

Innholdsfortegnelse for Inga 2019

Roald Dahls røtter til
Kingrød og Langengen.
Krigsår, flukt og vennskap -
om Aslaug og Arthur Hasle.
Broen - fra handelssted til leiligheter.
Brødrene Johannes og Isak Lunde minnes oppveksten Ise - fra industristed til villastrøk Sikkeland gnr 3042, bnr 7 med flere
Grytedalen gnr 3019, bnr 1. Grytedalen gnr 3019, bnr 4. Bjellemoen gnr 3019, bnr 1, leietomt nr. 1
Høidal gnr 3019, bnr 3. Hadde bare to snusdåser kunnet snakke. Om oppvekst i Furuholmen-området
på 1950- og 60-tallet
   
Varteig-stoff i avisene i 1919.    

* Johannes og Isak Lunde minnes oppveksten
* Om oppvekst i Furuholmen-området på 1950- og 60-tallet
* Krigsår, flukt og vennskap for livet - om Aslaug og Arthur Hasle
* Ise - fra industristed til villastrøk
* Broen - fra handelssted til leiligheter
* Aviser fra 1919
* Roald Dahls røtter til Kingsrød og Langengen
* Sikkeland gnr 3042, bnr 7 m.fl
* Grytedalen gnr 3019, bnr 1
* Grytedalen gnr 3019, bnr 4
* Bjellemoen gnr 3019, bnr 1, leietomt nr 1
* Høidal gnr 3019, bnr 3
* Hadde bare to snusdåser kunnet snakke

 

 

Innholdsfortegnelse for Inga 2018

Da Oluf ledet svenskene på villspor. Varteig i avisene i 1918. På slåttejobb i Numedal sommeren 1947. Friske tak i bedehussak i Ovaskaus.
Carl Olsen Tangen. Malerfirmaet til Bergli-familien. Varteigs første automobil. Historien om Thorvaldtårnet.
Med oldefar fra Knatterudfjellet. Søndre Engebråten, gnr. 3016, bnr 3. Sikkeland Vestre, gnr. 3043, flere bnr. Gabrielhytten og Slettevold, gnr 3042, bnr 4 og 5.
 
Da lensmannen flyttet ut av bygda Gabrielhytten, gnr 3042, bnr 5 Historien om Furulund, skolehuset som ble forsamlingslokale.  

Varteigs første automobil
«. . der nødvendigen maa opføres Skolehus» - Om Furulund
Historien om Thorvaldtårnet
Barndom og oppvekst rundt forrige århundre
Topp-alpinisten med oldefar fra Knatterudfjellet
Malerfirmaet til Berglifamilien
På slåttejobb i Numedal sommeren 1947
Varteig i avisene 1918
Friske tak i bedehussak fra Ovaskaus
Da lensmannen flyttet ut av bygda
Da Oluf ledet svenskene på villspor
Sikkeland Vestre
Gabrielhytten og Slettevold, gnr 3042, bnr 4 og 5
Søndre Engebråten gnr 3016, bnr 3
Innholdsfortegnelse for Inga 2017

Bygdedagen i Varteig 100 år. Margrethe Knatterud første jenta fra Varteig som tok Studenten Ekeli gnr 3004, bnr 18. Hilda Kjernsbæk mistet jobben.

Lillian og Odd Åge Ågedal med
nitten år som misjonærer i Etiopia

Minkfarmene ved Stubberud. Skogly gnr 3004, bnr 56. Inger Marie Brennes prestegårdsliv.
Stubberud gnr 3042, bnr 10. Stubberud gnr 3042, bnr 20 og gnr 3043, bnr 2. Foreningen er nedlagt - men møtene fortsetter i Misjonssambandet Astrid Lindemark - husmorvikar i Varteig.
Simen Brenne med gode barndomsminner fra Varteig. Varteig-nyheter i lokalavisene i 1917. Norberg gnr 3042, bnr 9 og gnr 3043, bnr 6. Peder A. Bøe frifunnet for bryllupssalutt.

Bygdedagen: Sprek hundreåring
Astrid Lindemark, Varteigs første kommunale husmorvikar
Inger Marie Brenne: Hun har sett prester “komma och gå”
Salutt til ære for brudepar i Varteig 
Simen Brenne: Bare gode minner fra Småbergrampa
Hilda mistet jobben da hun tok voksendåp 
Margrethe fra Knatterud, første Varteig-jenta som tok Studenten
Misjonssambandet: Foreningen er nedlagt – men møtene fortsetter 
Nitten år som misjonærer i Etiopia
Varteig i avisene 1917
Ekeli gnr 3004, bnr 18
Tredukka til tante Ingrid
Skogly gnr 3004, bnr 56
Stubberudgårdene
Minkfarmene ved Stubberud
Norberg gnr 3042, bnr 9 og gnr 3043, bnr 6


Innholdsfortegnelse for Inga 2016

Vi skriver gårdshistorien til Lindemark. Gamlefest på prestegården i 1916. Presten glemte Johanne fra Lunde. Storstilt leteaksjon.
Vi skriver gårdshistorien til Berger. Kulturpersonen Aagot Borgen. På mosen etter torvstrø. Gundas brevsamling.
Vi skriver gårdshistorien til Gabestad. Sceneninstruktøren og koreografen med mor fra Kultorp Sarpsborg-distriktets største
revefarm lå på Gabestad.
Tomta han nesten glemte at han eide.

Om kjekke gutter og drektige purker - Et blikk inn i hverdagen for hundre år siden
Lærte å spille Svarteper med presten - Aagot Borgen
Presten glemte Johanne fra Lunde
200 gikk manngard mens jenta lå forkommen på låven
Til Knatterudmosen etter torvstrø
Om glade feriedager på Kultorp - Runar Borge
Varteig i avisene 1916
Berger gnr 3015, bnr 13
Tomta han nesten hadde glemt at han eide
Lindemark gnr 3039, bnr 1
Gabestad gnr 3049, bnr 1
Sarpsborg-distriktets største revefarm

Prisen er 100 kroner.

For innholdsfortegnelse over alle Inga-utgavene - trykk her.

 

 

Innholdsfortegnelse for Inga 2015

Gartneridrift gjennom
50 år på Lunde.

Gunvor Johansen og hennes yngresmusikk Ragnhild Brenne -
enebarn med fem søsken
Vi skriver gårdshistorien
til Øst-Kokkim
Vi skriver gårdshistorien
til Kokkimbråten
Jonn Johansen kom til Varteig som fosterbarn Salmedikteren Larsen
på Småberg
Sykkeltur til Tomb
med forviklinger
Jahn Teigen med
røtter fra Furuholmen
Da lærer Olaf Tonning
ble forsøkt avskjediget
Ståla var husmannsdatter fra Varteig Varteig og krigs-handlingene i 1814 Ole Jensen Sikkeland ble påkjørt av en ølvogn Bygdekvinnelaget i
Varteig er 80 år
Arnt Bergby med
hyllest til hjembygda

Da krigen kom til Varteig i 1814
Lunde Gartneri gjennom 50 år
Gunvormusikken på Ise
Mor og datter Ståla var fra Varteig
Ragnhild Brenne om oppveksten
Da lærer Olaf Tonning skulle avsettes
Skoleholderen fra Brenne i hardt vær
Jahn Teigen med røtter til Varteig
En besværlig sykkeltur i 1944
Jonn Johansen om det å være fosterbarn
Da Martin Olaus Larsen ga ut salmebok
Varteig Bygdekvinnelag 80 år
Avisstoff for 100 år siden
Tømmerfl øteren julte opp sjefen sin
Arnt Bergbys hyllest til hjembygda
Østre Kokkim gnr 3015, bnr 1
Amerikafaren som lengtet hjem
Kokkimbråten gnr 3015, bnr 4 m. fl .

Prisen er 100 kroner.

For innholdsfortegnelse over alle Inga-utgavene - trykk her.

 

 

Innholdsfortegnelse for Inga 2014

Da krisa rammet bøndene i Varteig. Ektemann og far ble brutalt drept og dumpet. Tømmerhogst på gamlemåten, med hest og doning. Inger Marie fra Strømnes var husmannskone. Barndomsminner fra Brusevolddalen.
Gunnar Staalesen med mormor fra Klemsdal. Den gang skieliten inntok Varteig. Storelvmo imponert over vartingene Byfogd Pettersen om den umulige ungdommen. Gårdsartikkel om Klemsdal og gårdens eiere.
Oddmund Engebråten med barndomsminner. Samhold feiret 70 år - og legges ned. Guttunger med donefangst av trost. Vi presenterer Kokkimbraathen. Gårdsartikkel om Søndre Brusevold og dens eiere.

Oppdaget tippoldefars fallitt
Anton ble dumpet i Glomma

Skogsdrift på gamlemåten
Husmannskona Inger Marie på Harehytta
Kanskje kommer Varg Veum til Varteig
Feiringen av hundreårsjubileet for Grunnloven
Da langrennskjendisene inntok Varteig
– Se til Varteig, sa Alf Storelvmo
”Verden staar aaben for den der har Arbeidskraft”
Tok en økt i våronna før han gikk på skolen
Avisstoff for 100 år siden
«En forening for bedehusets bygging»
Snarefangst av trost
Kokkimbraathen gnr 3015, bnr 2
Klemsdal gnr 3038, bnr 1
Søndre Brusevold gnr 3037, bnr 1
Hjem til Brusevolddalen!
Solformørkelse er alvorlige saker

Prisen er 100 kroner.

For innholdsfortegnelse over alle Inga-utgavene - trykk her.

 

Innholdsfortegnelse for Inga 2013

Arne Midtfjeld om Ise Sportsklubb. Arne O. Tangen med Amerika-brev Johannes L. Bøe ledet egglaget. Erik Paulsen om 13 års tukthus Magne Furuholmen med besteforeldre fra Varteig.
Olaves Bergerud som kirketjener. Ole S. Brenne om kvinderne i 1913. Ragnhild Larsen-Småberg forteller. Om levd liv på Nedstu-Kokkim. Hasle Trafo ble et sentrum for utviklingen i Varteig.

Vartingers syn på ”kvinderne” i 1913.
Ragnhild Larsen-Småberg forteller fra et rikt liv.
Innsamling av gamle ord og uttrykk i Varteig.
Om skjæring av is på Glomma.
Arne Olsen Tangen med Amerika-brev anno 1894.
Da eggprodusentene i Varteig organiserte seg.
50 år siden Hasle Trafo startet.
Ny vei og vanskelig transformatortransport.
En spennende sommerjobb - Ragnar Johnsen.
Arne Midtfjeld om sitt fotballiv.
Ise Sportsklubb runder 90 år.
Avisstoff for 100 år siden.
Mannen som forsvant sporløst.
Magne Furuholmen med besteforeldre fra Varteig.
Kirketjeneren hadde ansvar for å jage bikkjene ut av kirken.
Gårdshistorie - Kokkim.
Kransekassene – vakre klenodier fra en svunnen tid.
Tretten års tukthus for myntforfalskning / Tre års straffarbeid for en fillesak.

Prisen er 100 kroner.

For innholdsfortegnelse over alle Inga-utgavene - trykk her.

 

Innholdsfortegnelse for Inga 2012

Even Iversen Hasle. Anna Hasle. Anna og Henrik Bøhaugen. Gunvor Nilsen. Karl Brende.

Musikkforeningen Ekko legges ned i jubileumsåret
Karl Brende - en musikkens dugnadsarbeider
Anna Hasle - en broderiets mester
Even Iversen Hasle ble drept da hesten sprang ut
Gunvor Nilsen - en hverdagssliter
Bryllupsfesten på Snoppestad som ble starten på en vekkelse
Varteig gravkapell 60 år
Høgheim - historien om et skolehus
Avisstoff for 100 år siden
Skiskytterbrødrene Bø med oldefar fra Basken
Om bygdeting
Gårdshistorie - Kokkim
Gårdshistorie - Stærtopp
Saga og Saghytta i Stærtopphavna

For innholdsfortegnelse over alle Inga-utgavene - trykk her.

 

Innholdsfortegnelse for Inga 2011

Knut Weel Engebretsen. Ole Brunsby. Klara Westgaard og Aashild Bergby.

Da Varteig feiret seg selv – kommunejubileet i 1961
Knut Weel Engebretsen – mannen som redigerte Varteig-boka
Olav Spydevold fikk aldri se bygdeboka ferdig
Livet på Meieriet – intervju med Aashild Bergby og Klara Westgaard
Meieriet startet i 1884
Et 422 år gammelt bibel-klenodium
Ole Brunsby – bondegutten som ble kjøpmann
Jens Spydevold – en arbeidets adelsmann
Åtte nedlagte boplasser langs Kongsrudveien
Gårdshistorie – søndre Bråten
Gårdshistorie – nordre Bråten
Gårdshistorie – Brusevold Nordre

For innholdsfortegnelse over alle Inga-utgavene - trykk her.

 

Innholdsfortegnelse for Inga 2010

Oskar A. Sælid. Oddveig Lilleng.
Oskar A. Sælid. Oddveig Lilleng.

Oskar A. Sælid - kjøpmann og oppfinner
Kjørna på Vestigærn
Varteig kirke 150 år - prolog
Varteigs skolekorps 40 år
Barndomsminner - Oddveig Lilleng
Utvandringen fra Varteig til Amerika
Vartingene flytter fra bygda
Dagliglivet under krigen:
- Synnøve Gundersen forteller
- Gårdsprodukter sikret brudekjolen
- Frigjøringsfest på Brenne
Gårdshistorie - Kullerud
Bekkekvernene i Kulleruddalen

For innholdsfortegnelse over alle Inga-utgavene - trykk her