Hovedsiden

Om oss

Arrangement

Gamle filmer på DVD

Kalenderen

Ingaheftet

Bygdedagen

Meieriet

Varteig Bygdemuseum

Inga fra Varteig

Kulturminneregistrering

Artikler

Postkasse

Lenker

Indeks-overskrift

2004-2008bygdedag

Varteig Historielag
Stiftet 8.2.1982


Du er besøkende nr:
2014 Tilbake

Glimt fra bygdedagene 2004-2008

Sosialt samvær, kultur og historie går hånd i hånd når bygdedagen i Varteig arrangeres. Her en liten fotodokumentasjon på bredden i aktivitetene.

Fra arrangementet i 2004 tar vi med et lite glimt fra Varteig Bygdekvinnelags aktiviteter. Laget selger blant annet nykinnet smør og lefser. På bildet er det bygdekvinnelagets Mona Sofie Erlid og Anna Marie Sælid som er i hyggelig prat med Trine Brønn Bergerud og Anne Bergerud.
I 2005 var det blant annet et historisk opptrinn i anledning 100-årsjubileet for unionsoppløsningen. En av utstillingene dette året var gamle klær, i regi av ”Serken og broka” fra Rakkestad Historielag, noe vi ser eksempel på i bakgrunnen.
Gamle motoriserte kjøretøy er alltid populært. Det fikk man til fulle merke med meget god oppslutning om bygdedagen i 2006. Her fra bilutstillingen på Meieriet.
Sang og musikk har en sentral plass i bygdedagsprogrammet, enten vi snakker om bygdas egne krefter eller bidrag utenfra. Det siste er tilfellet på bildet fra bygdedagen i 2007.
Bygdedagen er også en fin anledning til å markere lag og foreningers jubileer. Slik også i 2008, da Varteig og omegn hesteavlslag kunne se tilbake på 100 års virke. Det ble blant annet markert på bygdedagen med et flott opptog med hester og gamle vogner.

Øverst til venstre: Fra bygdedagen 2004, bygdekvinnelaget selger nykinnet smør og lefser.

Øverst til høyre: Fra bygdedagen 2005, med tema gamle klær.

Midten til venstre: Fra bygdedagen 2006, med gamle motoriserte kjøretøy som tema.

Midten til høyre: Fra bygdedagen 2007, med musikalsk innslag.

Til venstre: Fra bygdedagen 2008, som også var hundreårsjubileet for Varteig og omegn hesteavlslag.